HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Tatevik Shaljyan

Cassation Court Rejects Hetq Reporter's Appeal

The RA Court of Cassation has rejected to hear the appeal of Hetq reporter Grisha Balasanyan regarding an October 12, 2011 verdict by the Court of Appeals.

Balasanyan was seeking redress in the courts, arguing that during a phone conversation MP Ruben Hayrapetyan had insulted him. The reporter was seeking 1 million in damages and a public apology.

Comments (2)

lara
Ajsinqn paronajq datavorner@ hastatum en ajn past@,vor Hayastanum yeritasard lragroxnerin dastiarakelu nor metod e mshakvum ?jev vor nman metod& lurj hovanavorvum e lurj petakan atjanneri koxmic?? kecce
Karen
Սա ուղղակի հրաշալի է, ամենայն լրջությամբ: Լրագրողը մեծ սեղան պիտի գցի: Հիմա նա շատ հանգիստ կարող է զանգել վճիռ կայացրած դատավորներին և նույն բառերով հայհոյել (հայհոյանքների ձայնագրությունը առկա է ). չէ որ նա այդպես իր կարծիքն է հայտնելու, առանց կարծիքը հրապարակայնացնելու: Ես հաստատ այդպես կանեի:

Write a comment

Hetq does not publish comments containing offensive language or personal attacks. Please criticize content, not people. And please use "real" names, not monikers. Thanks again for following Hetq.
If you found a typo you can notify us by selecting the text area and pressing CTRL+Enter