HY RU EN

«Պոլիմետալ Արմենիա»-ի գլխավոր տնօրենը հայտարարություն է տարածել

«Պոլիմետալ Արմենիա» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության գլխավոր տնօրենը հայտարարություն է տարածել, որն ամբողջությմաբ ներկայացնում ենք․

«Պոլիմետալ Արմենիա» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունն (այսուհետ՝ Ընկերություն) իր նկատառումներն է հայտնում օրենսդրության պահանջներին խստորեն համապատասխան իրականացվող տնտեսական նախաձեռնության դեմ սոցիալական ցանցերով և որոշ լրատվամիջոցներով ծավալված հակաքարոզչության և քաղաքացիական որոշ շրջանակներից հնչող ապակառուցողական կոչերի առնչությամբ:

Լինելով միջազգային ընդգրկմամբ խոշոր հանքարդյունաբերական խմբի մաս՝ Ընկերությունը բնականաբար պետք է ծրագրեր իրականացնի գործունեության տարածաշրջանում լեռնահանքային ոլորտի ներուժի և զարգացման հեռանկարների գնահատման ուղղությամբ: ՀՀ Տավուշի և Լոռու մարզերում երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների ծրագիր (այսուհետ՝ Ծրագիր) իրականացնելու իր մտադրության վերաբերյալ իրազեկումը Ընկերությունն իրականացրել է «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) և ՀՀ այլ իրավական ակտերի պահանջների լիարժեք պահպանմամբ:

Ծրագրի՝ Օրենքի շրջանակներում իրականացվող հանրային քննարկման գործընթացը տապալելու՝ որոշ շրջանակներից հնչող կոչերը ոչ միայն հակաիրավական են, այլ նաև ուղղակիորեն հակասում են հանրության շահերին: Հաշվի առնելով Լոռու և Տավուշի մարզերում արդեն տրամադրված մեկ տասնյակից ավելի ընդերքօգտագործման իրավունքների փաստը, որոնցից չորսը տրամադրվել են միայն 2017 թվականին, (այդ թվում Նոյեմբերյան համայնքի ընդգրկմամբ) և դրանց հիմնավորվածության վերաբերյալ քաղաքացիական ակտիվության նման ալիքի բացակայությունը՝ առավել քան անհիմն ու անբացատրելի է դառնում առաջադեմ միջազգային ներդրողի թափանցիկ նախաձեռնությունը տապալելուն ուղղված գործունեությունը:

Մեր համոզմամբ հենց հանրային լայն վերահսկողության պայմաններում ձևավորված ընդերքօգտագործման իրավունքն է արժևորվում ժամանակակից գործարար պայմաններում, ինչով էլ պայմանավորված է Ընկերության՝ հանրային լայն իրազեկմանն ուղղված նախաձեռնողականությունը: Մենք նաև այն համոզմանն ենք, որ քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների գործունեությունն առաջնահերթ պետք է ուղղված լինի հենց իրավական պետության կայացմանը, օրենքի առջև հավասարության սկզբունքի ամրապնդմանը ու գործող օրենսդրության պահանջների անվերապահ կատարմանը: 

Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայքում արդեն ավելի քան 5 ամիս դրված է Օրենքի փոփոխության նախագիծ, որը ենթադրում է Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության գործընթացում առաջին հանրային քննարկման ինստիտուտի վերացում: Եվ հենց Ընկերությունն է Հայաստանի հանքագործների և մետալուրգների միությանը և պետական լիազոր մարմիններին ներկայացված առաջարկներում պնդել, որ առաջին հանրային քննարկման ինստիտուտը պետք է պահպանվի, և հանրային վերահսկողության գործիքները պետք է ընդլայնվեն, ոչ թե սահմանափակվեն: Մենք նաև առաջարկել ենք և պնդում ենք, որ առնվազն հանրային իրազեկմանը վերաբերող դրույթներում Օրենքում Համայնք հասկացությունը փոխարինվի Բնակավայր հասկացությամբ: Դա արվել է քաղաքացիական հասարակության անունից Ծրագրի դեմ հանդես եկող անձանց՝ այդ ուղղությամբ դիտարկելի ակտիվության բացակայության պայմաններում:

Մենք պատրաստ ենք ականջալուր լինելու Ծրագրի վերաբերյալ հասարակական կազմակերպությունների, քաղաքացիական ակտիվիստների և այլ շահագրգիռ կողմերի ցանկացած առաջարկության և շահագրգիռ ենք, որ Ծրագիրն իրականացվի համայնքների բնակչության և այլ շահագրգիռ կողմերի ակնկալիքներին առավելագույն չափով համահունչ ճանապարհով»: