HY RU EN

2017-ը «Հետք»-ի լուսանկարներով

2017 թ.-ը «Հետք»-ի լուսանկարներով: © Նարեկ Ալեքսանյան l Սարո Բաղդասարյան l Հակոբ Պողոսյան l Դավիթ Բանուչյան l Գագիկ Աղբալյան l Քնար Բաբայան