Tuesday, 25 September

Armenia's Human Rights Defender Visits Kocharyan in DetentionArmenia’s Human Rights Defender (HRD) Arman Tatoyan today visited Robert Kocharyan, the country’s second president, who is being held in pre-trial detention on the charge of “usurping state power” during the March 1-2, 2008 public protests in Yerevan.

The HRD’s office, in a press release, says that Kocharyan voiced no complaints regarding how he’s being treated by the staff at the Yerevan-Kentron Correctional Facility.

After conversing with Kocharyan, Tatoyan did raise one or two issues with facility staff regarding the conditions in which the ex-president is being detained.

Photo (from left): Arman Tatoyan, Robert Kocharyan


Home pageComments (1)
1. Մինաս17:08 - 28 July, 2018
"Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից չեն ներկայացվել դժգոհություններ քրեակատարողական հիմնարկի ծառայողների վերաբերմունքից:".......Այս նախադաւությունը Ի՞ՆՉՈՒ կրավորական եղանակով է գրված․․․․․սա լեզվական անհեթեթություն է․․․․․․․․"Ռոբերտ Քոչարյանը չի դժգոհել քրեակատարողական հիմնարկի ծառայողների վերաբերմունքից:։ Պարզ ու հստակ հայերեն գրեցե՛ք։
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive