HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Gagik Aghbalyan

Armenia to Ban Importation of Cars with Right Side Wheels

The Armenian government says it will ban the importation of automobiles with the wheel on the right side as of April 1, 2018.

The country’s transportation ministry argues that such cars pose a risk in countries, like Armenia, where traffic flows on the right.  It’s a question of diminished visibility, the ministry argues.

Cars with wheels on the right are generally $1,500-$2,000 cheaper than the same model with the wheel on the left.

The government's proposal still has to be approved by the parliament. 

Comments (2)

Սամվել
Վերջապես։ Մնում է սահմանել աջ ղեկով ավտոմեքենաների շահագործման գրաֆիկը (շաբաթ, կիրակի, զույգ կամ կենտ օրեր)։
Տիգրան
Ախմախ որոշում...

Write a comment

If you found a typo you can notify us by selecting the text area and pressing CTRL+Enter