HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Բաղրամյան 26-ից այլևս հրահանգ չի լինելու դատավորներին

Դատական համակարգն օրենսդրորեն ունի անկախության բոլոր երաշխիքները։ Հիմա, ըստ փաստաբան Գևորգ Գյոզալյանի, ստեղծվել է նոր ու բացառիկ քաղաքական իրավիճակ, որպեսզի դատարանները իրապես անկախ գործեն` առաց Վճռաբեկ դատարանի կամ գործադիրի ցուցումների։

Write a comment

If you found a typo you can notify us by selecting the text area and pressing CTRL+Enter