HY RU EN

Դիանա Ղազարյան

Ապրիլի 2-ի աշխատանքային օրը տեղափոխվեց

Ապրիլի 2-ի փոխարեն աշխատանքային օր կլինի ապրիլի 7-ը` շաբաթ օրը:

Նման որոշման նախագիծ կառավարությունն այսօրվա նիստին ընդունեց՝ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Վահե Ստեփանյանի առաջարկով։

Սբ. Հարության տոնին` ապրիլի 1-ին հաջորդող հիշատակի օրը կդառնա ոչ աշխատանքային, որպեսզի քաղաքացիներն այցելեն իրենց ննջեցյալների գերեզմաններ, աշխատանքային օրը տեղափոխվեց ապրիլի 7-ը: