HY RU EN

Երեւանի ավագանու ընտրություններում ՀՅԴ-ի ծրագիրը

«Հայ Հեղափոխական դաշնակցություն» կուսակցությունը հրապարակել է Երեւանի ավագանու ընտրություններում ՀՅԴ-ի ծրագիրը, որը ներկայացնում ենք նաեւ ընթերցողի ուշադրությանը: 

Հանուն ժամանակակից և զարգացող Երևանի

• Ստեղծել միասնական տրանսպորտային համակարգ,
• Կիրառել անվտանգ երթևեկության ժամանակակից մեխանիզմներ, բեռնաթափել երթևեկությունը,
• Վերականգնել և զարգացնել էկոլոգիապես մաքուր տրանսպորտային միջոցների ցանցը,
• Ավելացնել մետրոյի կայարանների թիվը (Աջափնյակ),
• Կարգավորել վթարային շենքերի հիմնախնդիրը, ամրապնդել սեյսմիկ անվտանգության մեխանիզմները,
• Ներդնել բնակֆոնդի արդյունավետ կառավարման մեխանիզմներ,
• Վերազինել վերելակները˒ կարգավորել վերելակային տնտեսության անվտանգ շահագործման հետ կապված խնդիրները˒
• Ստեղծել մայրաքաղաքի հասարակական կարգը և քաղաքային գույքը պահպանող համայնքային (մունիցիպալ) ոստիկանություն:

Հանուն կանաչ և գեղեցիկ Երևանի

• Պահպանել և ավելացնել այգիները, կանաչ գոտիները, ջրավազանները, շատրվանները,

• Հրազդանի կիրճը, Հաղթանակի այգին և նրան հարող տարածքը սահմանել որպես բնապահպանական գոտի,

• Երևանյան լիճը և նրան հարող տարածքը վերածել համաքաղաքային նշանակության հանրային հանգստի, կանաչ գոտիների,
• կրկնապատկել կանաչ տարածքները՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով ծառատեսակների ընտրությանը:

Հանուն բարեկարգ և խնամված Երևանի

• Ընդունել և գործադրել Երևան քաղաքի քաղաքաշինական ռազմավարություն,

• Խիստ վերահսկողություն սահմանել ճարտարապետաշինարարական գործունեության նկատմամբ,
• Կառուցել տրանսպորտային էստակադաներ, շրջանցող ճանապարհային հանգույցներ,
• Կառուցել կենտրոնացված բազմահարկ ավտոկայանատեղիներ,
• Կասեցնել ապօրինի հողօգտագործումը, կարգավորել ապօրինի շինությունների հիմնախնդիրը,
• Կարգավորել աղբահանության խնդիրը, ստեղծել աղբի տեսակավորման և էկոլոգիական վերամշակման տնտեսություն,
• Ստեղծել բացօդյա տարածքներում առևտրի հարմարավետ պայմաններ:

Հանուն նոր սերնդի Երևանի

• Ընդլայնել մանկապարտեզների ցանցը (թերբեռնված հիմնական դպրոցներին կից բացել նախակրթարաններ),

• Բարելավել կրթօջախների շենքային պայմանները և նյութատեխնիկական բազան,
• Խթանել ՏՏ կրթության կենտրոնների ստեղծումը,
• Աջակցել տաղանդավոր և շնորհալի երիտասարդներին գիտական, ստեղծագործական ծրագրերի իրականացման հարցում:

Հանուն մշակութային Երևանի

• Պահպանել Երևանի պատմամշակութային արժեք ներկայացնող կառույցները, կանխել մայրաքաղաքի ճարտարապետական դիմագծի խաթարումը,
• Ընդլայնել մարմնակրթական և գեղագիտական կենտրոնների ցանցը,
• Հատուկ ուշադրություն դարձնել արվեստի դպրոցներին և մշակութային հաստատություններին:

Հանուն հոգատար և արդար Երևանի

• Իրականացնել սոցիալապես առավել խոցելի խավերի աջակցության սոցիալական պաշտպանության ծրագրեր,

• Մշակել և ներդնել սոցիալական բնակֆոնդի հայեցակարգ, երիտասարդ և բազմազավակ ընտանիքներին անհատույց կամ ցածր վարձավճարով տրամադրել բնակարաններ,
• Ստեղծել տարեցների խնամքի և ժամանցի կենտրոններ,
• Տեղաշարժվելու սահմանափակ հնարավորություն ունեցողների համար ապահովել լիարժեք միջավայր,
• Վերանորոգել և վերազինել պոլիկլինիկաները, բարձրացնել մատուցվող ծառայությունների որակը և մատչելիությունը,
• Ստեղծել անօթևանների գիշերային կենտրոններ։

Հանուն համահայկական Երևանի

• Ապահովել Երևանի յուրաքանչյուր վարչական շրջանի ուղղակի կապը սփյուռքի խոշոր բնակավայր քաղաքներից մեկի հետ՝ գործնական, տնտեսական և մշակութային առումներով˒

• Հանդես գալ համահայկական նշանակության միջոցառումների անցկացման նոր նախաձեռնություններով։