HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Diana Ghazaryan

State Revenue Committee Admits Paying Too Much for Sales Receipt Machines; Criminal Case Launched

Armenia’s State Revenue Committee (SRC) today confessed that it purchased 25,000 cash register machines at a price drastically above cost from the Chinese firm Pax Technologies.

The admission comes after yesterday’s court ruling ordering the SRC to provide copies of all contracts it signed with the Chinese company Pax Technologies and the Taiwanese Mitak Information Technologies companies, blotting out all  information deemed secret by the government.

After repeated  SRC refusals to disclose details of the purchase contracts, the Investigative Journalists NGO (Hetq) filed a civil suit against the SRC on April 15.

The Investigative Journalists NGO  initially requested that the SRC hand over the contracts when it learnt that the new machines were purchased at a price 70% above cost.

Hetq contacted the seller, the Chinese firm Pax Technology, and was told that the SRC purchased the machines at 160,000 drams per unit, far above the 90,000 dram per unit cost that the SRC said it paid for them.

Hetq also revealed that the owners of Smart Solutions, Pax Technology’s representative in Armenia, had ties to the associates of former Armenian Prime Minister Karen Karapetyan and former SRC President Vardan Harutyunyan.

It appears that a number of top SRC officials abused their positions for personal gain, thus causing losses for the government, which launched a criminal case.

The SRC has not yet revealed the names of those officials.

(The purchases were made between 2017-2018, before Armenia's 2018 "Velvet Revolution".)

Comments (2)

HAGOP
WHEN IS ARMENIA AND GOVERNMENT PEOPLE EVER GOING TO STOP MAKING BAD CHOICES AND IMPROVE THE COUNTRY?? STEALING MONEY, STEALING LAND, NOT PAYING TAXES, CHEATING, LYING, KILLING, THROWING GARBAGE IN LAKE SEVAN...……THE LIST IS LONG!!!!! ARMENIA ALREADY HAS ENEMIES ON BOTH SIDES (TURKS AND AZERIS), GEORGIA CAN NOT BE TRUSTED AND IRAN HAS ITS OWN PROBLEMS. THE ONLY FRIEND ARMENIA HAS IS ITSELF BUT THERE ARE ENEMIES INSIDE ARMENIA THAT ARE WORSE THAN TURKS WHO WANT TO DESTROY ARMENIA!!! ENOUGH! ARMENIAN PEOPLE ARE CHRISTIAN??? THEY ARE NOT DOING CHRISTIAN THINGS!!! ENOUGH IS ENOUGH!! WORK TOGETHER. WORK SMART. HELP EACH OTHER. OBEY THE LAWS. PROSECUTE CRIMINALS. GROW ARMENIA AND MAKE IT STRONG! IT IS EMBARRASSING AND SAD.
Տ. Մարգարյան
ԲՐԱՎՈ Հետքին՝ հետևողական աշխատանքի համար: Իսկապես պիտանի գործ է արվել, քանի որ տասնյակ հազարավոր հարկատուներ ուղղակիորեն տուժել են այդ պրիմիտիվ խարդախությունից, որը հովանավորվել է պետության կողմից, շարունակվում է հովանավորվել ՊԵԿ ներկա ղեկավարության կողմից: գագիկ խաչատրյանի մեթոդները, փաստորեն, շարունկում են մնալ անխախտ այնտեղ: Ի սկզբանե պարզ էր, որ դատարանում պարտվելու են, թե ինչի համար ուզեցին խայտառակ պարտվեն՝ սա է հանելուկ... Յուրաքնաչյուր ՀԴՄ սարքի համար, ի դեպ, դրա գնորդն իրավունք ունի հատուցում պահանջելու՝ անհիմն հարստացման ու պատճառված վնասի համար:

Write a comment

If you found a typo you can notify us by selecting the text area and pressing CTRL+Enter