HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Narek Aleksanyan

Yerevan: Solemn Procession to Honor 1915 Genocide Victims

Every year on April 24, Armenians around the world remember the victims of the Armenian Genocide that took place in the Ottoman Empire in 1915. 2023 marks the 108th anniversary of the “Great Calamity”. 1.5 million Armenians died during the Genocide. Turkey, the successor of the Ottoman Empire, has not recognized the crime as genocide.

On this day, tens of thousands of citizens walked to Yerevan’s Armenian Genocide Memorial (Tzitzernakaberd), to honor the memory of the victims of the Armenian Genocide.

Comments (1)

նազարէթ Սամուէլեան
Հայ ժողովուրդի Անցայն Բողոքի Պատերը Հնչում են մեր ներկայությամբ Բողոքի պայքար .լուր Պատերը Կը Քանդվին շուտով .Պայքարը կը շարունակվի.Իրավունքի տեր ենք մենք.Խոնարհում Անմեղ Հայ Զոհերին 1915 թ Հայոց Ջարդին .Թուրքիան Պատասխանատու Հայոց 1.500.000 Ջարդին .Անմարդկային թուրք վախկոտ.

Write a comment

If you found a typo you can notify us by selecting the text area and pressing CTRL+Enter