HY RU EN

Սեդա Ղուկասյան

Սահմանափակումներ՝ շրջիկ առևտրով զբաղվողների համար. նախարարության առաջարկը

Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունն առաջարկում է փոփոխություններ կատարել «Առևտրի և ծառայությունների մասին» օրենքի նախագծում՝ սահմանելով հստակ պահանջներ շրջիկ առևտրով զբաղվողների համար:

Նման օրենսդրական նախաձեռնությունը հրապարակվել է իրավական ակտերի հրապարակման միասնական E-draft.am կայքում:

Առաջարկվում է օրենքի նախագծում ավելացնել նոր հոդված, ըստ որի՝ շրջիկ առևտրի վաճառքի կազմակերպման գործունեությունն իրականացնում են միայն իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերերը՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից սահմանված վայրերում:

«Ցանկացած անձ, ով ցանկանում է զբաղվել շրջիկ առևտրի կետի միջոցով վաճառքի կազմակերպման գործունեությամբ, պարտավոր է նախքան գործունեություն իրականացնելը՝ թղթային կամ էլեկտրոնային տարբերակով այդ մասին տեղեկացնել տեղական ինքնակառավարման մարմնին, նշելով նախատեսվող գործունեության իրականացման վայր(եր)ը և վաճառքի համար նախատեսված ապրանքները:

Շրջիկ առևտրի կետի միջոցով սննդամթերքի և ոչ պարենային ապրանքների, ինչպես նաև գյուղատնտեսական արտադրանքի վաճառքը պետք է կատարվի ըստ ապրանքախմբերի` տարանջատված մեկուսամասերում:

Շրջիկ առևտուր իրականացնողները պետք է ապահովեն պայմաններ` վաճառվող ապրանքների ապրանքային տեսքը, անվտանգությունը և որակն ապահովելու համար»,-ասված է նախագծում:

Առաջարկվում է նաև փոփոխություն «Տեղական ինքնակառավարման մասին» և «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքներում, ըստ որոնց Երևան քաղաքում, իսկ այլ համայնքների պարագայում համայնքի վարչական տարածքում տարեկան կտրվածքով սահմանվում է այն վայրերի ցանկը, որտեղ կարելի է շրջիկ առևտրի կետերի միջոցով իրականացնել վաճառք:

Փոփոխություններ են նախատեսված նաև «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» օրենսգրքի հոդված 158-ում, ըստ որի վարչական խախտումների համար պատասխանատվության կենթարկվեն նաև շրջիկ առևտրով զբաղվողները:

Հիշեցնենք, որ E-draft.am-ը նախարարությունների՝ աշխատանքային տարբերակների հրապարակման համար նախատեսված հարթակն է, և չի բացառվում, որ նախագիծը, մինչ կառավարության նիստին ներկայացվելը, փոփոխության ենթարկվի:

Լուսանկարում՝ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Սուրեն Կարայանը:

Լուսանկարը՝ Gov.am-ի: