HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Gagik Aghbalyan

Dusting Off the Books

This resident of Yerevan’s Ajapnyak District sells books from her personal collection to make some extra money.

Somedays are good for business, others not.

The books are sold at next to nothing prices; 200-300 drams.

Today might be a good day for business; it’s Book Giving Day in Armenia.

Comments (2)

Գագիկ Աղբալյան
Հարգելի Դավիթ, նա գրքերը վաճառում է Մանկավարժական համալսարանի հարակից տարածքում՝ Տիգրան Մեծի պողոտայում։ Պարզապես բնակվում է Աջափնյակում։
Դավիթ
Ներեցեք, իսկ Աջափնյակ շրջանի ո՞ր հատվածում է տատիկը վաճառում: Եթե հնարավոր է, ինչ-որ երևացող օբյեկտ նշեք, որին նա մոտ է կանգնում, որ հնարավոր լինի գտնել նրան: Կանխավ շնորհակալություն:

Write a comment

If you found a typo you can notify us by selecting the text area and pressing CTRL+Enter