HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Anya Sarkisova

Hetq Receives Award for 2020 Artsakh War Coverage

Hetq today received an award for its coverage of the 2020 Artsakh war and human rights issues in Armenia.

The award ceremony was a joint effort of Armenian Human Rights Defender Arman Tatoyan, Naira Hovsepyan (the mother of Combat Cross awardee Gevorg Arshakyan) and human rights activist Siranush Sahakyan.

Tatoyan praised Hetq for its factual and in-depth coverage, noting that the outlet’s investigations are often used in international reports and documents.

Comments (2)

George
Well-deserved!
Ոսկան
Ի սրտե շնորհավորանքներս։ Իրոք արժանի եք մրցանակի։ Բայց իմ կարծիքով <<Հետք>>-ը ոչ մի մրցանակի կարիք չունի և առանց դրա էլ կաշխատի իր` անաչառ ու անկաշառ սկզբունքով։

Write a comment

Hetq does not publish comments containing offensive language or personal attacks. Please criticize content, not people. And please use "real" names, not monikers. Thanks again for following Hetq.
If you found a typo you can notify us by selecting the text area and pressing CTRL+Enter