HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Son of Armenian Finance Minister Short on Specifics Regarding Los Angeles Real Estate Deals; Just Cites "Business Savings and Loans"

In an interview with Hetq, the son of Armenian Finance Minister Gagik Khachatryan shied away from specifics when explaining where he and his brother got $11 million to buy a lavish private house in Los Angeles in 2010.

Hetq published an article yesterday detailing a number of high priced real estate deals that Gourgen and Artyom Khachatryan were involved in over the past few years in the Los Angeles real estate market.

Gourgen and Artyom are the sons of Armenian Minister of Finance Gagik Khachatryan.

Gourgen Khachatryan told Hetq that the transactions were on public record in the U.S. and that the Hetq article revealed nothing new.

When asked how they got the money to buy the Westwood mansion in the first place, Gourgen merely mentioned that the money derived from “business savings”.

“At the core of the transactions were business saving, loans and credits,” Gourgen Khachatryan told Hetq, adding that everyone knows that the process for such transactions in the U.S. is minutely investigated by the appropriate bodies and can only be carried out if they comply with the law.

(No one with any knowledge of the U.S. real estate market actually believes this. Pay cash on the barrel head, and it’s no questions asked.)

Anyway, when Hetq asked if the millions spent on real estate buy/sell transactions could have been better spent on similar projects in Armenia, Gourgen Khachatryan coolly replied that he and his brother have carried out numerous social programs in Armenia, but never for cheap PR.

“Now, I don’t deem it useful to reveal the scope or nature of the social projects we have carried out. If you are personally interested in knowing, you can investigate the matter further and see what we have done, and are doing, in Armenia and Artsakh,” Gourgen Khachatryan replied.

He added that the scope of the projects was always comparable to the profits derived from their business profits.

Photo: In 2011, Gourgen Khachatryan and Veto Trust purchased this private house at 530 S. Mapleton Drive for $14.4 million. (Khachatryan’s photo from wnews.am)

 

Comments (12)

naive
իսկ դուք ի՞նչ էիք կարծում; չգիտեիք, որ կոռուպցիայով և այլ անբարո ճանապարհներով այսքան հարստություն հնարավոր չէ կուտակել; դա բացարձակապես հալալ քրտինքով վաստակած աշխատավարձից արված խնայողությունների մի մասն է միայն....
Սիրանուշ
Տարոն ջան լավ ես գրել, ապրես, շատ դիպուկ է ասված….
MK
We have the unelected Diaspora leadership covering up and misleading their readers deliberately with what is really going in Armenia under this corrupt and criminal coalition in order to protect their interests, that goes for the the three traditional parties in the Diaspora,they are nothing but a redundant bunch which they don't seem to realise if they continue this morally bankrupt policy.
MK
Load of rubbish.
Սաշիկ
Մանկապարտեզի հանդեսի պատասխան է: Բա իհարկե, օրենքի տառին համապատասխան է, քանի որ դուք հայաստանից, կամ ավելի ճիշտ, նախագահականից, ԱՄՆ իշխանությունների ուզած թուղթն ու հիմնավորումը կարող եք տանել ու ներկայացնել: Ցանկացած հայկական բանկ, էլ չեմ ասում՝ հարկայինը, ձեզ կտա ոսկե տառերով գրված տեղեկանքը ցանկացած բովանդակությամբ: Տեղեկանքները տրվում են, որովհետև պապան հոպարին լրիվ մուծվել է՝ սննկացած ու Հայաստանը լքած մանր ու խոշոր գործարարներից քերած փողերը: Ի դեպ, ԱԱԾ 10-20հազ. դոլար գումար ստացող անցանկալի քաղաքացուն փողերի լվացման հոդվածով տանում է՝ երբ ուզենա: Վերջում՝ բարերարությունը նույնպես ձեր չգրված պարտավորությունն է, որպես այդպիսին պետք չէ ներկայացնել: Մի բան լավ է՝ էդ դառը քրտինքով աշխատածը մի օր անպայման վերադարձնելու եք, այլ տարբերակ չկա...
MK
Under this criminal regime the whole of Armenia has been turned into a criminal entity.There is no way that Armenia can get better until a new patriotic regime takes over and the whole regime is put on trial for treason.
Տարոն Մ.
Վեհաշնոր պարոն Խաչատրյան և որդիներ, վերջ տվեք այս մաղձավանջային գաղտնապահությանը և ասկետային ապրելակերպին, բացահայտեք ձեր հանճարի գաղտնիքը պաշտոնապես, ինչպես հեզապայծառ վարչապետը ի լուր աշխարհի հայտնեց, որ տարեկան մի քանի միլիոն դոլար է վաստակում լոլիկ աճեցնելով: Բոլորն էլ գիտեն, որ ձեր ծաղկուն բիզնեսի հիմքը վարունգ աճեցնելն է, միանգամայն օրինական ու քրտնաջան աշխատանք՝ զուգորդված մտքի պայծառատեսությամբ: Շրջանցեք նախանձ ու հետաքրքրասեր չկամներին, վարուգն է ձեր ապագան, հավատարիմ մնացեք: Հոպարի բաժինը չմոռանաք, հա...
sos
And where did the get the money for those business'??
Anna
It is a lack of decency to buy a 10 million house when you come from a poor country who seek donations from diaspora and aid from developed countries. The consequences of the earthquake in 1988 have not yet been eradicated in Gyumri and there are many armenians who still have no decent place to live. There are also the refugees from Syria who need support, help and solidarity.
Լուսիկ
Ոչ միայն Հայաստանում են հասկանում,թե ինչպես են հարստություն կուտակում հայ պաշտոնյաները և նրանց զավակները,այլ նաև մեր սփյուռքում: Այդ պատճառով է,որ տարեց տարի նվազում սփյուռքի օգնությունը Հայրենիքին: Վնաս՛թե ներսից,թե դրսից:
Nishan
If Armenians in the US had any sense they'd picket that mansion, reject the sons, and ask the US to kick them out of the US.
Mike
These are thiefs stealing the money that belongs to Armenian People and they should be in jail and these ill gotten assets should Be return to the people. Shame on them and this crooked minister Should be fired and prosecuted

Write a comment

If you found a typo you can notify us by selecting the text area and pressing CTRL+Enter