HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Hrant Galstyan

Does Armen Sarkissian Qualify as Armenia's Next President? British Documents Raise Armenian Citizenship Doubt

The question as to whether Armen Sarkissian, nominated by Armenia’s ruling Republican Party as its candidate to be the next president of Armenia, qualifies for the post continues.

According to Article 124, Part 2 of Armenia’s new constitution (Term of Powers of and Requirements Set Forth for the President of the Republic):

Everyone having attained the age of forty, having held citizenship of only the Republic of Armenia for the preceding six years, having been permanently residing in the Republic of Armenia for the preceding six years, having the right of suffrage and having command of the Armenian language may be elected as President of the Republic.

Does Sarkissian meet these qualifications? His backers say he does. British documents, however, paint a different picture.

In addition to the citizenship qualifier, one must ask if Sarkissian permanently resided in Armenia during the preceding six years.

In fact, according to documents in the British Companies House registry on the Eurasia House International company, of which Sarkissian is listed as a director, his nationality is listed as British, and his Country of Residence, as the United Kingdom.

Hasmik Petrosyan, public relations officer for Sarkissian’s office, told Hetq that Sarkissian was a dual citizen of both countries during 2002-2011, after which, she claims, he renounced his British citizenship.

But the British documents cited above cast doubt on this claim.

Sarkissian was appointed director of Eurasia House International in 2002. He registered as a citizen of Armenia that year.

Since 2005, however, in all the annual reports of Eurasia House International, Sarkissian lists himself as a British citizen.

In the company’s 2014 Annual Return, the last published before the company was dissolved the following year, Sarkissian is listed as a British national and the country of his “usual residency” as the United Kingdom.

Thus, on both counts, just four years ago, Sarkissian, in the company’s reports, is listed solely as a citizen of Great Britain and its resident.

Comments (5)

Էդիկ
Հոդվածում նշված բրիտանական ընկերության փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում պարզվեց, որ հոդվածագիրը չի տիրապետում անգլերենին: Մասնավորապես` փաստաթղթերում նշված է nationality այսինքն` ազգություն, այլ ոչ թե citizenship` քաղաքացիություն: Հետևաբար` ակնհայտ է դառնում, որ փաստաթղթերում Արմեն Սարգսյանի ազգությունը սխալմամբ գրված է բրիտանացի:
Հետք
Հարգելի Էդիկ Ձեր Հայաստանի անձնագիրը նայեք, այնտեղ էլ է գրված nationality։ Դա ընդունված կարգն է անձնագրերում։
GB
No, he needs to lose weight first!
Արթուր
Իսկ Հայաստանում ի՞նչ է արվում ըստ օրենքի: Հայաստանում օրենքը օտարների համար է, իսկ էլիտայի համար օրենքը պարտադրանք չէ:
Վաչէ
ինչ եք կորցրել, ինչ եք ման գալիս, Ձեզ համար միևնույնը չէ թէ ով է ՀՀ նախագահը, դրանից ոչինչ չի փոխվի։ Այս ամենը հատուկ մտածված տակտիկա է որպեսզի մարդիկ շեղվեն հիմնական խնդիրներից և զբաղվեն ․․․․․․․

Write a comment

If you found a typo you can notify us by selecting the text area and pressing CTRL+Enter