HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Armenia's Central Banks Says Country's Financial System is Operating Normally

Armenia’s Central Bank (CB) reports that the country’s financial system is operating within normal parameters.

The CB, in a statement released today, says it has urged commercial banks and credit organizations to adopt a “personalized lending approach” to debtors (hotels, restaurants, transport and entertainment businesses) to avoid undesirable consequences given the current medical emergency.

In addition, banks and credit organizations operating in Armenia, at their discretion, have provided off-site working conditions to their employees at higher risk of infection – those over 60, pregnant women and those with chronic diseases.

The CB urges citizens to use online financial and banking services.

People with further questions are asked to contact the Central Bank of Armenia hotline at 011561954, 011563950, 010592697.

Comments (1)

Գայանե Ստեփանի Արսենյան
Բարև Ձեզ։ Ես խնդրում եմ Ձեզ օգնեք ինձ, որ կարողանամ կատարել բանկերի հանդեպ ունեցած իմ պարտավորությունները։ 2020 թթ Մարտ ամսից մինչև այսօր' 2021 թ. մարտի 6-ը չեմ կարողացել ետ վճարել բանկերի գումարները, եվ խնդրում եմ Ձեզ օգնեք ինձ ամբողջացնել բոլոր վարկերս, որեվէ բանկում , հնաըավորինս երկար ժամկետով եվ ցածր տոկոսադրույքով։ Խնդրում եմ Ձեզ օգնեք ինձ պարտավորություններս կարողանամ կատարել բանկերի հանդեպ։ Նախապես շնորհակալություն եմ հայտնում Ձեզ։ Խնդրում եմ Ձեզ հնարավորության սահմաններում աջակցել ինձ։

Write a comment

If you found a typo you can notify us by selecting the text area and pressing CTRL+Enter