HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Amalia Margaryan

Brother of Former PM Hovik Abrahamyan Gets Two Month Detention

A Yerevan court today issued an order to detain Henrik Abrahamyan, brother of former Armenian Prime Minister Hovik Abrahamyan, for two months.

Henrik Abrahamyan was arrested on August 8 on suspicion of illegal arms procurement and possession.

On August 10, he was formally indicted and charged with “Illegal procurement, transportation or carrying of weapons, ammunition, explosives or explosive devices” (Criminal Code, Article 235).

He faces 2-6 years imprisonment if found guilty.

Photo: Mr. and Mrs. Henrik Abrahamyan

Comments (4)

Sarkis
2 months PreTrail detention Means you have been formally charged and will be booked while they investigate your charges. Some charges have bail where you can be released during the investigation and more serious crimes they deny bail and put you in jail holding. During that time the court will decide whether or no to proceed with a trail. also the 2 months can be extended after the 2 months is up to add another 2 months and they can do that up to a year or year and a half.
Stephan Dragon
@Sarkis Thank you very much!
Stephan Dragon
Can someone please explain to me what the two months in prison are? It seems to be a kind of popular sport in Armenia. If someone is charged with such a crime and imprisonment of two years or more is imminent, the remand would have to be taken until the trial takes place. That's the way it is with us. What should two months? Intimidation?ment...
Ն. Սարգսյան
Իսկ այն պաշտոնիաները որոնց օրոք տեղի են ունեցել այս ապօրինությունները պատասխան չե՞ն տալու։ Նույն ԱԱԾ և Ոստիկանության ղեկավար կազմը իրենց անգործության համար։ Կամ եթե հրաման են ունեցել (ինչպես հաճախ իրենց հետույքն են ծածկում) թող հրաման տվողին խստագույնս պատժեն։

Write a comment