HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Armenia: 482 Coronavirus Cases, 7 Deaths

482 people in Armenia tested positive for the coronavirus since yesterday, raising the total number to date to 25,127.

The Ministry of Health reports that seven died from Covid-19, raising the death toll to 443.

13,297 individuals have been successfully treated for the virus.

Comments (1)

Գ. Ալեքսանյան
Իմ կարծիքն է, որ հիմնական վարակի պատճառն է թղթադրամը ու մսնրադրամը, միգուցէ պահանջ դրվի դրամի ախտահանում (հատուկ հեղուկների, դեզադորային կամ ուլլտրմանուշակագույն լամպերի օգտագործմամբ), բոլոր առևտուր անողների մոտ...

Write a comment

If you found a typo you can notify us by selecting the text area and pressing CTRL+Enter