HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Armenia: Volunteer Disinfectors

Narek Aleksanyan

17-year-old Petros Demirtchyan is one of the volunteers fighting the spread of the novel coronavirus in Armenia. He and his fellow workers are out and about disinfecting public transport vehicles and public buildings.

Comments (1)

Լուսյա
Շատ ապրեք հարգելի Պետրոս, շատ գովելի եվ ազգանվեր աշխատանք եք կատարում. Այս օրերին դա հերոսական քայլ է.

Write a comment

If you found a typo you can notify us by selecting the text area and pressing CTRL+Enter