HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Seda Ghukasyan

Pashinyan Proposes Annual Income Declaration in Armenia

Armenian PM Nikol Pashinyan today announced that his administration plans to introduce legislation obligating citizens to declare their annual income.

If approved, citizens will have to file their 2023 income reports sometime in 2024.

Currently, income tax is withdrawn from people’s salaries. The current system does not cover additional revenues that people derive throughout the year.

Pashinyan, at a session of the parliament’s joint sitting of the standing committees, said cash sales of assets (cars, apartments, etc.) would not be allowed in cash. Since personal checks aren’t used in Armenia, it’s assumed that such transactions will be done by bank transfers.

The planned change, according to Pashinyan, is to increase the collection of taxes in Armenia.

It’s not clear if the income tax payment method will stay the same according to the proposed legislation.

Pashinyan first mentioned the initiative in May 2020. Then Minister of Finance Atom Janjughazyan said at the time the income declaration would also apply to dual citizens.

Comments (3)

Mher Kalousdian
This initiative is designed for "private" citizens. Armenia doesn't need people who hide their ill-gotten gains. People who don't want to decalre their revenues should be prosecuted. Armenia will remain a "poor country" if it continues to let oligarchs avoid paying taxes to the state.
Yedvart Kalusdyan
Nice way to chase Businessmen out of the country, so Armenia remains poor country.
Տ. Մարգարյան
Մարդ երբ տարրական կրթություն չի ստանում, ցանկացած նորություն նրա համար հսկայական բացահայտում է դառնում, քաղաքակրթական նշանակություն է ստանում: Հիմա սա, անտեղյակ լինելով, թե համատարած հայտարարագրումը պետությանն ինչ է տալու, որ հայտարարագրումից հրաժարվում են եվրոպական երկրները՝ աննպատակ ու չափազանց ծախսատար լինելու պատճառով (օրինակ՝ Ֆրանսիան), համարում է, որ դա քաղաքակրթական կամ տիեզերական նշանակություն ունի: Իր համար՝ միգուցե, բայց պետությունը փորձադաշտ չէ՝ սեփական տգիտությունը հաղթահարելու համար:

Write a comment

If you found a typo you can notify us by selecting the text area and pressing CTRL+Enter