HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Gayane Hovsepyan

Armenian Security Council Head Says Government Prioritizes Rights of Artsakh Armenians

Armenian Security Council Secretary Armen Grigoryan today reiterated that the Pashinyan government continues to stress the security and rights of Armenians in Artsakh in peace negotiations with Baku.

 "We are convinced that their rights and security will determine the status issue," Grigoryan told reporters covering today’s cabinet session.

Speaking about the next meeting of the joint Border Security Commission in Moscow, Grigoryan noted that the working groups will continue to discuss how to advance the process

Grigoryan said any tension along the border will negatively impact the demarcation process.

“Border stability remains on our agenda. We will discuss the matter and hope to find solutions to avoid border incidents border," he said.

Comments (1)

Տ. Մարգարյան
Ես, եթե լինեի նորզելանդացի, պատկերացում չունենայի Արցախի ու արցախյան պատմության մասին, կարդալով հայկական այս Kissinger-ի մտքերը, առաջին բանը, որ կմտածեի, սա է. մարդը չի տիրապետում տրամաբանության դպրոցական մակարդակի կանոններին. հավի կարգավիճակը չի կարող պայմանավորվել նրա ածած ձվով: Ով և ինչպես է քեզ համոզել, որ « իրավունքներն ու անվտանգությունն են որոշելու կարգավիճակի հարցը»? Որ նորզելանդացին կհավատա այդբովանդակ տափակությանը, էլ չասեմ Արցախցին, ում հարևանին կամ ազգականին մորթել են ալլահագբար բոռալով... Այդ մտքերի հեղինակը կարող է գեթ ՄԵԿ հայի մատնացույց անել, ով ապահով ապրում է օրինակ՝ Կովսականում, ու ստացել է կարգավիճակ (ողջ մարդու, ոչ թե դիակի)? Ասեք ձեր ասելիքը մինչև վերջ և միանգամից, թե չէ ձեր դիվանագիտությունը դառնում է, առնվազն, ծիծաղելի...

Write a comment

If you found a typo you can notify us by selecting the text area and pressing CTRL+Enter