HY RU EN

Անի Հովհաննիսյան

Քարտեզ իրական ժամանակով. ցուցարարների և ոստիկանների շարժը

Ներկայացված քարտեզում կարող եք ծանոթանալ ցուցարարների և ոստիկանների տեղաշարժին՝ անընդհատ թարմացվող տվյալներով: Տվյալները հիմնված են «Յանդեքս» քարտեզի, «Հետքի» ընթերցողների և թղթակիցների հայտնած տեղեկատվության վրա:
Քարտեզը թարմացվում է իրական ժամանակում: Եթե ունեք տվյալներ, թե ինչ է կատարվում քաղաքի այլ հատվածներում, գրեք մեզ ֆեյսբուքում կամ էլ. հասցեին (info@hetq.am)՝ հնարավորինս մանրամասն նկարագրելով իրադարձությունն ու տեղանքը: