HY RU EN

Տավուշի մարզ. Չ/վերանորոգված դպրոցները

«Հետք»-ի նկարահանող խումբն այս անգամ մեկնել էր Տավուշի մարզ՝ ուսումնասիրելու 2006-2016թթ. դպրոցաշինական ծրագրերը: Ինչպես մյուս մարզերում, այնպես էլ Տավուշում, վերանորոգված դպրոցները դարձյալ վերանորոգման կարիք ունեն: