HY RU EN

Գրիշա Բալասանյան

Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի դրամական միջոցները մեկ տարվա կտրվածքով ավելացել են

Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը պաշտոնը ստանձնել է 2016թ. սեպտեմբերի 13-ին: Պաշտոնը ստանձնելու օրվա դրությամբ ներկայացրել էր գույքի ու եկամուտների հայտարարագիր: Իսկ օրեր առաջ ներկայացրել է նաև 2016թ. տարեկան հայտարարագիր, որտեղ եկամուտներն փոքր ինչ ավելացել են:


Create bar charts

Ինչ վերաբերում է դրամական միջոցներին դրանք գրեթե նույնն են մնացել: Սակայն ավելացել են 2015թ-ի համեմատ: Օրինակ՝ 2015թ. Կարեն Կարապետյանի հաշվին եղել է 120 միլիոն դրամ, 3 միլիոն 400 հազար դոլար, 720 հազար եվրո և 35 միլիոն ռուսական ռուբլի:


Create bar charts

Վարչապետի կինը՝ Աստղիկ Կարապետյանը, 2016թ. եկամուտ չի ստացել, փոխարենն ունի զգալի դրամական միջոցներ:


Create bar charts