HY RU EN

Գրիշա Բալասանյան

Օրենսդրական փոփոխություն՝ բուժաշխատողների նկատմամբ իրականացվող ոտնձգությունների կանխման նպատակով

Բուժաշխատողներն իրենց մասնագիտական գործունեության իրականացման ընթացքում երբեմն ենթարկվում են բռնության, վիրավորանքի և նվաստատուցիչ այլ վերաբերմունքի: Այս երևույթի համապարփակ լուծումը չի տալիս նաև քրեական օրենսգիրքը և պատգամավորներ Հրայր Թովմասյանն ու Կարեն Ավագյանն առաջարկում են օրենսգիրքը լրացնել նոր հոդվածով և կանխարգելել բժիշկների նկատմամբ վատ վերաբերմունքի ցանկացած դրսևորում:

Մասնավորապես, առաջարկվում է՝ բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող անձանց կամ բուժաշխատողների օրինական մասնագիտական գործունեությանը խոչընդոտելու դեպքում մեղավոր անձին պատժել տուգանքով նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկից երկուհարյուրապատիկի չափով (100-200 հազար դրամ): Իսկ նույն արարքը, որը կատարվել է բուժաշխատողի նկատմամբ բռնություն գործադրելով կամ դա գործադրելու սպառնալիքով ազատազրկմամբ` 3-7 տարի ժամկետով:

Նախագծի հեղինակ պատգամավորների կարծիքով՝ բուժաշխատողների նկատմամբ իրականացվող գործողությունները շատ հաճախ դուրս են քրեաիրավական տիրույթից, սակայն նրանց նկատմամբ իրականացվող գործողությունները խոչըդոտում են իրենց մասնագիտական պարտականությունների կատարմանը: Այդ գործողությունները նախաձեռնող անձանց պատասխանատվության համար, ըստ էության, մեր օրենսդրությունը նորմեր չի սահմանում:

Հրանց համոզմամբ՝ ներկայացված առաջարկի հիմնական նպատակը ոչ թե պատժիչ համակարգի խստացումն է, այլ բուժաշխատողների նկատմամբ իրականացվող ոտնձգությունների կանխումն ու կանխարգելումը:

«Հայաստանի Հանրապետությունում չունենք պաշտոնական վիճակագրական տվյալներ, որոնք թույլ կտան հստակ եզրակացություն անել բժիշկների նկատմամբ իրականացվող ոտնձգությունների մասին թվային արտահայտմամբ: Այս հանգամանքը ևս խոսում է քննարկվող ոլորտին հատկացված ոչ բավարար ուշադրության մասին»,-նշված է նախագծի հիմնավորման մեջ:

Հեղինակներն ուսումնասիրելով միջազգային փորձը փաստել են, որ առավել խիստ պատասխանատվություն է նախատեսվում Ավստրալիայի օրենսդրությամբ: Այդ երկրում բուժաշխատողի նկատմամբ ցանկացած բնույթի ոտնձգությունը պատժվում է 14 տարվա ազատազրկմամբ: Ավստալիայում իրականացվող հետազոտությունները փաստում են, որ վերջին 5 տարիների ընթացքում ավելի քան 24.500 բուժաշխատող ենթարկվել է որևէ տիպի բռնության կամ ոտնձգության իր աշխատանքային գործունեության ընթացքում:

«Նախագծի ընդունման արդյունքում օրենսդրությամբ կամրագրվեն դրույթներ, որոնք պատասխանատվություն կառաջացնեն բուժաշխատողներին կամ բուժօգնություն և սպասարկում իրականացնող անձանց օրինական գործունեությանը խոչընդոտելու համար: Կարծում ենք, այն կապահովի գործնականում վերը քննարկված խնդրի լուծումը` դրանով իսկ երաշխավորելով բուժաշխատողների և բուժօգնություն իրականացնող անձանց օրինական շահերի արդյունավետ պաշտպանությունը և հիմք կհանդիսանա մեր հասարակությունում ձևավորված արատավոր երևույթի նվազեցման, կանխարգելման և իսպառ վերացման ուղղությամբ».-վստահ են Կարեն Ավագյանն ու Հրայր Թովմասյանը:

Նշված օրենքի նախագիծն արդեն ներկայացվել է Ազգային ժողով;