HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Շիրակի մարզ. Չ/վերանորոգված դպրոցները

«Հետքն» այս անգամ ուսումնասիրել է Շիրակի մարզի 2006-2016թթ. դպրոցաշինական ծրագրերը: Շիրակի մարզն առանձնացավ ծախսված ֆինանսական միջոցների անհամաչափությամբ:

Write a comment

If you found a typo you can notify us by selecting the text area and pressing CTRL+Enter