HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

670 Diaspora Armenians Apply for University Spots in Armenia

670 Armenians from outside Armenia have applied to the Armenian Ministry of Education and Science for admittance to the country’s colleges and universities for the 2020-2021 academic year.

The ministry reports that 210 of the applicants are from Georgia.

Some of the applicants are competing for spots in the fields of Armenology pedagogy and the arts offering state-funded free tuition to diasporan Armenians.  

Comments (5)

Քնարիկ Գևորգյան
Բարև ձեզ,ուզում եմ հարցնել թե ինչի՞ համար վրաստանը թույլ է տալիս սահմանն անցնել,իսկ հայաստանը չի ընդունում,պատճառաբանելով որ անունս հին ցուցակում կա,նոր ցուցակում չկա
Լիանա
Ես ՀՀ բարձրագույն ԲՈՒՀ-ի ուսանողուհի եմ ,խնդրում եմ թույլ տվեք մուտք գործեմ ՀՀ տարածք։
Հենդրիկ
Կներեկ մի հարց,ես 2 օրա որ եկելեմ Հայաստան հիմա ես ազատվումեմ կարանտինից թե ոչ ։
Արեգնազ Տոնոյան
Խնդրում եմ ասեք ինչպե՞ս կարող եմ իմանալ,արդյոք իմ անունը կա ցուցակի մեջ։ Կարո՞ղ եմ անխափան սահման հատել։ Նախապես շնորհակալություն
Քնարիկ
Բարև ձեզ իսկ 3 կուրսեցիները երբ կարող են անցնել սահմանը?

Write a comment

If you found a typo you can notify us by selecting the text area and pressing CTRL+Enter