Четверг, 16 августа

По документам британской компании Армен Саркисян не может быть президентом АрменииВ документах компании “Eurasia House International”, зарегистрированной в реестре британских компаний “Companies House”, Армен Саркисян представлен гражданином Британии. Он входил в состав директоров “Eurasia House International”.  

Согласно одному из требований, выдвигаемых Конституцией четвертому президенту Республики Армения (см. статью 124),  является лицо, которое последние шесть являлось гражданином только Республики Армения. Соответствует ли Армен Саркисян этому требованию?

Координатор общественных связей офиса А.Саркисяна Асмик Петросян сообщила Hetq.am, что двойное гражданство он имел в 2002-2011 гг. После этого Саркисян отказался от гражданства Великобритании, оставшись только гражданином Армении. Между тем документы, опубликованные в реестре британских компаний, ставят под сомнение это сведение.

Армен Саркисян был назначен директором “Eurasia House International” как гражданин Армении, однако начиная с 2005 г. во всех годовых документах компании Саркисян значился как гражданин Британии. Последний годовой документ был опубликован в 2014 г. В следующем году компания была распущена, поэтому другие отчеты не опубликованы. Таким образом, по документам британского реестра еще четыре года назад в отчетах компании Армен Саркисян представлялся гражданином Британии.

Фото: Serkan Edeleklioglu / Wikipedia.org


Главная страницаКомментарии (6)
1. MK15:49 - 9 февраля, 2018
I firmly believe that he is part and parcel of the British Establishment send to that position in order to carry out their globalist plans and one of then is to solve the Artshak issue by handing Artsakh to Azerbaijan with an autonomous statues which he said in one of his meetings in London,and secondly to bring Armenia firmly into the west's orbit thus he cannot be trusted with the affairs of the Armenian state. Any nominee chosen by serjuk's corrupt ruling RPA party automatically becomes tarnished in the eyes of the public at large as he will be dancing to their corrupt tune nor can he become the country's president but only parliaments chosen president as he was not voted in by the public.The Armenian public has a right to know all about this nominee who was absent for 22 years from Armenia and his two sons never served a day in the army, therefore he needs to be thoroughly vetted for his past official work and also all about his business dealings such as "Amuslar" gold mine, "Jermuk International Pepsi Cola Bottler company",“Nestle” company in Armenia,he is the owner of “Yerevan my love” foundation, which received an area of 298 square meters, worth about 380,000 dollars in Kozern district by the government decision in 2013. We need to know all about his shareholdings in these and other companies in order to see if any foreign government or person/s has any leverage over him.He also needs to explain why he suddenly resigned after two months of being PM,what was the disagreement between him and our hero Vasgen,I believe it was all to do with Artsakh?Was he beaten by Vasgen? He also needs to explain his very troubling thinking that Artsakh should be part of Azerbaijan under an autonomous statues, also he needs to explain why he didn't want to leave his position as ambassador to the UK when he was sacked by President R.Kocharian for plotting against the President and also the fact that he wanted to have a monopoly on the ambassadors position in the UK from day one bearing in mind that he also passed the ambassadorship to his wife in that period.He also has a noticeable anti ARF bias from the days of LTP and beyond and has the same thinking on all our national issues which is nothing but a disgrace.His sons feel and are British nationals and resident of the UK and haven't done a day's serving in the army. These are very serious and valid questions that the public needs to hear all the answers rather than being covered up and ignored and spun by the pro regime media with positive articles for this nominee on a daily basis.
2. Վաչէ03:42 - 10 февраля, 2018
ինչ եք կորցրել, ինչ եք ման գալիս, Ձեզ համար միևնույնը չէ թէ ով է ՀՀ նախագահը, դրանից ոչինչ չի փոխվի։ Այս ամենը հատուկ մտածված տակտիկա է որպեսզի մարդիկ շեղվեն հիմնական խնդիրներից և զբաղվեն ․․․․․․․
3. Էդիկ13:13 - 10 февраля, 2018
Հոդվածում նշված բրիտանական ընկերության փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում պարզվեց, որ հոդվածագիրը չի տիրապետում անգլերենին: Մասնավորապես` փաստաթղթերում նշված է nationality այսինքն` ազգություն, այլ ոչ թե citizenship` քաղաքացիություն: Հետևաբար` ակնհայտ է դառնում, որ փաստաթղթերում Արմեն Սարգսյանի ազգությունը սխալմամբ գրված է բրիտանացի:
4. Հետք14:36 - 10 февраля, 2018
Հարգելի Էդիկ Ձեր Հայաստանի անձնագիրը նայեք, այնտեղ էլ է գրված nationality։ Դա ընդունված կարգն է անձնագրերում։
5. Արթուր11:49 - 12 февраля, 2018
Իսկ Հայաստանում ի՞նչ է արվում ըստ օրենքի: Հայաստանում օրենքը օտարների համար է, իսկ էլիտայի համար օրենքը պարտադրանք չէ:
6. GB04:42 - 16 февраля, 2018
No, he needs to lose weight first!
Написать комментарий
Спасибо за ваш комментарий. Ваш комментарий должен быть подтвержден администрацией.

Последние новости

Все новости

Архив