HY RU EN

Արմեն Բայբուրդյանը` Լոս Անջելեսում ՀՀ գլխավոր հյուպատոս

Արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի հրամանով Արմեն Վահանի Բայբուրդյանը նշանակվել է Լոս Անջելեսում ՀՀ գլխավոր հյուպատոս։