HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Group Urges TV Station to Clean Up Its Act Re: Portrayal of Women

Arguing that TV programming play a prime factor in shaping social norms and values in Armenia, a women’s rights defense group has called on "Amenia TV"  to make changes to one of its favourite soap operas – Tough Living.

The Coalition to Stop Violence Against Women has sent an open letter to the TV station, arguing that the program portrays women being beaten, abused and demeaned.

Comments (1)

Արսեն
Ուրեմն սերալի ցածր մակարդակը հեչ, դերակատարների անտաղանդ խաղը հեչ, սյուժեի, բեմական խոսքի բացակայությունը հեչ, անգրագետ խոսքը հեչ, կանանց բռնությունը մենակ տեսաք....

Write a comment

If you found a typo you can notify us by selecting the text area and pressing CTRL+Enter