HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Wife of Serzh Sargsyan's Former Security Chief Charged with Concealing AMD 350 Million in Cash

Ruzanna Beglaryan, wife of Vachagan Ghazaryan (Serzh Sargsyan’s former security staff chief), was charged today with underreporting some AMD 350.8 million in cash to the government from 2014 – 2016.

She’s also been charged with “illegal enrichment”

For the period in question, Beglaryan disclosed AMD 25,000, US$29,000 and €17,400 in cash per year.

Beglaryan’s husband Vachagan Ghazaryan, who was also charged with “illegal enrichment” this past June, was released from pre-trial detention on July 24 after paying $2 million in bail.

In lieu of detention, Beglaryan has signed an affidavit not to flee the country.

Photo: Vachagan Ghazaryan

Comments (1)

simon
Այդ տիկինը ժամանակին ուզում էր ֆիոլետովո գյուղը քանդել ու ոսկի հանել, կարծեմ Այվազյան Վարդանի ու էլի մեկի հետ: Լավ էր մոլոկանները կարողացան դեմ տալ: Բայց դե ինքն ի՜նչ մեղք ունի իրականում: Կամ էդ փողերն ով է իրեն տվել, միթե պարզ չէ ամեն ինչ

Write a comment

If you found a typo you can notify us by selecting the text area and pressing CTRL+Enter