HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Armen Mirzoyan

Israeli Forces Deployed Along Azerbaijan's Border with Iran, Says Iranian Border Guard Commander

Iranian Border Guard Commander Brigadier-General Ahmed Ali Goudarzi, in a statement to Iranian TV, claimed that Israel had sent intelligence agents and military personnel to Azerbaijan to spy on Iran.

Goudarzi said that Israeli personnel have been deployed “in important and sensitive positions” along the border and that Iran was monitoring the situation.

Azerbaijan's Foreign Ministry has denied any Israeli presence near the country's border with Iran.

“There is nothing to worry about,” Goudarzi said, adding that Iran’s border, especially in the north and northwest, is safe.

On September 30, Iranian Foreign Minister Hossein Amirabdollahian said that Tehran will not tolerate Zionist operations directed at Iran’s national security.

Comments (4)

kibet
iran has right to defend itself
wazir mohammed
Just build a wall. No need to be or make enemies. Let Israel suck salt over there. Build a wall there and along the Pakistani border.
Շաքք Ամիրեան
Առարկութիւնս չի վերաբերում նիւթի բովանդակութեանը։ Ինչպէս միշտ` կարդում եմ ձեր էջը։
Ամիրեան Շաքէ
Հաթիբզադէ չի, այլ Խաթիբզադէ։ Լա՞ւ է Խաչատրեանը գրել Հաչատրեան. ռուսերէնից թարգմանելիս մի աղաւաղէք մարդկանց անունները։

Write a comment

If you found a typo you can notify us by selecting the text area and pressing CTRL+Enter