Saturday, 18 August

Etchmiadzin: Council of Bishops Decries Demand for Resignation of Catholicos Garegin II as "Unacceptable Ultimatum"The Council of Bishops in Etchmiadzin released a statement condemning protests calling for the resignation of Catholicos of All Armenians as “unacceptable and invalid”.

The statement decries the protests, organized by a movement calling itself “New Armenia, New Pontiff”, for making ultimatums directed against the Armenian Apostolic Church, arguing that the demands made in public venues go against church canon.

A translated section of the statement reads:

“The ultimatum approach adopted, directed to the Catholicos of All Armenians, to raise concerns is unacceptable. The class of bishops, as the prime guarantor of the Armenian Church’s charter protocols and the inviolability of the Catholicos of All Armenians, stipulates that the demand for the Catholicos’ resignation, now being pushed forward through external and violent intervention, is anti-canonical and thus invalid. We understand our obligations regarding the future of the Church and the need to continue reforms in the life of the Church corresponding to modern-day life.”

The statement says that while the Council of Bishops respects rational concerns raised by the faithful, reforms must be made via the canonical bodies of the Armenian Church, the Supreme Spiritual Council, the Episcopal Assembly, the Church-Representation Assembly, the National Church Assembly. 

The statement was signed by the Primates of the Dioceses of Gugark, Vayots Dzor, Shirak, Tavoush, Aragatzotn, the Araratyan Pontifical Diocese, and several other high-ranking clergymen.


Home pageComments (10)
1. Gabe Korajian21:45 - 8 June, 2018
Karekin II made sure the decent, God loving, honest, corrupt-free and capable priests were systematically removed from Echiazin. After getting rid of the "Good Priests" he surrounded himself with corrupt, unholy and tyrannical individuals who supported him and become an accomplice to his corrupt system. It is these Priest THUGS that are talking and trying to save KarekinII. They know very well that if Karekin II goes, they will also go. Therefore, they will fight to the end to protect themselves as well as the disgraceful Ghatoghigos who has brought shame to our people. In the end, the people will become victorious and all these organized gangsters will be kicked out of Echimazin. Look what the power of the people did to Serj Sargsyan and family. If Sargsyan was removed by the people, Karekin will be also removed.
2. Օննիկ Քիրէմիթլեան06:43 - 9 June, 2018
Ցաւով կը հաստատեմ որ տարիներով դժբախտութիւնն ունեցած եմ մօտէն ճանչնալու եւ յարաբերուելու այս յայտարարութիւնները ստորագրած շատ մը եպիսկոպոսներու հետ որոնք այդ ժամանակ ճեմարանի ուսանողներ էին կամ վարդապետ: Կրնամ հանգիստ խղճով հաստատել որ անոնցմէ շատերը իրենց վարքով եւ ամբարտաւանութեամբ անցած իշխանութիւններու ամենալկտի կերպարներուն իսկ չեն զիջիր, այլ կարգ մը բացասական գիծերով կրնան նոյնիսկ անոնց գերազանցել: Հետեւաբար բնաւ չեմ զարմանար որ այսպիսի ստրկացուցիչ ոգիով գրուած տողեր ստորագրեն: Միայն խնդրանքս Աստուծմէ այն է որ Ան մեզի փրկէ այսպիսի թափթփուկ սեւազգեստներէ, որոնցմէ շատերը ամուսնացած բայց «կուսակրօն» կաթողիկոսի թափորի երթը զարդարելէ բացի ուրիշ շնորհք չունին:
3. GB08:47 - 9 June, 2018
All Soviet era politicians and clergies must go!
4. Viken 13:03 - 9 June, 2018
Too many Der Hayrs have lost their moral compass over the years, seeking more funds, status, you name it. Spare us the hogwash. The days of protecting immoral fraud Karekin II are over. And the neo-millet system prevalent in our communities should no longer exist.
5. Karen Mkrtchyan00:41 - 10 June, 2018
They are holding on to Garegin not because they like him, but because they know their future depends on him staying on that chair. Once he goes down, they all go down, as they should!
6. Արմեն07:32 - 10 June, 2018
Ինձ թվում է, որ մոտ է այն ժամանակը, երբ մարդիկ Եկեղեցու նկատմամբ հարգանքին զուգահեռ կհարգեն նաև Վարդապետին: Իրական Վարդապետը առնվազն պետք է իր կյանքով նվիրյալ լինի եկեղեցուն և հավատամքին, հետևաբար սիրված կլինի և կվերածվի հեղինակության:
7. Peter08:27 - 10 June, 2018
Dear faithful people, I'm a 61yr old Australian man who's been living in Armenia for the last 4 years with my Armenian wife. I feel Armenia is my home as I am a descendant of Noah and his family. I feel as though Saint Gregory the Illuminator's spirit is still in this land, but sadly not in Karekin11, nor in the current 'so called Council of Bishops'. We must pray for our Armenian Apostolic Church, especially at this critical moment on history, when the world of politics (in Armenia) has shown us that righteousness prevails. Of course it is regrettable that we must take to the streets to voice our concerns, but it appears it's the only way forward if we are to have a truly Holy church in the future. If you're in Armenia and you are people of faith, please consider joining us at our rallies in Yerevan...you will find a wonderful atmosphere of faith, hope and love amongst us. If you're unable to come, then please pray for the Armenian Church and Armenians all over the world. Please hear our prayers Lord and forgive us our trespasses. Love in Christ, Petros P.S. Karekin11 must resign, we don't need hypocrites and crooks in our church! Let us remember that the faithful ARE THE CHURCH!
8. Mihran Kassabian12:22 - 11 June, 2018
The church is claiming that only it’s canonical bodies can raise concerns and make reforms towards their own concerns. It is apparent to the general public that the canonical bodies of the church system have not been effective so far in revealing, reporting and thus preventing financial abuses of church funds. Financial abuses of funds such as embezzlement, fraud and money laundering are deemed illegal by the law of the land. No entity should be above the law on this and other laws. To enforce such laws would require all entities to exhibit transparency for all monetary transactions performed. Is the mother church, it’s canonical bodies and prelacies within and without Armenia willing to show financial transparency to investigative judicial or parliamentary committees? If a fair and independent investigation is conducted and the church is vindicated then the people will gain the trust in their clergy.
9. Հայկազ Պետրոսեան11:44 - 12 June, 2018
Կարծում եմ հրաժարականի պահանջը սխալ տեղից է սկսուել: Նախ պէտք է Արքեպիսկոպոսների և Եպիսկոպոսներից սկսել: մէկ առ մէկ բացայայտումներ կատարել նրանց անօրէն գործառոյթների մասին, յանձնել Կաթողիկոսին և հեռացնելու պահանջ ներկայացնել: Առանց անուն յիշատակելու գոնէ մէկ հոգու մասին տեղեակ եմ թէ ժամանակին օֆշորային բիզնէսի մէջ է եղել: Փաստերի դիմաց Կաթողիկոսը պարտաւոր է ընթացք տալ, մաքրագործելով Հայաստանեաց եկեղեցին, յետոյ, մաքուր եպիսկոպոսները կը պարտադրեն կաթողիկոսին ինքը կամ ճիշտ աշխատելու կամ հեռանալու: «Հետք»ը մասնագէտն է այդպիսի ուսումնասիրութիւնների ու բացայայտումների:
10. Սա իմ կարծիքն է11:19 - 13 June, 2018
Ահա հարցի ամենա պարզ լուծումը:Հայ Արաքելական Ս. Եկեղեցու անվերապահորեն վերադարձ դեպի Առաքելական ու Սրբազան կանոնականություն և Ս. Եկեցու, Ս. Հայրերի ու Ժողովների կողմից հաստատված կարգ ու կանոնին: Դրանից հետո պարզ ու հստակ տեսանելի կլինի, թե ով է կարգ ու կանոնի մեջ, իսկ ով կարգ ու կանոնից դուրս: Մնացյալը ժամանակի կորուստ է ու ջուր՝ ծեծոցի: Սա Եպիսկոպոսական ժողովի ամենա առաջնային գործառույթն է: Նաև համատարած համաներում, համերաշխության մթնոլորտի հաստատում և նոր սկիզբ: Սա իմ կարծիքն է:
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Archive