HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Artsakh Soldier Killed

Narek Kasparyan, a soldier in the Artsakh Defense Army, was killed earlier today when Azerbaijani forces launched yet another assault along the Line of Contact, this according to the Artsakh defense ministry.

Kasparyan is the fourth Artsakh soldier killed in two days.

Comments (1)

ԿԱՐԵւՈՐ
Խոր ցավակցություն ու համբերություն մեր պատանի հերոսների ծնողներին: Սա ցույց է տալիս որ երբեք չի կարելի ինքնավստահ ու անհոգ լինել եւ թերագնահատել հակառակորդին: Մի կարեւոր նկատառում. երեկ ,,զինվորական փորձագետի,, առաջարկ լսվեց՝ հարվածի ենթարկել բնակավայրերը (որպիսզի ազդեցություն լինի ու իրենք դադարեցնեն տեռորը:) Սակայն դա հայտարարելով չի արվում (միջազգ. հոդվծ) այլ միայն ,,ստիպված,, (որովհետեւ տեռորիստներն այնտեղ են լինում)

Write a comment

If you found a typo you can notify us by selecting the text area and pressing CTRL+Enter