HY RU EN

Անապատացող Արարատյան դաշտը և խոշոր պաշտոնյաների ձկնաբիզնեսը

Քրիստինե Աղալարյան
Գրիշա Բալասանյան

Արարատյան դաշտն անապատացման վտանգի տակ է: Արարատի ու Արմավիրի մարզերում ստորգետնյա ջրային պաշարների նվազումն արդեն զգացնել է տալիս: Ստորգետնյա քաղցրահամ ջրերը, որոնք կոչվում են նաեւ արտեզյան ջրեր, դուրս են բերվում հորատանցքերով: Արտեզյան ջրով է Արարատյան դաշտի գյուղերի բնակչությունը լուծում խմելու եւ ոռոգման ջրի հարցը: Ձկնաբուծական տնտեսությունները մեծ քանակությամբ ջուր են օգտագործում, իսկ ընդերքը չի հասցնում վերականգնել հասցված վնասը: 

Հայաստանում գրանցված 319 ձկնաբուծարաններից 280-ը գործում է Արարատյան դաշտում, դրանց 99 տոկոսը՝ արտեզյան հորերի վրա: Տարեցտարի Հայաստանում զարգանում է ձկնարտադրությունը, և աճում են ձկան արտահանման ծավալները: Իսկ խոշոր ձկնաբիզնեսում խոշոր պաշտոնյաներ են ընդգրկված: