HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Artsakh to Produce Locally Designed Attack Drone

The Artsakh Ministry of Defense reports that a locally designed attack drone was successfully tested on May 19 and will soon go into production for regular army use.

The ministry says that Artsakh Defense Army Commander Major General Jalal Harutyunyan and other high ranking military officials witnessed the tests.

Comments (1)

Աշոտ Մանուչարյան
Կեցցե՜ն հայ գիտնականները․ նորույթը հայրենական արդի ռազմագիտական մտքի փայլուն արգասիքներից է։ Պատերազմական վիճակում և արտաքին թշնամական ամենօրյա սպառնալիքների թիրախում գտնվող մեր երկրի հաղթանակած զինված ուժերին, մեր փառապանծ բանակին պետք են գերժամանակակից հզոր զենքեր, այնպիսի ահասարսուռ զինատեսակներ, որոնք չունենան աշխարհում իրենց նմանօրինակները։ Անսանք մեր փորձառու պապերի իմաստուն խոսքերին և մահակը միշտ ամուր պահենք մեր հայկյան բազուկներում։

Write a comment

If you found a typo you can notify us by selecting the text area and pressing CTRL+Enter