HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

United States Announces Additional $4.1 Million in Humanitarian Assistance to Karabakh Displaced

The United States, through the U.S. Agency for International Development (USAID), today announced more than $4.1 million in additional humanitarian assistance for people affected by the situation in Nagorno-Karabakh. This additional funding brings total U.S. humanitarian assistance for the Nagorno-Karabakh response to nearly $28 million since 2020.

Azerbaijan’s military operation in Nagorno-Karabakh between September 19 and 20 displaced more than 100,000 people into neighboring Armenia and generated significant humanitarian needs․

With this additional assistance, USAID is supporting efforts on the ground to provide urgently needed humanitarian assistance for almost 74,000 vulnerable refugees and displaced persons from Nagorno-Karabakh who are sheltering in Armenia. This funding will increase life-saving food assistance and provide humanitarian protection and emergency shelter.

The U.S. stands with civilians affected by Azerbaijan’s military operation and supports the Armenian government’s efforts to help those in need. 

Comments (1)

Անահիտ
Ես անչափ ուրախ եմ ձեր հոգատարության համար։Ցանկանում եմ անասնապահությամբ զբաղվել։Օգնեք ինձ խնդրում եմ։Մարտակերտի շրջանից եմ տեղահանվել։Նախօրոք շնորհակալ եմ

Write a comment

If you found a typo you can notify us by selecting the text area and pressing CTRL+Enter