HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

ԽՍՀՄ հապավումը 26 անգամ հանդիպում է Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում

Հայաստանում գործում է 31 տարեկան օրենսգիրք՝ 1986 թվականից․ ԽՍՀՄ հապավումը 26 անգամ հանդիպում է Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում։ 2016-2017 դատաիրավական բարեփոխումների շրջանակներում մշակվել է օրենսգրքի նոր նախագի։ Ինչ դրույթներ, նորամուծություններ կան նոր նախագծում․պարզաբանում է ԱՆ Իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության պետի տեղակալ Ահարոն Խաչատրյանը։

Write a comment