HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Khosrov Forest։ After the Wildfires

Saro Baghdasaryan

Khosrov Forest։ After the Wildfires

Comments (2)

Փիրուզա
Կարելի է սարսափ փիլմ նկարել, տեսարանը սահմռկեցուցիչ է, անկենդան բնություն
տխուր ու ցավալի պատկերներ
Աշխարհի վերջ՝ Հայաստանից դիտված: Շատ տխուր ու ցավալի պատկերներ են:

Write a comment

If you found a typo you can notify us by selecting the text area and pressing CTRL+Enter