HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Yerevan: MPS Pashinyan, Mirzoyan and Mikayelyan Arrested

Armenia’s Prosecutor General’s Office (GPO) says that Yelk Alliance MP’s Nikol Pashinyan, Ararat Mirzoyan and Sasun Mikayelyan, who were detained earlier today, have now been placed under arrest.

Referring to Point 2, Article 96 (Immunity of a Deputy) of Armenia’s Constitution, which reads (A Deputy may not be deprived of liberty without the consent of the National Assembly, except for the case of having been caught at the time of committing a criminal offence or immediately thereafter), the GPO says the three MPs were in fact caught organizing and participating in illegal rallies and marches.

It awaits to be seen if the three will be released on bail or kept in pre-trial detention.

Comments (1)

Վարազ Սյունի
Ոտքի՛,հայ ժողովուրդ. հաղթանակը քո՛նն է:Իշխանությունների կողմից ԿՈՊՏԱԳՈՒՅՆ սխալ կլինի չլսել ժողովրդի ձայնը:Սա համահայկական-համազգային շարժում է արդեն՝ -ի պես:Հուսով եմ Ս.Ս.-ն և ՀՀԿ վերնախավը սա հասկանում են:

Write a comment

If you found a typo you can notify us by selecting the text area and pressing CTRL+Enter