Saturday, 18 August

Court Releases Arrested Masis Mayor from Pre-Trial DetentionThrowing out a petition filed by Masis Mayor Davit Hambardzumyan to have his arrest overturned, a Yerevan court today nevertheless released the mayor, charged with organizing and participating in the April 22 assaults against pro-Pashinyan supporters, from pre-trial detention on the promise that he would not flee prosecution.

The court has yet to issue a decision on whether to keep Masis Deputy Mayor Karen Ohanyan, also arrested on the same charge, in detention before his trial.


Home pageComments (3)
1. Լուսիկ15:40 - 2 June, 2018
Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով բոլոր միջնորդութկյունները մերժած Տաթևիկ Գրիգորյանը բավարարեց հենց առաջի միջնորդությունն անհերքելի հանցագործություն կատարածի նկատմամբ: Իհարկե, այդ դատավորը հարմար գործիք է դատական համակարգում, ինչը որևէ կերպ չի ներում նրա սև գործերը:
2. Կարեն07:08 - 3 June, 2018
Ժամանակնա որ Վերահսկողության կամ մի նման ծառայությունը մանրամասն ուսումնադիրի էս Տաթևիկ Գրիգորյանին։ Հետաքրքիրա, որտեղից ինչ նվերներա նա ստանում։ Իր արձակուրդների ճանապաևորդություններն ինչ աղբյուր երից են վճարվում։
3. Hagop00:50 - 5 June, 2018
This mayor needs to spend a few hours in jail to understand how freedom of expression, free speech and the right to protest work. This is a NEW ARMENIA. Old thinking OUT. New thinking IN.
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Archive