HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Artsakh, September 28, 2020: Hadrut Anti-Tank Battery in Action

The following video was shot on September 28, 2020, one day after Azerbaijani attacked Artsakh. 

Hetq Chief Editor Edik Baghdasaryan and Hetq cameraman Hakob Poghosyan rushed to Artsakh when news of the fighting reached Yerevan and came upon this Armenian army unit. 

During the 2020 Artsakh 44-day war, the Hadrut regiment’s anti-tank battery destroyed 50 Azerbaijan tanks, 20 armored vehicles, 2 TOS multiple rocket launcher systems, 4 Kamaz vehicles carrying foot soldiers, 4 engineering vehicles and 3 Fagot SACLOS wire-guided anti-tank missile systems.  

While many today blame the Armenian armed forces for the defeat in the war, it's an inaccurate generalization.

This 28-man battery remained at its designated position until October 27, 2020.

Six in the unit died during those thirty days.

Comments (1)

Սևադա
Ես և ին ընկերները 15 հոգով հակատանկային մարտկոցի հետ կողք կողքի կռիվ ենք տվել մինչև վերջ հոկտեմբերի 28-ը։Ես հպարտ եմ որ եղել եմ առյուծ տղերքի հետ։

Write a comment

If you found a typo you can notify us by selecting the text area and pressing CTRL+Enter