HY RU EN

Ոստիկանությունը տեղեկացնում է, թե ինչպես կարելի է գտնել ընտրությունների տվյալները

Ոստիկանությունը տեսանյութեր է հրապարակել, որոնցով ցուցադրում է, թե ինչպես կարելի է ճշտել ընտրական տեղամասը, պարզել դրա հասցեն և թե ովքեր կան ընտրողների ցուցակում կոնկրետ հասցեից:

Եթե ցանկանում եք ճշտել Ձեր ընտրական տեղամասը

Եթե ցանկանում եք պարզել՝ ովքեր կան ընտրողների ցուցակում Ձեր հասցեից

Եթե ցանկանում եք պարզել Ձեր ընտրատեղամասի հասցեն