HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Seda Ghukasyan

Armenian Parliament Approves Indoor Smoking Ban

By a vote of 76 to 16, the Armenian National Assembly approved a government sponsored bill that will gradually ban smoking in eateries, cafes and other indoor public spaces in the country.

The bill will amend the Law on the Reduction and Prevention of Health Damage Due to Tobacco Products and Their Substitutes.  

The ban on smoking in restaurants and cafes goes into effect in March 2022.

Individuals will also be prohibited from smoking while driving cars or buses. In addition, the bill imposes a blanket ban on any form of tobacco advertising.

Indoor smoking will be punishable by fines ranging from AMD 50,000 (US$105) to AMD 200,000.

Bright Armenia faction MPs voted against the bill, argiung it would hurt local businesses.

Comments (3)

Սեդա
Անկախ նրանից հանրային սննդի օբյեկտը բաց է, փակ, թե կիսափակ՝ այնտեղ արգելվելու է ծխախոտային արտադրատեսակների օգտագործումը: Նման արգելանք է լինելու նաև հանրային բոլոր փակ տարածքների համար՝ անկախ նրանից, թե այդ տարածքում գտնվողները կողմ են թե դեմ ծխախոտային արտադրատեսակին, օրենքի շրջանակում օգտագործումն արգելվելու է:
Հրո
Կան հանրային սննդի օբյեկտներ,որ սպասարկում են բացօդյա տաղավարներում Նման դեպքում օրենքը նույնն է մնում թէ ոչ,կամ կան օբյեկտներ,որ ունեն առանձնասենյակներ (բանկետնի) և նմանատիպ օրինակներ Վարձել եմ օբեկտը և միջոցառում եմ անում և ոչ մեկը դեմ չէ ծխողներին և այլն
Արսեն
Հարգելիներ՝ շաատ ճիշտ որոշում է և շաաա՜ տ կխնդրեի իմ մտերիմների, հարազատների կողմից հենց այս ամիս էլ ընդունեք մենք էլ պռծնենք էլի այդ կեղտից, ծխից, մրից, հո կրակը չենք ընգել։

Write a comment

If you found a typo you can notify us by selecting the text area and pressing CTRL+Enter