HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

First Plane Carrying French Humanitarian Aid Arrives in Yerevan

The first plane carrying French government humanitarian aid touched down in Yerevan today, this according to French Ambassador to Armenia Jonathan Lacôte.

"The plane, rented by the Crisis Center of the French Ministry of Foreign Affairs, brought medical equipment, medicines, as well as basic necessities for the displaced people of Nagorno Karabakh in Armenia  and to strengthen the capacity of the Armenian healthcare system. The next plane will arrive on November 27,” Lacôte wrote in a Facebook post.

Comments (1)

Հայկազ
Շնորհակալություն Ֆրանսիայի կառավարությանը հայ ժողովրդին ձեռք մեկնած օգնության համար,միշտ կհիշենք օգնություն ցուցադրող Ֆրանսիային:

Write a comment

If you found a typo you can notify us by selecting the text area and pressing CTRL+Enter