HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Armenian Parliament Speaker Greets New French Ambassador

Armenian National Assembly President Ara Babloyan today received newly appointed French Ambassador to Armenia Jonathan Lacôte.

Babloyan stressed the impact of French culture for Armenia, reminding the ambassador that the Armenia will be hosting the 17th summit of the International Organization of La Francphonie in 2018.

Ambassador Lacôte recalled that Armenia and France have enjoyed diplomatic relations for 25 years, and described next year’s summit as a major event for the two countries.

Photo (from left): Ambassador Lacôte, Ara Babloyan

Comments (1)

Օնօրե դը Բալզակ
Հարգելի խմբագրություն, Ինչո՟ւ եք խախտում հայեերենի տառադարձման օրենքները, դեսպանի ազգանունը ֆրանսերեն արտասանվում ԼԱԿՈՏ, բարի եղեք այդպես էլ գրել: Ի դեպ, դա հայկական լակոտության հետ ոչ մի կապ չունի:խ

Write a comment

If you found a typo you can notify us by selecting the text area and pressing CTRL+Enter