HY RU EN

Գրիշա Բալասանյան

Ոչ իրավաչափ ակտերի քանակը կրճատելու համար առաջարկում են տուգանել պաշտոնատար անձանց

«Հայ Յեղափոխական Դաշնակցություն» խմբակցությունը օրենքի նախագիծ է ներկայացրել Ազգային ժողով, ըստ որի՝ վարչական պատասխանատվության ենթակա է այն մարմինը (պաշտոնատար անձը), ով ոչ իրավաչափ վարչարարությամբ վնաս է հասցրել անձին:

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում լրացում կատարելով` ՀՅԴ-ն ցանկանում է տուգանք սահմանել պաշտոնատար անձի նկատմամբ՝ ոչ իրավաչափ վարչարարություն իրականացնելու համար: Տուգանքի չափը սահմանվել է 50,000 դրամ: Իսկ եթե վարչական տույժ նշանակելու օրվանից հետո մեկ տարվա ընթացքում կրկին իրականացվի ոչ իրավաչափ վարչարարություն, ապա կառաջացնի տուգանքի նշանակում 100,000 դրամի չափով։ Մեկ տարվա ընթացքում երրորդ և ավելի անգամ կատարելու դեպքում՝ 300,000 դրամի չափով:

Ավելին, Հայաստանի Հանրապետությունն իրավունք ունի վնասի հատուցման հետադարձ պահանջ ներկայացնել ոչ իրավաչափ վարչարարություն իրականացրած մարմնին (պաշտոնատար անձին)։

Ըստ ՀՅԴ-ի՝ օրենքի ընդունման անհրաժեշտությունը և արդիականությունը պայմանավորված են նրանով, որ այսօր ոչ իրավաչափ վարչարարության զոհ է դարձել գրեթե յուրաքանչյուր քաղաքացի, հատկապես` վարորդները: Անարդար և սխալ վարչական ակտերի քանակն ահռելի է, որը փաստում է վարչական դատարանի ծանրաբեռնվածությունը։ Քաղաքացիների մեծ մասը սակավ ժամանակի և նյութական միջոցների պատճառով չեն բողոքարկում ոչ իրավաչափ՝ սխալ կազմված վարչական ակտերը և կրում են նյութական կորուստներ։ Պաշտպանված չէ քաղաքացիների` Սահմանադրությամբ ամրագրված սեփականության իրավունքը։

Խմբակցության պատգամավորները համոզված են, որ շատ հաճախ, երբ վարչական մարմնի կողմից ընդունվում է ոչ իրավաչափ վարչական ակտ, ակտի հասցեատերը բավարարվում է այն բողոքարկելով և ակտի անվավերության փաստը հաստատելով: Սակայն, մինչ ակտի ոչ իրավաչափության փաստի հաստատումը և նույնիսկ ոչ իրավաչափ ակտի ընդունման փաստով, ակտի հասցեատերը կրում է վնասներ, որոնք ենթակա են հատուցման օրենքով սահմանված կարգով:

Բացի այդ, ոչ իրավաչափ վարչարարության, օրենքով նախատեսված դեպքերում` նաև իրավաչափ վարչարարության հետևանքով անձանց պատճառված վնասի համար պատասխանատվությունը կրում է Հայաստանի hանրապետությունը կամ համապատասխան համայնքը՝ կախված այն հանգամանքից, թե որ վարչական մարմինն է ընդունել ոչ իրավաչափ վարչական ակտը: Ըստ դրա էլ վնասի հատուցումը կատարվում է պետական բյուջեի կամ համապատասխան համայնքային բյուջեի միջոցների հաշվին, իսկ ոչ իրավաչափ ակտ կազմող անձը դրամական տույժի չի ենթարկվում:

Պատգամավորները համոզված են, որ միայն իրական մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու դեպքում է հնարավոր կրճատել ոչ իրավաչափ ակտերի քանակը:

Նախագծի հեղինակները համոզված են, որ առաջարկվող փոփոխությունը հնարավորություն է ընձեռում պաշտպանել քաղաքացիների` Սահմանադրությամբ ամրագրված սեփականության իրավունքը և զսպող օղակ է վարչական տույժ նշանակող մարմնի (պաշտոնատար անձի) նկատմամբ: