HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Sex, Choice, Fascism and the Nation

By Vahan Bournazian [1] 

Who chose that you would be male or female?  When did you choose to be heterosexual?  Our nature is not our choice. 

In 1999 I could have married.  I knew an intelligent, kind and wonderful friend who I think would have said yes.  But I didn’t ask, because it would have been a lie.  How could I lie to my friend?  To live an honest life we must be brave enough to recognize our own true nature.  And the bravest of all live openly.

To be gay is not a choice.  Who would choose to be hated?  And what society, culture, church or institution would choose that we lie and deceive each other by means of false relations?  Neither sex nor sexual orientation is a choice. 

Also, sexual orientation is not the same as sex.  Sexual orientation is a spectrum, and individuals exist all along the line between the two points.  There are many medieval notions of the world that we now reject, and science has shown that the earth is a sphere and that individuals in over 240 species in nature engage in homosexual behavior. 

This is because sex is not about reproduction alone.  Married couples do not engage in sex for the goal of reproduction.  No one engages in sex with the sole intent to reproduce.  If reproduction were the goal of sex, then all methods of contraception would be banned, both legally and morally, for contraception prevents reproduction. 

Sex is about transcendence.  Our individuality isolates us; each of us is like a caterpillar trapped in the cocoon which is our body.  We seek to transcend our isolation, break our loneliness, by bonding with another, both spiritually and physically.  We achieve communion with another only to varying degrees, and sometimes we call it love.  But true transcendence, true love, is rare; and if it ever happens to you, embrace as a gift from God. 

How often in your life have you been denied the right to choose?  Maybe your parents decided where and what you should study.  Maybe your family decided with whom you would socialize, and with whom you should not.  Maybe you could not practice your profession because the job was given to someone less capable but with greater influence.  Maybe you were even told who to marry.  But no one can ever dictate whom you love. 

How do you feel when you have no choice in your life?  How do you feel when others dictate decisions for you?  What would it be like for society to demand that you be the opposite of who you are?  

Fascism abhors choice, because Fascism rejects individuality.  Fascism values the nation, but to an extreme that negates the value of the individual.  Fascism does not value individuals, neither me nor you. 

Fascism is totalitarian:  the organization of all aspects of society into one hierarchical structure whereby decisions are made from above and you are to obey.  It is the militarization of all aspects of life and the only question is to find your place in the hierarchy:  whose head will you stand on and who will stand on your head? There may be good reason for an army to be organized as a hierarchy that cannot be questioned.  But no one wants to live his/her entire life under orders as a soldier.  Also, Fascism must be enforced by violence and hatred because the devaluing of the individual to such an extreme is unappealing to everyone once it is realized. 

Fascism is detrimental to the Armenian nation because, by denying choice, by rejecting individuality, Fascism does not allow individuals to develop to their full potential.  Armenia has few natural resources.  Our only real asset is our people.   Armenia needs each individual to discover and cultivate their natural gifts.  The student who chose her field of study is more likely to pursue her studies wholeheartedly.  The employee who chose work that she enjoys will do a better job.  The couple who marry for love will create an honest and loving environment for children.  By employing the power of choice individuals excel in what they choose to do. 

What is good for the individual is good for the nation.  The university faculty filled with students who chose that field of study will be a better faculty.  Students must want to learn.  Professors cannot force students to learn:  a call to duty and threats of reprisals achieve little.  A student interested in her field of study will learn much more, and a faculty filled with students who want to learn will achieve more collectively, as a community, than a faculty filled with disinterested students.  Likewise, a company or a ministry filled with capable people who chose their profession will work better and achieve more than a company or ministry filed with people who just want a job and know someone to place them there.  A call to duty means little to a disinterested person or one incapable of doing the job.  The power of choice provides for the development of the individual, and likewise the development of the nation. 

And what of families?  Families are for children and each child deserves a loving, harmonious family.  Everyone loves their children, but logic dictates that parents who chose each other freely, based on love, are more able to create an honest, loving environment for children.  I cannot change my nature.  Should society use violence and shame to force me into a heterosexual relationship?  Duty and obligation cannot be a substitute for the transcendence of the soul.  Lonely and unfulfilled, constantly wondering about the growing void in my life, I would not be capable of making anyone else happy, least of all my family.  Duty and obligation are poor substitutes for choice.  

And for a society to demand that an individual reject transcendence, reject a chance for true love, and instead engage in a deceit, in a lie, which is against the individual’s own true nature, is for the society to act against God.  My sex and my sexual orientation are not a choice; should I ever find love, it will be based on my true sexual orientation and it will be a gift from God. 

We are a small nation in a small country.  We have to find a way to respect each other and make space for each other.  Those who call for violence and hatred against fellow Armenians who happen to be different, dehumanize their own brethren and display the same intolerance that was the foundation of the Genocide.  To drive out from Armenia Armenians who are different in this way or in that, will be to do the work of our enemies for them.  The true nationalist respects individuality, truth and choice because these values grow a better nation.


[1] Associate Professor of Law at AUA.  All opinions and perspectives are his own.

Comments (330)

Mard
ova stexcel et dzer asac [email protected]/ duk bolord [email protected] seeenc hamahunj gnum ek ha??ba vor gnum poxocayinneri het qnum eq et bnutyan orenqna tenc?vor axjiknerin xabum eq hxiacnum den shprtum etela bnutyan orenq,,urem halala en txerqi ovqer dzer nman axjikneri het kvarven asacs boor dzeverov!!ov eq duuuq vor pti vorosheq vorna jisht vonc apri [email protected] ba mi hat harc cheq tvel dzez ba aseq mi or mekn el dzez stipi dzer kamqin hakarak inj vor ban aneq,,duk khandurjeq ay suti bnutyunakanner,,,suti lriv puj ek duq!!mard zzvumela dzer nman hayi het xosa!!!!!!!!
armine
kardum em u mtacum, te ur enk hasel,vor sranq risk en anum dzayn hanel.inchu en lrum [email protected]?(chgitem bjishknern en, te organi [email protected]).sa darerov ekac axt e kam hancagorcutyun.sranc ognel e petq dardzi berel...
Andranik
Varaz Syuni (Amsterdam) please don't give me crap.
Վարազ Սյունի (Ամստերդամ)
Դու երևի սկի չես էլ պատկերացնում, թե մարդկային հոգու / տեսակի ինչ անոմալիա ու մոլախոտ է հենց քո տեսակը: հենց ՔԵԶ ՆՄԱՆ «բարոյականներն» են սեռական հակվածությունը դարձրել բիզնես: Դու երևի չես պատկերացնում, թե ինչ լկտիության է հասնում քո մեծամտությունը: Քո ԿԵՂԾ տեսակը նույնիսկ հոգու արժեք չունի,որ այն «աղբանոցի» վերածվի կամ «գարշահոտություն» արձակի: Քո տեսակը ՄԻՇՏ մի բանի ԴԵՄ պիտի լինի ու մի բան պիտի ԿՈՐԾԱՆԻ, որ իր ՉԱՐ հոգին սնի: Քո տեսակը տիեզերքում ՄԻՇՏ անիծված է: Լույսը միշտ հաղթում է խավարին: Հետաքրքիր է,ՔՈ տեսակը ինչ պիտի աներ,եթե ենթարկվեր ԱՅԴՊԻՍԻ ՉԱՓԵՐԻ (անարդար) խտրականության:
Hetq/Հետք
Dear Readers, Hetq has decided to close the comments page for this article. Հարգելի կարդացողներ, Հետքը որոշել է փակել այս հոդվածի մեկնաբանության դաշտը:
Վարազ Սյունի (Ամստերդամ)
(386)- Վարազ Սյունին (Վ.Ս.-ն) երբ որ դեռ տարիներ առաջ հոլանդական (տեղական) թերթի խմբագրության անդամ էր ու,բոլոր սպառնալիքներին ու նախազգուշացումներին հակառակ, Եղեռնի մասին հոդվածներ էր տպագրում, դուք երևի դեռ կողմնորոշված չէիք: Կաթ տեղափոխողին մի մեղադրեք,որ մածունը չվաճառվելուց մնացել- թթվել է:...............................................................................................................(358) - Շները հենց նենց չեն հաչում:Եթե ԱՅԴՔԱՆ շատ են հաչում ,ուրեմն մի բան այն չէ. հավանաբար գող են տեսել:
Hay_Axchik (NeNe)
389. Վարազ Սյունի (Ամստերդամ), mi harc em talis,,,, Vor etqan Gey es, inchu es sharunakum mnal knoj het Amusnacac??? Che vor du mi kyanq es xortakum??? Te qez cerqa talis,, vor epum tapum utacnum en??? Cer aracy voch mi tesakteic HANROGUT chi.... duq djbaxtacnum eq te ayn kananc um het amusnanum eq,, te ayn erexanerin um unenum eq... duq cavacnum eq cer harazatnerin, erexanerin, knojy u shaterin....
Garo
389 - Bark LOUDER, we stay on our position forever against traitors.
Վարազ Սյունի (Ամստերդամ)
Դու էլի միայն ենթադրություններ ես անում իմ անձնական կյանքի և հակումների վերաբերյալ: Ես ոչ մեկին չեմ դժբախտացրել/դժբախտացնում: Լրիվ ընդհակառակը: Հայաստանում մարդիկ դեռ նայում են թե ՈՎ ու ԻՆՉՊԵՍ է ասում իր ասելիքը:Սա կուռքի մտածելակերպի հետևանքն է: Պիտի նայել թե ԻՆՉ են ասում-անկախ ասողի անձից:..........................................................................................................Mike (390)- True. NOT Saudi Arabia must be Armenia's model.
Կարօ
385 - Եթէ տասը տարի խաղաղ եւ օրինակելի ամուսնացած էիր, ուրեմն ՙգեյ ծնուած՚ վարկածը պարզապէս ՍՈՒՏ, ՇԻՆԾՈՒ պատմութիւն է եւ ձեր ՈՐՈՇՈՒՄՆ է որ դուք գէյ կեանք ապրիք։ ՊՌԱՒՕ.... Հիմա ձեր գրածը արդէն իսկ մեծագոյն ՓԱՍՏ է որ մարդիկ գէյ չեն ծնիր, մարդիկ ԿԸ ՈՐՈՇԵՆ թէ որու ՀԵՏ ՊԻՏԻ ՊԱՌԿԻՆ։ Գրածներուդ մնացեալ մասին կը պատասխանեմ թէ եթէ քեզի համար սեռական կողմնորոշումը բարոյականութեան հետ կապ չունի, մեր համար ՈՒՆԻ, եւ չհամարձակիս հասարակութեան համոզել տաս որ կեանքդ նորմալ է, դուն ինքդ շեղուեցար քու բնականոն ընթացքէդ եւ ինկար անբնականին եւ չարին ետեւէն։ Լաւ որ իմ հարազատս չես, եւ եթէ ըլլայիր քեզ կ՚ուրանայի եւ ընտանիքիս տետրակէն կը սրբէի։
Garo
We do not want an Armenia that is like North Korea, Iran or Saudi Arabia, NEITHER we want an Armenia like the United States, the Netherlands, or other morally fallen societies, there is a good and a bad in each system and society. We want Armenia to gather the good from EVERY system and society and leave the bads out. That what kind of Armenia we want and we will change the rules sooner or later to curb the spread of immorality from our Republic. I personally will fund and encourage the change of legislature in order to show the US imperialists that they have nothing to do in Armenia.
Varaz Syuni (Amsterdam)
(392)- My answer is my comment 376. Պատասխանս իմ կոմենտ 376-ն է: Հետաքրքիր է , ում կամ ինչ են «դավաճանում»:..................................................... Ավելացնեմ,որ չեմ կարծում որ վատ տղա ես. ուղղակի եղիր մի բանի ԿՈՂՄ, այլ ոչ սրա ու նրա դեմ: Ու մի անգամ էլ խորը մտածիր. եթե պետությունը/(Հայ) եկեղեցին պատերազմում 20 մարդ արարածի սպանածին հերոսի կոչում է պարգևում (որին դեմ չեն), ապա մի ուրիշ մարդ արարածի ՍԻՐՈՂԸ գոնե ՉՀԱԼԱԾՎԵԼՈՒ իրավունք չպիտի ունենա?- պետական,քաղաքացիական,բարոյական և կրոնական տեսանկյունից:
Գէորգ
Ո՞վ է այս մանկամիտ Hay Axchik կոչեցեալը.....Իրօք անչափահաս աղջնակ է...
Mike
OK Garo, give me an example of your ideal country, somewhere you'd like to live...a country based on your morals and ideas of right and wrong. Maybe you should establish a country for yourself where you can feel at home? Or maybe, just, maybe you can get off your ass and work for the establishment of democratic rule in Armenia. That way, you would have the right and opportunity to change the laws you so despise. Geez, you could set up your own lobbying group and spread the gospel of Garo. That's the point of my previous comment. In Iran, North Korea and other totalitarian states, they'd put you against the wall and shoot you for trying to exercise your basic human rights to change the system. I hope you understand the essential difference.
Andranik
Defining democracy & freedom, does not mean living on the jungle like the stone age people, democracy has limits with moral values, Armenia hardly has 3 million population & we can see clearly that homosexuality is increasing every day which is a big danger for Armenia, this fact should be a wake up call for all Armenians, what is the next generation going to become homosexuals? should we copy other countries who have democracy with no limit? just think in 20 years of democracy & freedom we have a very big number of homosexuals in the population, so big that they come out in the streets to demonstrate, think the next homosexual could be your son, so please make a move before its too late.
Hay_Axchik (NeNe)
Hima asem,, es KOXM em BNAKAN u NORMAL SER anelun.... vor linuma Hakarak SERRERI mej... voric el mi nor KYANQA stexcvum....... Es el KOXMY.... urish? Axchikneri mot el dra hakarakn.. vor normal lav KIN chen kayanum,,, yntrum u darnum en ANARAKNER.... KNOJ Tujlutyuny Anarakutyunna,,, Txamardu tuylutyunn el Gomikutyuny.... kan astijanner,,,, Babnikutyunn ela xosum txamardu CHKAYACAC linelu masin,,,,,, Babik txamardik el,, es knoj grkic en knoj girky,,,, gnahatakan havaqelov HASTATVUM en.... uxaki Gomikutyuny vobshe xosuma knojic GNAHATAKAN chunenalu masin.... iranq merjvum en,, hnaravora amenaskzbum MAYRIKI koxmic,,, u tenc heto,, chunenalov hakarak SERRERIC gnahatakan,, merjvum en,,, u i verjo MERJUM IRENQ IRENC..... Dra hamar em asum,, amen inch galisa mankutyunic,,, u MECAMASAMB MAYRIKIC...... MAYRNA,,, vor TXUN TXAYA sarqum,,,, AXCHKAN el axchik.... CER gorcna,,,, khamacajnveq,, lav, che,, astvac cez het!
Nvard
Մեկնաբանությունների շքերթը նման է համասեռամոլության գովազդի: Համասեռամոլները պարզապես մարդկային տեսակի անոմալիաներ են, մոլախոտեր, որոնց չի կարելի այդքան շատ ուշադրություն դարձնել, այդ կերպ իրենք իրենց սեռական հակվածությունը դարձնում են թեմա մարդկանց ուշադրության կենտրոնում հայտնվելու համար: Բարձրաձայնելուց նրանք ավելի լկտի ու սանձարձակ են դառնում: Թողեք ապրեն իրենց հոգևոր արժեքների աղբանոցում և իրենց գարշահոտությունը չտարածեն հանրության մեջ:
Varaz Syuni (Amsterdam)
Sahak (367)- Good point. Write your comment(s) also in Armenian so that other people can read them too.
Garo
Hetq - why did you allow Varaz Syuni to slander the Armenian Genocide and the Diaspora Armenians with most disgusting libel and allowed his comments to stand online for hours?
Garo
403 - Keep barking and bark louder. You seem to be like a little barking creature. I consider you to be in the same class as any Genocide denying Turk and anti-armenian Azerbaijani.
Sturm
Նուարդ հոյակապ մեկնաբանութիւն համաձայն եմ ձեր հետ. I agree with you 100%.
Karen Mkrtchyan
Sahak, I wish these people understood. It's tough to talk to the wall and not be the only one to hear you....
Hetq
To Garo.....Please, stick to the issue at hand and the points raised in the original article. If, as you declare in your above comment #400, that you hate Hetq and accuse us of being a propaganda tool for homosexuals (whatever that means), we again suggest that you find another more suitable outlet for self-expression. Just count the number of your comments that have appeared on this page, at least 100 mostly repetitive rants and raves. We get your message....How you can accuse Hetq of non-impartiality remains a mystery.
Garo
To the creature at 366, go look yourself in the mirror to see whom YOU are demonizing since your origins. You have zero rights to talk about the Armenian Genocide as you have made fun of it, ridiculed it, trashed and called all names to the millions of DIASPORA Armenians, as if you never discovered that you are a de facto Disaporan also (but not Armenian, you lost that privilege with you hatred, apartheid and at best stupidity).
Aram
Garo 373, Take it easy with your over religious views. Religion was, is and will be a method to control people. I don't think we should argue about this, so please do not make comments on our views based on religion. Criticism of religion is not a Soviet era thing, if you read some literature you will see that, I hope. The God Delusion by Richard Dawkins is a good one. Anyway, looking at how non tolerant are your comments, I don't think you really grasped the Bible.
Garo
Aram, please go and find any organization today under the sun today that controls people other than Governments (and your western Goverments are as far from religion as any homo from the Church). Take Richard Dawkins or Christopher Hitchins and atheists like them to the trash bin, we do not tolerate homosexuality and the ills it brings as a virus among our people, and if you cannot live with it, turn around and leave. DO NOT quote from the Bible as it is the first law of humanity that condemns HOMOSEXUALITY, if you ever read it, that is.
Վարազ Սյունի (Ամստերդամ)
Karen Mkrtchyan (369) - Այնքան ճիշտ կոմենտ ես գրել: Ցավոք,այդ ցուցակին կարելի է ավելացնել նաև ամեն տարի Թուրքիայում հանգստացող (կրկնում եմ հանգստացող) մոտ 70-80 հազար Հայաստանցիներին, Ռուսաստաններում իրենց հայրենակիցներին դաժանորեն ստրկացնող Հայերին, ու մնացածներին:..................................................... ԿԵՂԾ հայրենասերները ՄԻՇՏ ինչ-որ բանի ԴԵՄ են, միշտ ինչ-որ մեկին կամ ինչ-որ բան ՑԱԾ են գլորում, որովհետև այդպես ձրի ու հեշտ է. գոռում են.«մենք դեմ ենք...» ու հետո, առանց որևէ ԲԱՆ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ, ինքնագոհ քնում,որպես «հայրենանվեր» «գործ» կատարած:....................................................... ԻՍԿԱԿԱՆ հայրենասերները ՄԻՇՏ ինչ-որ բանի ԿՈՂՄ են.նրանք ինչ-որ բան կառուցում ու ՎԵՐ են բարձրացնում,որը շատ ավելի դժվար է:.............................................................. ԴՐԱ ՀԱՄԱՐ ես, միասեռականների դեմ պայքարողներին, տվեցի հետևյալ ԿԱՐԵՎՈՐ ՀԱՐՑԸ. իսկ ԻՆՉԻՆ եք դուք ԿՈՂՄ?.այսինքն, ինչ իրավական ՆՊԱՏԱԿԻ եք ուզում հասնել ձեր պայքարով?- ՆՈՐ սահմանադրություն?,որտեղ գրված է,որ ՀՀ-ի ոչ բոլոր քաղաքացիները պիտի ունենան ՆՈՒՅՆ սահմանադրական իրավունքները? Հո չեն կարող անվերջ թաքնվել կրոնական գրառումների հետևում: ...........................................................ՀԳ. Կարծես թե 301թ.-ից առաջ Հայ ու Հայ մշակույթ չի եղել:
Garo
Karen Mkrtchyan 369, իսկ գէյ միասեռականները ու համաշխարհայնացումի ուղեղազուրկ հետեւորդները քու ի՞նչդ արդուկած չեն, որ էշ էշ դուրս կուտաս թութակային կոմունիստական լոզունգներ, որ շատոնց լսած ենք, եւ քու գէյական սիրած ՙկուրորտի զոնայ՚ի դուռը շպրտած ձեր զզուելի երեսներուն։ Քեզի պէս գլուխը պարապ (ֆէյսպուքի նկարիդ նայելով) անկուտի եւ ուղեղը ծակ մը, ի՞նչ կը հասկնայ Աւետարանէն որ ելեր ես քարոզ կը կարդաս ով անհաւատ։ Ժողովուրդ Իսկապէս ծիծաղելի է որ միասեռականը, անաստուածը, կոմունիստը, հեթանոսը, անպաշարը, ցանկացած փողոցայինը բոլորն ալ ելած են Հայ Ժողովուրդին կ՜աւետարանեն.... գէյականութիւնը եւ որ քրիստոնէական ճշմարտութիւնները ՙբարեփոխենք՚ ԵՂԵՐ.... Աղեմ որ չհոտիք։ Քիչ մըն ալ խօսեցէք գրեցէք... օր մը խելացի խօսք մը դուրս կուգայ... բայց այսօր չէ այդ օրը։
Sahak
People, this Garo is appears TO BE BRAIN DEAD and the only thing still working is his Holier Than Thou preaching and trying to convince others that his belief in a god gives him the right to pontificate about national values, right and wrong, blah blah. He represents the true enemy to Armenia with his ranting and raving and support of the worst forms of bigotry and hate that still exist in this world. He is a con artist, pure and simple who cannot engage in rational debate and would rather use the methods employed in the Grand Inquisition or Soviet kangaro courts to prejudge and accuse people based on their view of what is right or wrong - AS THEY BELIEVE. There is not an ounce of christianity to be found in his warped mind, let alone any conceptualization of where Armenia's interests lie. Honestly, Garo is not worth discussing the issue with. His brain has been emptied of all common sense many moons ago. Garo and poseurs like him need to be ostracized or put away in some cloistered monastery. I'm sure the priests would welcome him with open arms. I know he doesn't live in Armenia so my advice is to STAY THE HELL AWAY!!! We have enough problems with the church and clergy without the likes of you.
Hetq
Dear readers.....Sadly this commentary page has devolved into nothing more than abusive ad hominem attacks that have little of relevance to the issues raised in the original article. As such, Hetq reserves the right not to publish such comments. Not only do they reflect poorly on the commentators themselves but do nothing to spur Hetq's stated aim of constructive dialogue amongst our readers. Either refrain from such expressions to make your point or have your comments cancelled beforehand. Thanks for your understanding
Վարազ Սյունի (Ամստերդամ)
ՀԵՏՔԻՆ (379) - Այդ դեպքում ինչու են տպվել կամ ինչու չեն ջնջվում Garo(377,139), Meline(353), Կարօ Մոկացի(347,241,233), gayane(297,289,222,173,148,107), DRO(271), Hay_Axchik (250,231,203,141,123,115,87,83,82,67,66,64,54,53,52,35,34,22,20), Tigran(133), serine(105), elen(103,77,11), Miro(10) կոմենտները,որոնք պարունակում են ԱՆՁԻՆ կամ մարդկանց մի խմբի ուղղված (խիստ) վիրավորական բառեր և/կամ պիտակավորումներ:........................................................................................ Ես այն տպավորությունը ստացա,որ ՀԵՏՔԸ շատ ավելի մեղմ էր միասեռականների վրա (հիմնականում առանց արգումենտների) հարձակվող կոմենտ գրողների նկատմամբ. երևի մտահոգված եք,որ ձեզ չդիտեն այսպես կոչված «գոմիկություն քարոզող կամ պաշտպանող » թերթի: Բայց ամենաշատը ինձ զարմացրեց այն,որ հոդվածի ամենասկզբում գրել եք հետևյալը.«Բոլոր կարծիքներն ու դիրքորոշումները հեղինակինն են»- Ինչի սա պարզ չի իգլխանե? Կամ ԻՆՉՈՒ այսպիսի (գեր)զգուշություն ՄԻԱՅՆ ԱՅՍ հոդվածի նկատմամբ?- ինչի այն կարևոր պետական գաղտնիքի կամ պետական գործի մասին է(ր)? Նույն վերևում նշածս մտավախությունը? Մի քանի «կիրթ» «ընթերցողներ» առևանգեցին/թողեցիք որ առևանգեն այս հոդվածի կոմենտների բաժինը. հուսով եմ նույն ճակատագրի չի արժանանա Հետքը:
Վարազ Սյունի (Ամստերդամ)
ՀԵՏՔԻՆ-Ինչու չեք տպում իմ Hetq(379)-ին ուղղված կոմենտը? Եթե դուք անկախ թերթ եք, այն չտպելու առիթ ես չեմ տեսնում: Հուսով եմ այս կոմենտը կտպվի:
Andranik
I see a lot of people talk crap about values of democracy & freedom, most say having democracy & freedom means the public can do what every they want, disgracing human values on the account of democracy & freedom, if we need that much freedom why don't we all go the jungle to have full freedom? are we still in the stone age??
GB
I wonder sometimes, why the number of suicides and number of child abandonment is up in Armenia, and why we should discriminate gay couples??
Garo
To all who talk evil against us our answer is COMMENT 358.
Arshaluys
Տասը տարի ապրեցինք խախղաղ ու սիրով, բոլորը մատով էին ցույց տալիս թե ինչ օրինակելի ընտանիք է: Հետո մի գեղեցիկ օր բաժանվեցինք: Մեր միությունը փլվեց ճիշտ էնպես ինչպես Սովետական Միությունը, արագ ու անսպասելի: Պատճառը ես եմ: Գիտեմ շատ շատերին ովքեր ամուսնացած են, ընտանիքի հայր և գեյ են կամ բիսեքսուալ, հենց Հայաստանում, Ամստերդամ գնալ պետք չի: Երբեմն իմ մոտ տպավորություն է, որ նրանք են մեծամասնությունը … Ունեմ ընկերներ, որոնք չեն ամուսնացել, բայց ոչ ոքի չեն ասել ուղիղ թե ինչն է պատճառը: Գիտեմ մի քանի լեզբիան աղջիկների: Բոլորն էլ մարդ են, լավ ու վատ, հաջողակ ու անհաջող, ընկերասեր ու ոչ այնքան, սիրուն ու գեշ, խելոք ու շատ խելոք…. Բայց ամենա կարևորը այն է, որ նրանք ամեն օր իրենց ավանդն են ներդնում Հայաստանում, որը ծառայում է, որը աշխատում կամ սովորում: Միանգամայն կիսում եմ այն կարծիքը, որ սուտն ու կեղծ արծեքները շատ հեռու չեն տանի, ինչպես անհատին, այնպես էլ հասրակությանը: Էլ չեմ ասում այս նենգ ու զզվելի լուտանքները, որ երկու կողմերից էլ անզուսպ հոխորտում են, դեռ նույնիսկ ազգի և աստվածահավատ մարդկանց անունից …… Քանի որ մեր հասրակությունում համասեռությունը շատ վատ բան է համարվում, մարդիկ թաքցնում են, բայց դրանից ոչ իրենք, ոչ էլ հասրակությունը չեն շահում, միայն կորցնում են: Հիշեք, դա կարող է լինել ձեր որդին, ձեր դուստրը, ձեր թոռնիկը, ձեր քույրը կամ եղբայրը, կամ նույնիսկ նշանածը, մայրը, հայրը կամ քեռին, հայհոյելուց, լուտանք թափելուց առաջ մտածեք.. Ավելին, մերժողական մեր դիրքորոշմամբ խեղաթյուրվում են արժեքները և ստեղծվում է ստի ու կեղծ արժեքների մի համակարգ, որը Վահան Բուրնազյանը հրաշալիորեն նկարագրել է հոդվածում – ընտանիքից մինչև կրթության համակարգը: Ով է ասել, որ սեռական կողմնորոշումը ազգային արժեք է: Եվ եթե այդպես է, ինչ արժեք ունի գերմանացին, կանադացին, ֆրանսիացին ու ինչ արժեք ունի հայը կամ թուրքը …. Բոլշևիկները գոմիկներին փորձում էին բուժել, պառկացնում էին հիվանդանոց, բայց դրանից նրանց հասրակությունը չբուժվեց, այլ ծանր հիվանդացավ ու մահացավ: Ազգը բուժելուց առաջ, սիրելի ազգային վիրաբույժիկներ, հիշեք Հիպոկրատի խոսքերը – ՄԻ ՎՆԱՍԻՐ: Մեկ էլ հիշեք, որ եթե Աստված մի արասցե էտ գոմիկը պարզվի որ ձեր հարազատն է, ձեզ առանց ցավազրկման խոշոր վիրահատություն է սպասվում այս հասարակությունում, ազգային բոլոր կեղծ ու շիտակ արժեքների հովանու ներքո: Ապրես, Վահան, որ չես խաբել աղջկան:
Andranik
The first time I went to Armenia was in 1993, where I did not see a single homosexual in the public, now please tell me where did all this homosexuals come from & what caused Armenia to have so many homosexuals?? is this the value of freedom & human rights??
Վարազ Սյունի (Ամստերդամ)
ՀԵՏՔԻՆ - կամ իմ Meline (353)-ին ուղղված 2 կոմենտներն էլ պիտի տպվեն, կամ Meline (353)-ի կոմենտն էլ պիտի ջնջվի,քանի որ ես այդ իմ 2 կոմենտներում օգտագործել եմ ճիշտ նույն բառերը,ինչ օգտագործված է 353 կոմենտում: Արդար պիտի լինել:..........................................................................PS. A.m.k (354)- Thanks.
Varaz Syuni (Amsterdam)
Andranik (355) - Human rights and freedom IN ITSELF is the value. There is no THE value of freedom and human rights.
Կարօ Մոկացի
Շուները կը հաջեն,... ժողովուրդը նայելով կ՜անցնի։
Garo
Մելինէ դուք շատ ճիշդ էք ձեր գրածին մէջ։ Ամսդերտամի ****ին տակաւին յստակ չէ որ ինք Հայ Եկեղեցւոյ եւ Քրիստոնէութեան դէմ Ահաբեկիչ Տեռորիստ է եւ կրօնական ազատութեան թշնամի իր միկողմանի մօտեցումներով եւ Սահմանադրութեան ամենայստակ կէտի ոտնակոխումով։ Աստուծոյ դէմ ելլող մարդիկ պատմութեան մէջ ԲՈԼՈՐՆ ալ դատապարտուած են փոշիացման եւ անհետացման։ Թող նա եւ իր նմանները ԱՆՀԵՏԱՆԱՆ պատմութեան, ինչպէս անհետացան իր նման բազմահազար դաւաճաններ, կրօնափոխներ, ազգուրացներ։ Վստահ եղիր իր ոչ մէկ ժամանակ Հայութիւնը պիտի ՉՊԱՐՏՈՒԻ այս տեսակ անկեալ եւ դատապարտելի տիպերէն։ Հայ ժողովուրդը ԱՄՈՒՐ է եւ ԶՕՐԱՒՈՐ քանի տակաւին ամուր կը պահէ իր Հաւատքը, Յոյսը, Սէրը, իր աւանդութիւնները, սովորութիւնները, եւ ի հեճուկս բոլոր դժուարութիւններու, ներքին թէ արտաքին թշնամիներու ոչ մէկ անձ կարող է Հայ Ժողովուրդին փոշիացնել կամ ծունկի բերել, բացի եթէ Հայ ժողովուրդի զաւակները մէկ առ մէկ հեռանան բոլոր այն նկարագրի գիծերէն որ մեզ ՀԱՅ կը դարձնեն, մեզի յատկանշական բոլոր գիծերով, իւրայատկութեամբ, պատմութեամբ եւ ապագայով։
Mher
To Andranik #355 - -Sorry for saying this - But your comment is ridiculous!! Yes, all the gays in Armenia were just being born when you came here. The older ones who survived the Soviet gulags were just being released. Are you for real. Where do you live by the way? Are you saying the gays in your country moved there from somewhere else? What stupidity...
Garo
Mher, also do me a favor and read the comments of the GAY advocate. Lets see if YOU as a DIASPORA Armenian would be able to swallow the blistering insults that he hurls towards all Diaspora Armenians, the Armenian Genocide, the Genocide Memorials in Deir El-Zor, the insults towards the Church, towards Western Armenians, WHO has the right to insult Diaspora Armenians and the blessed memory of the Armenian Genocide? He does? YOU FIND that acceptable? If you do... then I stand my ground to fight you also. Your freedom is NOT more important than the memory of millions of Armenian Genocide victims.
Վարազ Սյունի (Ամստերդամ)
Ամենաստոր,ամենապիղծ,ամենաայլասեռված ու ամենաանամոթ արարածը ՀԵՆՑ դու ես: Ուղեղդ 14-րդ դարում է,իսկ ոտքերդ 21-րդ դարում ես քարշ տալիս : Այ մարդու ստվեր- դու ԻՆՉ ԳԻՏԵՍ ես գեյ եմ,թե չէ? Դու ինձ քո կյանքում ԳՈՆԵ ՄԻ ԱՆԳԱՄ գոնե ՄԻ վայրկյան տեսել ես?- այ ուղեղդ լվացված Եհովական: Քեզ նման ազգի ԹԱՓԹՈՒԿՆԵՐՆ են «որակ» կազմել այսօր Հայաստանում:
Վարազ Սյունի (Ամստերդամ)
Անամոթաբար խուսափում ես հարցից: Իսկ քո ստորությանը ՀԱՎԱՏՈՒՄ ԵՄ . չէ որ (մեղք վաճառող) տարասեռամոլ ես:
Լուսինե
Սեքսը գերազանցություն է: Մեր անհատականությունը մեկուսացնում է ինքներս մեզ՝ դարձնելով մեզ մի հարսնյակ, որը պարուրված է բոժոժում՝ մեր մարմնում: Մենք փորձում ենք գերազանցել այս մեկուսացումը, կոտրել միայնությունը՝ միաձուլվելով մեկ այլ էակի հետ և՛ հոգեպես, և՛ ֆիզիկապես: Այս ընդհանրությունն այլ էակի հետ կատարվում է տարբեր մակարդակներում, և երբեմն այն կոչվում է սեր: Այնուամենայնիվ, ճշմարիտ գերազանցումը՝ ճշմարիտ սերը, հազվադեպ է, և եթե այն պատահում է քեզ հետ, ընդունի՛ր այն, որպես աստվածային պարգև: Կյանքում քանի՞ անգամ է պատահել, երբ ընտրության հնարավորությունդ մերժվել է, երբ, օրինակ, ծնողդ է որոշում՝ որտեղ և ինչ սովորես, երբ ընտանիքդ է որոշում՝ ում հետ պետք է շփվես, ում հետ՝ ոչ, կամ երբ քո մասնագիտությամբ չես կարողանում աշխատել, որովհետև այդ աշխատանքը տրվել է ինչ-որ մեկին, ով ավելի ազդեցիկ է և սակավ ընդունակ, կամ էլ նույնիսկ երբ քեզ ստիպում են ամուսնանալ ինչ-որ մեկի հետ: Բայց չէ՞ որ ոչ ոք չի կարող ստիպել քեզ սիրել ինչ-որ մեկին: Ի՞նչ ես զգում, երբ ընտրության հնարավորություն չունես կյանքում: Ի՞նչ ես զգում, երբ որոշումներդ թելադրվում են քեզ: Ի՞նչ կլինի, երբ հասարակությունը պահանջի քեզնից լինել քո եսի ճիշտ հակառակը՝ այն, ինչը դու չես: ամենաանկեղծ հատվածն էր իմ կարծիքով, ինչին ամեն ոք չէ, որ պատրաստ է, կեցցեք Վահան, որ քաջություն եք ունեցելու հրապարակային մտորումների
Վարազ Սյունի (Ամստերդամ)
Marina (323) - Ապրես:Շատ ճիշտ կոմենտ ես գրել : Երևանում այսօր ՆՈՒՅՆԻՍԿ արդեն ԱԺ-ի պատգամավորի թիկնապահը Հայոց բանակի սպայի է ծեծելով համարյա սպանում: ՊԱՏԿԵՐԱՑՆՈՒՄ եք?...............................................Միասեռականներին մարդկանց ուշադրությունը ՇԵՂԵԼՈՒ քավության նոխազներ են սարքել: Դրա համար եմ ես բարկանում: ՇԱՏ ՃԻՇՏ ես նկատել. վերևի այս մի քանի կոմենտ գրողները ԿԱՄ երկերեսանի սոփեստներ են,ԿԱՄ էլ ՎՃԱՐՎՈՒՄ են:
Marina
Վասակ Սյունի, ինձ մարդկանց սեռական կյանքը չի հետաքրքրում, ում հետաքրքրում է ուրիշների սեռական կյանքը նրանք հիվանդներ են, ուզում ես տղու հետ քնի ուզում ես աղջկա, իմ ինչ գործն է, մարդկանց ազնիվ, քաջ լինելն է կարևոր, իսկ քո քաջ, համարձակ լինելը նկատել եմ կարդալով մյուս հարենասիրական թեմաների կոմենտներում, ապրես, շարունակիր! քո նման համարձակ ու անվախ մարդիկ շատ պետք է լինեն
Sahak
I as a citizen of Armenia am obligated by the constitution to serve in the army and defend my country. It's my civic duty to do so. You can defend your right to freedom of religion as defined in that same constitution that outlines the rights and responsibilities of the nation's citizens. NO FURTHER. Your overt religious proselytizing is an invasion of my privacy when you employ your faith to dictate societal morals and values. Keep it within your church and house!!!! You people should feel lucky that the constitution permits you to operate an institution engaged in superstitious rituals like the mass imbibing of body and blood, animal sacrifice, praying to iconic images, and on.... I in no way promote the gay lifestyle, but when it comes to the mass manipulation and co-opting of Armenian society as a whole, organized religion has dug its tentacles much deeper than the gay community and with much more far-reaching and lasting consequences. Go preach to your church elders as to their neglect regarding upholding family values and national principles other than demonstrative slogans and sound-bites. The church in Armenia is in bed with the very state apparatus that is bleeding this country dry!! It's a sad fact but the reality. Your pathetic attempts to equate defending Armenia with faith-based fanaticism merely points out that you and others believe you are the chosen few who can ride roughshod over the whole of society. Your right to freedom of religion does not grant you the freedom or the right to dictate your beliefs to others that might differ. That, in a nutshell, will be your undoing.
Uno
համարձակ ու անվախ???? LOL
Կարօ Մոկացի
Marina.. Նիւթէն շեղելով այստեղ չքմեղանքի դաշտ չէ։ Հայ սպան ծեծելը ծանրագոյն յանցանք է եւ պատժի արժանի։ Կը բարեհաճէի՞ր դուն ալ մատնացոյց ընել ԱԶԳԱԴԱՒ եւ ԾԱԽՈՒԱԾ Հոլանտացիի մը գրած մեկնաբանութեան մէջ թէ ո՞ւր է իր քաջութիւնը։ Քրիստոսի դէմ կատարած հայհոյութիւննե՞րը, թէ Հայոց Ցեղասպանութիւնը ԾԱՂՐԱՆՔԻ առարկայ դարձնելը։ Սփիւռքը ձաղկելով միլիոնաւոր Հայերու հասցէին իր շպրտած հայհոյանքները թէ կանանց հետ խօսելու իր ՙտղավարի՚ ընթացքը։ Քու հոգդ չէ ով որու հետ կը պառկի, ԻՄ ԱԼ ՀՈԳՍ չէ, եթէ այդքանն ալ հասկցած ես։ Հարցը այստեղ ԲՌՆԻ ուժով մեր ազգին մէջ միասեռականութիւն տարածելու մասին է։
Կարօ Մոկացի
Մէկ կէտ ալ աւելցնեմ քանի շատ կը գանգատիք.... Ամէն ժողովուրդ արժանի է իր Չ/ԸՆՏՐԱԾ կառավարութեան։
gayane
325. Վարազ Սյունի (Ամստերդամ) այն ինչ կատարվում է Հայաստանում և հատկապես Երևանում, ավելի շատ մեզ է մոտ և մենք ենք զգում այդ ամենի սարսափն ու վտանգը: Պետք Չի հեռվից հեռու դատողություններ անել ու խելոք ձևանալ, կամ կարեկցական ու մեղադրական ինչ- ինչ եզրակացություններ անել: Ինչ կարող է անել շարքային, սովորական հայ մարդը. այստեղ ամեն ինչ դրված է փողի քսակի վրա և որքան մեծ է քսակը, այնքան մեծ են հնարավորությունները: Marina չգիտեմ, թէ որտեղ ես ապրում բայց այն, ինչ կատարվել է Հարսնաքարում ու մեծ աղմուկ է բարձրացել միայն այն պատճառով, որ տուժողը ՊՆ աշխատակից է: Իսկ այդպիսի դեպքեր ամեն օր լինում է ու քոմենթներ գրելով Չի որոշվում մարդու քաջ ու համարձակ լինելը: Քաջերն ու համարձակները մարտի դաշտում մնացին: Այսօր նենգ ու լպրծունների ժամանակն է, և դրանց պակասը, ցավոք, Չունենք:
Karen Mkrtchyan
[email protected] vontsa dzer [email protected] hardukel bayts.... Es gitei terternernen xelatsi. Du mi asa joghovrdi kesna himar. Ay tents, qor qor havatatseq toxeq mer [email protected] qanden, ekeghetsi sarqen vor duq gnaq pox taqi irants, mom vareq Astvats uraxana... Qnits heleq ay hayer, qnits heleq.!!!
Anti-heterophobe, anti-moralophobe
people, pls before you start talking about something GET SOME KNOWLEDGE, instead of repeating the same baseless sentences and nonsense! Being a homosexual is NOT natural, people can be born with different psychological and physiological defects, SO WHAT?????? IT DOESN'T MEAN THAT IT IS NORMAL, JUST BECAUSE THEY ARE BORN THAT WAY! It doesn't mean we should kill them, but again it doesn't mean that we should consider it to be NORMAL! This is NOT difficult TO UNDERSTAND, simple COMMON SENSE people! So get over your hypocrisy. Let God Help you!
HAY
կոմենտները կարդալուց տպավորությունա ստեղծվում թե հայրենասերների ու կամիկաձեների պակաս չունի հայաստանը, բայց իրական կյանքում ոնց նայում ես, կռուգոմ բեգոմ կռիսների, դավաճան ծախվող քծնողների ու պատխալիմների ես հանդիպում: Ամպագոռգոռ սրտաճմլիկ ելույթների փոխարեն, ինքներդ ձեզ նայեք, ինչով եք ավելի հայ կամ ավելի ոչ գալուբոյ մյուսներից՞ օրը ցերեկով Երեւանի կենտրոնում գեյ պառադ են անում,որ մեկտա գնացել խոչնդոտել կամ ընդվզել դրա դեմ,որ հիմա հետույքներտ եք աջ ու ձախ թափահարում՞, հատկապես կարօ,մելինե ու նմանները, եկեք պայքարեք բոլոր նմանատիպ բաների դեմ գործով, մուտիտ եք անում մենակ:
Hay_Axchi (NeNe)
337. HAY ekeq!!! Es vor chem imacel et paradi ory, te che kgnayi... Es uxaki chgitem um het hamaxmbvem.... Bayc aznvoren,,, asel es, xosqit tery exir... vstah em vor shatery kmianan.... եկեք պայքարեք բոլոր նմանատիպ բաների դեմ գործով asa,, vonc anenq?
Վարազ Սյունի (Ամստերդամ)
Իսկ ավելի օգտակար/հայրենասեր չէր լինի «վտանգավոր» գեյ պառադի դեմ պայքարելու փոխարեն պայքարել հաստավիզ թիկնապահների (ու իրենց հովանավորողների) այլանդակությունների դեմ?
-----------
Varaz Syuni (Amsterdam)-mi nexacreq ays mardun,cheq tesnum, vor hivand e,,,tox xosi eli..mer bakum el mi hat hogekan hivandutyamb tarapox kin ka misht qaylum u inqn iren inch vor baner e xosum,iren tvum e, te shat xelaci mtqer e haytnum...hima nman mi ban el es mardu mota..xxjaceq nran,toxeq tox inqn iren gri gri gri,,payqari mej mtnel hivandi het nuynn e te animast jamanak vatnel...
Hay_Axchik (NeNe)
339. Վարազ Սյունի (Ամստերդամ), es uzum em payqarel nmanatip bolor VTANGAVOR EREVUYTNERI dem!!! 337. HAY spasum em patasxanit.. uzum es im maili hascen tam,,, kam du asa inchpes hamaxmbvenq...?
Աստղիկ
Շնորհակալ եմ Hay Axchik (Nene) : Bedros, ես բնաւ ալ ատելութիւն սերմանելու միտք չունիմ: Համաձայն եմ որ սփիւռքի հայ երիտասարդները գան Հայաստան եւ ամուսնանան հայ աղջիկներու հետ, դուն ալ քու կարգիդ աւելի լաւ կ'ըլլայ որ ամուսնանաս հայ աղջկայ մը հետ (եթէ տակաւին չես ամուսնացած, ես բոլոր քոմէնթները չի կարդացի) եւ հայ ընտանիք կազմես նոր հայերու ծնունդ տալով: Միասեռականին հարցը ուղեղին մէջն է , եթէ ֆիզիքապէս տղայ է ինչու համար տղայ պիտի սիրէ, աղջկան համար ալ նոյնը: Նորմալ բնական կեանք ապրեցէք: Բոլորն ալ կրնան բուժուիլ եւ աւանդական հայ ընտանիք կազմել: Ըստ ինծի միասեռականներու խնդիրը հրահրուեցաւ վերջերս որպէսզի ուրիշ աւելի կարեւոր նիւթերէ շեղեցնեն հասարակութեան ուշադրութիւնը: Մենք ալ կը ծրագրենք օր մը Հայաստան գալ մնայուն:
Կարօ Մոկացի
337 Hay - Ցնդաբանութիւններ շարելու տեղ, գնա մի քիչ ՀԱՅԵՐԷՆ գրել սորվիր որ բան մը հասկնանք։ (երեւի մենք ալ արաբերէն, պարսկերէն, թրքերէն, կամ չինարէն բառեր շարենք մեր նախադասութեանց մէջ, որ ՀԱՍԿՆԱՍ)։
M.K.
Hay_Axchik/gayane/Meline/Աստղիկ/Կարօ-ների իգական տեսակը առևանգել է Հայաստանի բարոյական դաշտը,իսկ սրանց արական տեսակը 5000դրամանոց ընտություններով առևանգել է Հայաստանի իրավական դաշտը: Բայց,ով զարմանք,իրենք են «պայքարում»...«Հայաստանի համար»:
Uno
Իսկ քո տեսակը M.K. ամսդերտամի սիրեկանիդ հետ գրավել էք Հետքի էջերը, գեյական բարձր որակով, խոսալու անհագ մարմաջով: Դու ինչի համար ես պայքարում եթե գաղտնիք չի?
Կարօ Մոկացի
M.K. Հասցէդ ղրկէ որ ես քեզի քանի մը հարիւր Տոլար տամ որ ընտանիքդ պահես, ու յիմար լեզուիդ չափը գիտնաս։ Հա մոռցայ... կը ներես, Ամսդերտամցի սիրածդ ալ կրնայ քեզ պահել։
Կարօ Մոկացի
314 - Ամսդերտամցի, դուն ՙԿՏՐԱԿԱՆԱՊԷՍ՚ դէմ ես Հայաստանի մէջ Եկեղեցիներ շինուելո՞ւն։ Վստահ եմ այս բոլորը քու սահմանադրական ՙիրաւունքներուդ՚ մէջ կ՚իյնան, այնպէս չէ՞։ Կը փափաքի՞ս գիտնալ թէ ԵՍ, ՄԵՆՔ ԲՈԼՈՐՍ եւ ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻՆ ՄԵԾԱՄԱՍՆՈՒԹԻՒՆԸ ՓՈԽԱԴԱՐՁԱԲԱՐ եւ նոյն չափով եւ նոյն ԿՏՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՄԲ ինչ բաներու ԴԷՄ ենք, թէ յուշեմ գոյութիւն չունեցող վերնամասիդ։
Վարազ Սյունի (Ամստերդամ)
Karen (334)/-------(340)- իսկապես:............................................................ Դե արի այդ վերևի ՀՈԳԵՊԵՍ ԱՆՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՎԱԾՈՒՀՈՒՆ ու այդ 3-4 Մորմոն-Եհովականին նույն բանը հազար անգամ ասա.նույն ձևի շարունակում են իրենց էշը քշել: Այս մարդկանց ուղեղները ԿԱՄ իրոք լվացված է, ԿԱՄ վճարվում են սրա համար, ԿԱՄ էլ 2-ը միասին:................................................................ Այս մարդիկ չեն ուզում (կամ «չեն ուզում ») հասկանալ, որ Հայաստանի պետության հիմքը ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆ է ( այլ ոչ որևէ կրոնական գիրք կամ համոզմումք), ըստ որի ԲՈԼՈՐ քաղաքացիները ունեն/պիտի ունենան ՆՈՒՅՆ սահմանադրական իրավունքները:Եթե դու ԴԵՄ ես այսօրվա սահմանադրական կարգին/սահմանադրությանը,նշանակում է դու քարոզում ես հակա-սահմանադրական իրավիճակ.այսինքն,դու հարվածում ես պետության հիմքին.այսինքն, դու ՏԵՌՈՐԻՍՏԱԿԱՆ գործողությամբ/քարոզչությամբ ես զբաղված: Տեռորիզմը հո միայն շենք պայթեցնելը չի: Սրանից էլ ՊԱՐԶ?..................................................................... Այդ վերևի մի քանի ու ընդհանրապես միասեռականների դեմ պայքարողներին տալիս եմ հետևյալ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ՀԱՐՑԸ. իսկ ԻՆՉԻՆ եք դուք ԿՈՂՄ?.այսինքն, ինչ իրավական ՆՊԱՏԱԿԻ եք ուզում հասնել ձեր պայքարով?- ՆՈՐ սահմանադրություն?,որտեղ գրված է,որ ՀՀ-ի ոչ բոլոր քաղաքացիները պիտի ունենան ՆՈՒՅՆ սահմանադրական իրավունքները? Դուք վերջապես ՊԻՏԻ ԿՈՆԿՐԵՏ պատասխան տաք չէ. հո չեք կարող անվերջ թաքնվել կրոնական գրառումների հետևում:
Meline
Uno-n, [email protected] ev [email protected] nuyn amsterdamzin en. Pixz errordutyun. Haykakan [email protected] piti shatanan ev caxken Hayastanum anhavatnerin hakarak.
GB
Armenian men in Armenia should start thinking of those outside Armenian women who are looking for real Armenian husband, we have too many Hamshen Armenians in Turkey, who would love to marry Christian Armenian men and move to Armenia!!
Meline
Uno jan, kneres, vor salmamb qo anunn em nshel, Unoji poxaren - karen mkrtchian.
A.m.k
Bravo Varaz I always read your comments.very sharp,smart and true
Կարօ Մոկացի
Գրած եմ Հոլանդայի գէյին պատասխանը թիւ (188 եւ 249) բայց երբեք չկարդաց, որովհետեւ ԱՉՔ ՉՈՒՆԻ։.........։ Պատասխան քանի քանի անգամ գրեցի, նաեւ երէկ, բայց իր դաշնակից ՀԵՏՔը չհրապարակեց ու չհրապարակեց, ԱՄՕԹ ՔԵԶ ՀԵՏՔ դուք պրոպագանդի թերթ էք ......... Ահա Պատասխանս քեզ Ամսդերտամի ԳԵՅ ............................ Ո՞ՒՐ ԳՐՈՒԱԾ Է որ Քրիստոս պիտի փրկէ Եղեռնի ժամանակ ԹՈՒՐՔԵՐՈՒ ձեռքով սպաննուած երեխաներուն։ Աստուածաշունչի մէջ ԱՅԴՊԻՍԻ ԲԱՆ ԳՈՅՈՒԹԻՒՆ ՉՈՒՆԻ։ Քրիստոս Աստուած է եւ Աստուած եթէ ԻՒՐԱՔԱՆՉԻՒՐ ՈՃՐԱԳՈՐԾԻ ձեռքը պիտի բռնէ, ուրեմն այստեղ Դրախտը եւ Երկնքի Արքայութիւնը պիտի դառնայ։ ԱՄԷՆ ՕՐ... ԱՄԷՆ ԺԱՄ ՈՒ ՐՈՊԷ անմեղ մարդիկ կը սպանուին աշխարհի չորս կողմ, ՄԱՐԴՈՑ ՁԵՌՔՈՎ....։ Այն ատեն ո՞ւր կը մնայ ԱՐԴԱՐՈՒԹԵԱՆ ԿՈՂՄԷ ՉԱՐԻՆ դէմ պայքարը, (ՔՈ ՆՄԱՆ ՉԱՐԻՆ դէմ պայքարը) երբ երեխաներու վիժումին համամիտ ոճրագործ ես, երբ ԵՂԵՌՆԻ ԺԱՄԱՆԱԿ զոհուած երեխաները կամ ամբողջ արեւմտահայաստանի հարցը քեզի համար առնէտի պոչ անգամ չեն արժեր։ .................................. Դուն Քրիստոսի մասին թութակի յանկերգ դարձած հարցումդ անընդհատ կը դնես ՈՉ ԹԷ լուսաբանութեան համար, ԱՅԼ ՈՐՈՎՀԵՏԵՒ ՔՈ նման ՀԵԹԱՆՈՍ, ՄԻԱՍԵՌԱԿԱՆ ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԻ եւ ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ԹՇԱՄԻ մը այդ հարցը կը դնէ միայն ՙԿԱՅՖԱՎԱՏ՚ ըլլալու համար, երբ դուն անգամ գիտես թէ ԿԵԱՆՔԸ եւ ՄԱՀԸ Աստուծոյ կը պատկանին։ Եթէ Ոճրագործ մը (ինչպէս թուրքերը Ցեղասպանութեան Պարագային, Կամ ԴՈՒՆ եւ ՔՈՒ նմանները ՎԻԺՈՒՄՆԵՐՈՒ պարագային) միասեռական քարոզչութեամբդ մեր երեխաներուն արջեւ հրեշտակ կը ձեւանաս ով ոչխարի ՄՈՐԹ ՀԱԳԱԾ ԳԱՅԼ, բայց կը գաս անոնց հոգիները պղծելու քու պիղծ միասեռական ապրելակերպովդ, Աստուծոյ, մարդկութեան եւ բնութեան բոլոր օրէնքները ՈՏՆԱԿՈԽ ընելով։ ........................ Երբ քու մէջ բացարձակ ԲԱՑԱՍԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ, ՈԽ եւ ԱՏԵԼՈՒԹԻՒՆ լեցուած է Հայ ժողովուրդին ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ՀԱՒԱՏՔԻՆ, ԱԶԳՈՒԹԵԱՆ, ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ԴԱՏԻՆ, ԵԿԵՂԵՑԻԻՆ, ՍՓԻՒՌՔԻՆ, ԱՄԷՆ ԲԱՆԻ որ Հայկական աւանդականութիւն է։ .......................... Այսքան երկար ու շփացած երկար լեզուիդ համեմատ ես քեզ կը նկատեմ ՍԱՐՍԱՓԱԾ ՎԱԽԿՈՏ ՄՈՒԿ մը որ համակարգիչին ետեւ նստած կը սպառնաս հայ ժողովուրդի զաւակներուն .......................... Հոլատայի Ամսդերտամ քաղաքին մէջ հարիւրաւոր ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐ կան, կայ նաեւ Հայկական Եկեղեցի մը,... Ինչո՞ւ հարցումդ որեւէ կաթոլիկ, բողոքական կամ Հայ Առաքելական Հոգեւորականի չես հարցուցած։ Պատասխանդ միեւնոյն է... դուն անոնց եւ իմ Պատասխանս չես ընդունիր, որովհետեւ որեւէ պատասխան քեզ համար բաւարար չէ ԱՍՏՈՒԾՈՅ եւ ՔՐԻՍՏՈՍի հանդէպ ԱՏԵԼՈՒԹԻՒՆԴ յագեցնելու ով ՍԱՏԱՆԱՅԻ հետեւորդ։
Կարօ Մոկացի
Իսկ իմ կարծիքով ամենապիղծն ու ամենաշեղուածն այն մահկանացու մարդուկն է, որն իրեն դնելով Աստուծոյ տեղ...... ԵՐԵԽԱՆԵՐ սպանելու համամիտ է եւ միեւնոյն ժամանակ կը մեղադրէ Աստուծոյ երեխաներ ՙչփրկեցու՚ համար (նայեցէք կեղծաւորութեան չափը) կը հարուածէ դիմացինին ՀԱՒԱՏՔը, ազգը ՙձեր՚ի եւ ՙմեր՚ի կը վերածէ, Հայոց Ցեղասպանութեան արդարութիւնը թրքավարի կերպով ԾԱՂՐԻ կ՚ենթարկէ, եւ Հայութիւնը իր աւանդութեամբ եւ նկարագրի գիծերը կը փափաքի գլխիվայր շրջել, հայութեան մէջ միասեռականութիւն քարոզել, մեր ժողովուրդին ընտանեկան վարքը պատռելով անոր տեղ ցոփ ու մեր ազգին խորթ միասեռական, սեքսիստ, գէյ, լեզբականներ, ցոփակեաց եւ սրիկաներ շատացնել, քշելով մեր ազգը եւ երկիրը դէպի անդունդ, եւ սրբելու Հայ ժողովուրդը իր գոյութենէն։
Ուրիշ Հայ
294 - Վարազ ես էլ իրոք շատ ուրախ եւ զվարթ եմ քո վրով, որ (մեջբերում եմ քո 294 կոմենտից) (ես իրոք շատ 'գեյ' եմ (gay: ուրախ,զվարթ,վառ ու պայծառ): Որ տեսնեիր ինչքան gay էի,երբ տարիներ առաջ ստացա իմ առաջին 50000 (հիսուն հազար) եվրոն : Հուսով եմ այս գիշեր սրանից ավելի լավ կքնեք։) Սա քո խոսքն ա կոմենտ 294ում .... Նախ ասեմ որ ես շատ լավ կքնեմ քանզի փողերի շատ լինելով չի երջանկությունը։ Կարելի՞ է մի համեստ հարց ձեզ որ էդքան հոխորտում ես քո ճղճիմ նկարագրի գծերով ..... էդ քո ստացած/գողացած/քցած եւ ավելի ճիշդն ասած լակած փողերով, ի՞նչ ես կառուցել Հայաստանում կամ Կապանում։ Ո՞ւմ կյանքն ես բարեփոխել, ո՞ւմ ես ուրախացրել որ հեռվից վայնասուն գցած կոկորդիլոսի արցունքներով եւ վայրի խոզի վռնջույնով լցրել Հետքի էջերը քո էժան խոսալու ՙՀայրենասիրությամբ՚։ ..............Պահաջում եմ ԿՈՆԿՐԵՏ պատասխան..............., Ի՞ՆՉ ես կառուցել Հայաստանում քո փողերով, եւ նախազգուշացնում եմ որ ստուգելու ենք։
Վարազ Սյունի (Ամստերդամ)
Միասեռականության գենը (homo-gene)անհատին անցնում է մորական կողմից,քանի որ այն գտնվում է իգական X քրոմոսոմի վրա: Այս գենը ունեն քիչ կանայք. ունեցողներն էլ,այս գենի շնորհիվ, երկար ժամանակ մնում են հմայիչ,առողջ ու պտղաբեր,ուստի ունենում են (կարողանում են ունենալ) շատ երեխաներ: Այս գենը ստացած միասեռականները ունեն միջինից բարձր IQ. դրա համար արվեստի և գիտության մեջ կան բավականին (թեև երբեմն թաքնված) միա-/երկսեռականներ: Բնության մեջ ԱՄԵՆ ԻՆՉ հարմոնիա է: Միշտ չէ,որ սերունդ ունենալը միայն ֆիզիկական երեխա պիտի լինի: Այլապես բոլորը կմտածեին ՄԻԱՅՆ ԻՐԵՆՑ ընտանիքի/երեխաների մասին:.............................................................ՀԳ. Կարօ Անհող-Ես քո (առանց օբյեկտիվ հիմքի) անհեթեթությունների համար ժամանակ չունեմ:
Կարօ Մոկացի
Անհողը դուն ես ՀՈԼԱՏԱՑԻ գեյ.. ՙժամանակ չունես՚ որովհետեւ պատասխանս ՀՈՒԺԿՈՒ ԱՊՏԱԿԻ պէս իջաւ քո կեղծաւորութեան դէմքին պատռելով քեզ երեք անգամ։ Թիւ 187, 249 եւ 301։ Իսկ քու գրած գիտութեան հետ ոչ մէկ կապ ունեցող հերթական ցափռտուքը գիտութեան հետ ոչ մէկ կապ ունի։ Կարօ ՄՈԿԱՑԻ։
Կարօ Մոկացի
Ամսդերտացի գէյէն ՙԿՈՆԿՐԵՏ՚ Պատասխա՞ն թիւ 304-ին։
Կարօ Մոկացի
Գայանէ ջան, հոլանդայի գեյին պատասխանը տուած եմ, մի մտահոգուիր, թող պատասխանէ ինքը իմ տուած Պատասխաններուս թիւ 187, 249 եւ նամանաւանդ թիւ 301ը։ Թող բարեհաճի պատասխանել նաեւ թիւ 304ին։ Նաեւ ասեմ որ մենք ալ, բոլոր Քրիստոնէութիւնն ալ ԹՔԱԾ ունինք իր նման պոռոտախօս այլասերուածութեան դրամով գնուած եւ ծախուած ՄՈՒՆԵՏԻԿներուն, որոնք մուկի քաջութեամբ միայն համակարգչային Տոն Քիշոթութենէն այն կողմ չեն անցնիր։
gayane
303. Վարազ Սյունի (Ամստերդամ) սատանան էլ Աստծո հրեշտակներից մեկն է եղել, բայց իր անբարտավան վարք ու բարքի պատճառով ուղարկվել է դժոխք, ուր նաև դու պետք է գնաս: Աստված փրկեց հազարավոր հայ ծերերի ու երեխաների, որոնք ապաստան գտան աշխարհի բոլոր երկրներում ու իրենց գոյությամբ այսօր ապացուցում են Աստծո մեծահոգությունը: ԻԻԻնչ ազգեր ու երկրներ էն եղել Հայաստանից տարածքով մեծ, բնակչությամբ շատ, պետականությամբ հզոր... Ուր է երբեմնի հզոր Ասորեստանը... ով էս դու, ուր քո ճղճիմ էությամբ Աստծո գործերն ես քննում: ով ես դու , որ լինելով Աստվածային Ստեղծագործության խզբզանք, սխալմունք, ԱՄԲՈՂՋ ԱԶԳԻ ԱՆՈՒՆԻՑ գեյական ելույթներ ես ունենում: քեզ պատասխանեցի. քո նման գեյերը իշխանություն ստանալով ցանկացան կործանել նորմալ մարդկանց, բայց ԱՍՏՎԱԾ մենակ Չթողեց իր հավատացյալներին ու ՍՓՌԵՑ ԱՇԽԱՐՀՈՎ մեկ, իր ԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ հաստատելու համար: Դրա համար կա այսօր Հայաստանը` ճիշտ է իր թերություններով հանդերձ, բայց կբարգավաճի, եթե քո նմանները հեռանան Հայաստանից:
gayane
303. Վարազ Սյունի (Ամստերդամ) Բնության սխալը մի արդարացրու IQ /hակառակ սեռի նկատմամբ հետաքրքրություն չունենալով պարապ ժամանակը լցրել էն/ բարձր լինելով: Իսկ որքան ավելի շատ նորմալ կողմնորոշում ունեցող մարդիկ ունեն ավելի բարձր IQ: Իսկ երեխա ունենալ չունենալը, արդեն ՊԱՏԻԺ Է, որ ՍԻՐԱԾ ՄԱՐԴՈՒՑ ՉԵՍ ԿԱՐՈՂ ԵՐԵԽԱ ՈՒՆԵՆԱԼ:
Կարօ Մոկացի
Անհողը դուն ես ՀՈԼԱՏԱՑԻ գեյ.. ՙժամանակ չունես՚ որովհետեւ պատասխանս ՀՈՒԺԿՈՒ ԱՊՏԱԿԻ պէս իջաւ քո կեղծաւորութեան դէմքին պատռելով դիմակդ երեք անգամ։ Թիւ 187, 249 եւ 301։ Գայանէ ջան, հոլանդայի գեյին պատասխանը տուած եմ, մի մտահոգուիր, թող պատասխանէ ինքը իմ տուած Պատասխաններուս թիւ 187, 249 եւ նամանաւանդ թիւ 301ը։ Թող բարեհաճի պատասխանել նաեւ թիւ 304ին։
Hay_Axchik (NeNe)
309. gayane Lriv TEXIN u IMASTUN!!!!!!
Վարազ Սյունի (Ամստերդամ)
Նախ, ես ոչ մի տեղ ոչ մի բան կառուցել ՊԱՐՏԱՎՈՐ ՉԵՄ ու ոչ էլ պարտավոր եմ աշխատեմ- Հայաստանցի պահեմ: Ինչի դուք անգյալ եք? Հետո,քեզ թվում է ես այստեղ պիտի գամ -գրեմ, թե այսինչ կամ այնինչ թվին այսինչի կամ այնինչի համար այս ու այն եմ արել? Հարց տալուց առաջ մտածիր:............................... Հայաստանի համար իմ արած ԱՄԵՆԱՄԵԾ գործն այն է,որ Հայաստանի ջանից ՈՉ ՄԻ բան ՉԵՄ պոկել/պոկում: Կյանքումս ՈՉ ՄԻ բան չեմ քանդել ու չեմ էլ պատրաստվում, թեև ԿՏՐԱԿԱՆԱՊԵՍ դեմ եմ Հայաստանում (հերթական պսպղուն) ՆՈՐ եկեղեցիների կառուցմանը: Եթե դու եկեղեցի գնալով/մոմ վառելով ՆԵՐՔԻՆ հանգստություն ու հոգու ուժ ես ստանում,ապա ես բացարձակ դրա դեմ ՉԵՄ,ընդհակառակը: ԲԱՅՑ ԵԹԵ դու կամ մի ուրիշը եկեղեցին ու քրիստոնեական (կրոնական) գրառումները օգտագործում են երկրի օրինական քաղաքացիների մի մասի ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ իրավունքները սահմանափակելու համար,ապա ես սա համարում եմ անդեմոկրատական,հակա-սահմանադրական, ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ու աններելի:.............................. Ես գտնում եմ,որ Հայաստանը պետության-ազգային մակարդակով պիտի անցնի ՎԱՀԱԳՆյան-Հայկական վարդապետության/գաղափարախոսության,ու սկի ՎԱՀԱԳՆ Աստծո մեհյանների վերակառուցում: Սա ՉԻ նշանակում, թե պիտի եկեղեցիները քանդել, կամ չես կարող եկեղեցի գնալ: ԱՆՁՆԱԿԱՆ մակարդակով ՈՒՄ ՈՒԶՈՒՄ ես հավատա: Մեկը մյուսին չի խանգարում:.........................................................ՀԳ . ՀԵՏՔԻՆ-Ինչու չտպվեց gayane-ին ուղղված իմ 2 կոմենտները? Հաշվի առնելով այն,թե վերևում ինչ կոմենտներ են տպված (ու չջնջված),ապա գտնում եմ, որ այդ 2 կոմենտները նորմայի սահմաններում էին: Հետո, ՀԵՏՔԻՆ խնդրում/հորդորում եմ չտպել իմ ԱՆՁԻՆ ուղղված հարձակողական բնույթի կոմենտներ,հատկապես երբ օգտագործված է չհիմնավորված պիտակավորում :Իմ մեղքը չէ,որ Հայաստանում մեծ մասը,առանց դիմացինի անձին հարձակվելու,թեմա չի կարողանում քննարկել: Նախ, ես ոչ մի տեղ ոչ մի բան կառուցելու ՊԱՐՏԱՎՈՐ ՉԵՄ ու ոչ էլ պարտավոր եմ աշխատեմ- Հայաստանցի պահեմ: Ինչի դուք անգյալ եք Հետո
Hay_Axchik (NeNe)
298. H.H.H. Du aveli shut PAPIS SATKAC ESHIN ham tes kanes...... qan te Hayeri Amusinnerin!! Qez nenc lav bar ei asel,,, bayc hetqy chtpec..
Hay_Axchik (NeNe)
301. Կարօ Մոկացի ,,, shat lav eq bacatrel.... Ete Satanayin hnaravor linel poxel ASTVAC kpoxer nran... Mardik azat kamq unen,, Varazy ZOH chi, inqy shat lav haskanalov yntrela Satanayin... de hima inch arac!!! uxaki zguysh u artun linenq amen varkyan,,,, vor anmexnery ZOH chlinen SATANAYIN, etqan BAN!
Վարազ Սյունի (Ամստերդամ)
gayane - Դու իմ հարցից չշեղվես : Իմ առանցքային հարցը սա էր. «ինչու այդ «Աստվածը» (կամ Քրիստոսը) Եղեռնի ժամանակ չփրկեց ՆՈՒՅՆԻՍԿ ՍՐԱԽՈՂԽՈՂ եղած ՀԱԶԱՐԱՎՈՐ Հայ ծծկեր երեխաներին»?............................................1000 տարի ՄԵՂՔ,ՊԱՏԻԺ ու «դրախտի» տոմս են վաճառում: Փափուկ բիզնես են գտել:............................................... Այս 3 հոգին դեռ քանի կրկնվող կոմենտ պիտի գրեն- 100? Բայց նորից. ենթադրենք Պողոսը Հայաստանում միասեռական է: ՀԵՏՈ: ՁԵՐ ԻՆՉ ԳՈՐԾՆ է: Ախր դուք արգումենտներ ՉՈՒՆԵՔ, դրա համար եք կոկորդներդ պատռելով բղավում:
MI URISH HAY AXCHIK
Կարո ջան, եղբայր, հարյուր տոկոսով համաձայն եմ քո բոլոր մտքերի հետ ես քո տարիքը չգիտեմ, բայց դու իսկական հայ, հայրենասեր , խելացի, տղամարդ տղա ես։ Բայց ինչպես գիտես, խՈՍՔԸ ասում է– մեկ–երկու անգամ ասելւց հետո ետ կեցիր, չլինի որ խՈՍՔԸ անարգեն ու շուռ գան քեզ պոզահարեն։ GOD bless brother.
Վարազ Սյունի (Ամստերդամ)
Բնությունը երբեք ՍԽԱԼՆԵՐ ՉԻ անում. «սխալը» ձեր մեծամիտ ուղեղներում է :.................................... Ես այդ 3-իդ ՈՉ ՄԻ ԲԱՆ այլևս չունեմ ասելու: Ավելորդ կրկնություններ են. ես սրա ժամանակը/ցանկությունը չունեմ: Ես գտնում եմ,որ այստեղ բավականին կոմենտներ եմ գրել ու իմ ասելիքը ասել: Բնական է,որ բոլորը չեն կարող համաձայվել իմ գրածներին,բայց դա իմ նպատակն էլ չէր:..............................................Կրկնեմ,որ ատելություն հրահրող կոմենտները թարգմանվելու ու ուղարկվելու են համապատասխան մարմիններ: ՀԱՎԱՏԱՑԵՔ ինձ. սա որպես ցգուշացում:
Meline
Հետք–ին Իմ կոմենտները չհրապարակելով ապացուցում եք, որ կամ համասեռամոլների ակտիվ պաշտպան եք ու նրանց ջրաղացին ջուր լցնող , կաշառված լինելով նրանց կողմից, կամ վախենում եք ինչ–ինչ պատճառներով, կամ էլ....
Վարազ Սյունի (Ամստերդամ)
Եթե ընթերցողների մեջ կան իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչներ, յուրիստներ, մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող մարդիկ/ՀԿ-ների ներկայացուցիչներ կամ թեկուզ շահագրգռված քաղաքացիներ, ապա ես ձեզ ԻՐՈՔ ԿՈՉ եմ անում ուսումնասիրել հնարավորությունները և ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾ սկսել հատկապես Hay_Axchik(NeNe) անվան տակ հանդես եկող անձի նկատմամբ-ինտերնետում մարդկանց մի խմբի նկատմամբ ԱՏԵԼՈՒԹՅՈՒՆ,ուստի (անուղղակի) բռնություն հրահրելու համար: Ես կապվել եմ Հոլանդիայի Անտի-դիսկրիմինացիոն Կոմիտեի ու Միջազգային ինտերնետային կրիմինալության դեմ պայքարի բյուրոյի հետ: Քանի որ Hay_Axchik (NeNe) անվան տակ հանդես եկող տղան կամ աղջիկը Հայաստանի տարածքում է գտնվում,ինձ խորհուրդ տվեցին փորձել քրեական գործ սկսել առաջին հերթին Հայաստանից/Հայաստանում: Ես մեծագույն հաճույքով ցանկանում եմ Hay_Axchik (NeNe) անվան տակ հանդես եկող անձին (որոշ ժամանակ) տեսնել ԲԱՆՏՈՒՄ: Hay_Axchik (NeNe) անվան տակ հանդես եկող անձը չափը ԼՐԻՎ անցել է: Այսպիսի անհատներին պիտի ՀԱՍԿԱՑՆԵԼ ու տեղը դնել:
gayane
Կրկնվում ես, անամոթաբար կրկնվում ես---Եղեռնի ժամանակ չփրկեց ՆՈՒՅՆԻՍԿ ՍՐԱԽՈՂԽՈՂ եղած ՀԱԶԱՐԱՎՈՐ Հայ ծծկեր երեխաներին» հիմար հարցիտ պատասխանը կա 309 ում, բայց հատուկ քեզ համար---- բայց ԱՍՏՎԱԾ մենակ Չթողեց իր հավատացյալներին ու ՍՓՌԵՑ ԱՇԽԱՐՀՈՎ մեկ, իր ԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ հաստատելու համար: Եթե Հոլանդիայում էլ հարցնես հայ համայնքում կգտնես Եղեռնից մազապուրծ եղած հայ ծծկեր երեխաների ժառանգներին: Իսկ քո ստորությանը ՀԱՎԱՏՈՒՄ ԵՄ, չէ որ դու ԳԵՅ ես:
Hay_Axchik (NeNe)
254. nan, im iravunqnery es inqs em inc tvel.... chem spasum vor du tas kam qo shefery! Baci da es qez chem grel vor XCKVEL es.... bari exi u inc mi gri... es chem uzum qo nman ANZGAMI patjarov tramadrutyuns gcem!
nan
molorvac vochxar urem ashxati menak qo anunic mtqer grel, es kaskacum em vor du hay es ur mnac te hayeri anunic xoses, te che [email protected] aveli parz ktesnes
Կարօ Մոկացի
Յիրաւի իմաստուն եւ ճիշդ էք ՙմի ուրիշ Հայ Աղջիկ՚, շնորհակալութիւն եւ իմ լաւագոյն մաղթանքներս Ձեզ։
Gayane
VARAZ ; DU QEZ MI DIR QO ERAZAC MARDU TEX; LAV EL KARON MEKNABANEL E ANUND´´ vajri xoz. AJ AMSTERDAMCI ; TE QEZ [email protected] INCHU E TPUM; VOR DU EL MEC-MEC BRTHELOV HAJERIN DATI ES TALIS. isk ed gey-eri masin es hajeren xosel angam chem uzum, dranq ARJANI EN IRENC THURQAKAN [email protected] NRANC MASIN MIAJN KARELI E THURQEREN ARTAHAJTVEL!!!!!!!!!!!!!!!!
Life
Հարցը պետք է դիտարկել կրոնական հարթությունից դուրս, քանզի 1. այդ համակարգը (ՈՉ ՀԱՅԿԱԿԱՆԸ) զերծ չէ նմանատիպ երևութից, 2. ներկայացուցիչների տեսակետները շատ դեպքերում կաղապարված են և չեն դիմանում քննադատության, 3. երևույթը բախվում է նաև այլ կրոնների կամ կրոնից հեռու անձանց շահերին. Հնարավոր է բնությունը սրանով կարգավորում, կամ սկսում է կարգավորել մարդկանց աննախադեպ աճը մոլորակի վրա: Ուստի այն ավելի շուտ մուտացիայի արդյունք է, որն ի հայտ է գալիս Էվոլյուցիոն պրոցեսում: Մի բան ակնհայտ է որ նման գենային կրիչը ինքնին չի վերարտադրվի, ուրեմն թող ապրեն ու պրծնեն իրենց կյանքով: Այստեղ պետք է հստակ հայտարարվի՝ մենք չենք խառնվում Ձեր կյանքին, և դուք էլ Չ՛ՓՈՐՁԵՔ մտնել մեր կյանք, ասել է թե ԽՍՏԻՎ արգելել երևութի պրոպագանդան ցանկացած ֆորմատով: Նույնիսկ սերիալների կամ հումորային հոլովակների բազմակի ցուցադրումը այն դարձնում է սովորական և հանրամատչելի, որը պետք է բացառել... իսկ հարևան երկրներում թող ծլի ու ծաղկի...
Hay_Axchik (NeNe)
265. Life Liovin,,,,, hamamit er cer amboxj gracin.... u huys unem vor Hayastanum ayn chi taracvi.... es havatum em vor Hay-y maqur e exel... u maqur el kmna!!! Boloric maqur u srbazan mi AZG!!!
Mwline
ի քիտւթյուն life-i ajnտեղ ՍՏԵՂծԻչԻՆ թողած ստեղծված կնոջն են պաշտում։ Նա մեզ համար շատ հառգելի է անշուշտ բայց պաշտամունքի միայն Աստված է արժանի։ իսկ թեմայի կապակցությամբ կարող եմ ասել, որ ամեն մեկին ազատ կամք է տրված ընտրելու լույսը կամ խավարը։
Վարազ Սյունի (Ամստերդամ)
ՀԵՏՔԻՆ- Ես ուղղակի արդեն չեմ հասկանում,թե ինչու է տպվել օրինակ Hay_Axchik (NeNe) անվան տակ հանդես եկողի 266 կոմենտը: Այս կոմենտը ինչ-որ կապ ունի թեմայի հետ? Այս ինչ ամենավերջին փողոցային բառեր են օգտագործված: ՀԵՏՔԸ ինչու է տպում այս կոմենտները, որոնք անընդհատ կրկնվում են ու հոդվածի թեմային ՈՉ ՄԻ ԱՐԺԵՔ ՉԵՆ ավելացնում: Այս կոմենտներից զուգարանային գարշահոտություն է գալիս: Դուք մտածում եք արդյոք?,որ այսպիսի փողոցային-վիրավորական բառերով լիքը կոմենտները ձեր թերթի հեղինակությունը գլորում է դեպի բուլվարային թերթ դառնալու փոսը: Միթե կոմենտների քանակն է միայն կարևոր? Կտպեիք արդյոք Hay_Axchik (NeNe) անվան տակ հանդես եկողի կամ 'Կարօ'-ների վերը տպված կոմենտները, եթե այն ուղղված լիներ ասենք Ս.Սարգսյանին կամ մի ուրիշ պաշտոնյայի: Իհարկե ոչ:
Վարազ Սյունի (Ամստերդամ)
Hay_Axchik (NeNe) անվան տակ հանդես եկող պարոն կամ տիկին - քեզ տեղեկացնեմ,որ քո համապատասխան կոմենտները թարգմանվում և ուղղարկվում են 'Միջազգային Ինտերնետային Հանցագործության դեմ պայքարի գործակալության' համապատասխան բաժին-քո նկատմամբ քրեական գործ նախապատրաստելու կապակցությամբ: Նույնը վերաբերվում է նաև նույնատիպ մյուս կոմենտ գրողներին:.............................................. Եթե քեզ թվում է, թե հիմնվելով ՔՈ սիրել-չսիրելու վրա, ՈՉ ՄԻ ՕՐԵՆՔ ՉԽԱԽՏՈՂ քաղաքացիների/մարդկանց մի ամբողջ խմբի նկատմամբ կարող ես ատելություն ու (անուղղակի) դիսկրիմինացիա/բռնություն քարոզել-հրարել ու ազատության մեջ անհոգ ու ինքնագոհ քո կյանքը շարունակել վայելել,ապա ՍԽԱԼՎՈՒՄ ես:..................................................... Դուք ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՎԱԾ եք:
Վարազ Սյունի (Ամստերդամ)
Իսկ 'Աստվածաշունչ' կոչված գրքի մեջ ԿԱ որևէ գրառում?, թե ԻՆՉՈՒ է իրեն «Աստծո որդի» հռչակած «բարոյական» Քրիստոսը թույլ տվել,որ Եղեռների ժամանած ՀԱԶԱՐԱՎՈՐ երեխաներ այդպիսի ՍԱՐՍԱՓԵԼԻ մահով վերանան: Եղեռնի ժամանակ ՍՈՒՐԸ փորը խրված ՄԵՌՆՈՂ Հայ ծծկեր երեխայի վերջին հայացքում Քրիստոսը ԽԱԲԵԲԱ էր,թե ոչ? Իսկ իրենց գետը նետած,քարանձավներում ծխահարված,սովից կմախքացած ու անապատներում անանուն-մոռացված ՀԱՐՅՈՒՐ ՀԱԶԱՐԱՎՈՐ Հայերի վերջին հայացքում Քրիստոսը ԽԱԲԵԲԱ էր,թե «փրկիչ»?
DRO
vraz sngin- eskanic verch ter eres unes krelu(borshelu)Garon arten kez shan,gapiki u satanain [email protected] mtcrec lav e hon el mnas turs chkas.
Meline
ՎԱրԱԶԻՆ – շատ ես հարցնում հայոց եղեռնի ժամանակ զոհված անմեղ զոհերի նաև երեխաների մասին, ուրեմն լսի՛ր – հենց որ աչքերդ փակես այս աշխարհից գնալու համար , ( բոլորս գիտենք թե ամեն մարդ կմեռնի և թե ժամանակն էլ ինչ արագությամբ կսլանա) անմիջապես քո հարցի պատասխանը կիմանաս, որովհետեվ ինչպես ամեն մի մարդ արարած, դու էլ մարմին լինելուց բացի նաև հավիտենական հոգի ես։ Բայց ափսոս, որ այդ անմեղ զոհերին դու չես տեսնի, քանի որ քո հոգին , մեղավոր մարմինդ լքելով ուրիշ տեղ կգնա։ Փրկության միջոցը կա և դու գիտես թե որտեղ։ Եթե այս պատասխանը քեզ չգոհացնի, մեղադրիր ինքդ քեզ։
Hay_Axchik (NeNe)
269. Վարազ Սյունի (Ամստերդամ), du ches karox im dem gorc sarqel qani vor es HAYATAR chem grel.... voch mi tex chi ancni qo targmanutyunnery,,, du hstak apacuyc chunes, te es incher em grel u mitqs inch er... voch mi holandaci chi karox latinatar hayern karda.... Nuynisk ete HAY iravaban el gtnes,,, mievnuyn e latinatar grvac hayeren mitqy himq che mardun datelu hamar.... Zguysh qo dem shur chga,,, qani vor du el qristoneunutynn es qarkocum, asel e te ANUXXAKI BRNUTYUN 90% Hayutyan dem!
Hay_Axchik (NeNe)
269. Վարազ Սյունի (Ամստերդամ), Im bolor kommenterum es asel em vor dem em erevutin u voch konkret ancanc.... u vortex es kardacel qaroz kam diskriminaci kam nman mi ban... Du harcrel es inchov e axchik-txa baroyakan u txa-txa anbaroyakan ,,, es el asel em nra hamar vor mi nor kyanq chi stexcvum... vor txamardy chi karox mayr linel ev hakaraky... Ete karoxanar mayr liner,, apa henc inqy KCNER erexayin,,,,, ete inc dra hamar petqa daten,,, uremn asa ASHXARHY SHURA EKEL ELI.... Amen depqum, es el chem xosi qo het.... qani vor du erb ches unenum HSTAK PATASXANNER MILICQEQIN es KANCHUM... es nman mardkancic XUSAPUM EM!!! Hajoxutyun qez.
M.K.
Վարազ Սյունի - Կեցցես: Հայաստանին պետք են քո պես մարդիկ:
ՀԱՅ
Համարյա բոլոր հոդվածներում Վարազ Սյունին շատ հստակ ու արդարացի է ներկայացնում իր տեսակետը, հասկացողը հասկանում է, իզուր մի կշտամբեք մարդուն, ում համար է գաղտնիք որ եկեղեցականները ծառայում են իրենց գրպանին ու հետաքրքրություններին, իրենք իրենց են բարոյալքել իրենց հաբռգած պահվածքով, իսկ որ աստված եւ քրիստոսը ոչ մի անգամ չեն եղել մեր ազգի կողքին դա փաստ է, գոնե եղեռնի պահով իրենք լիքը մեղավոր են, բայց կարողա եւ մենք ենք մեղավոր որ մեզ կոտորել են???????????????????????????????????
Meline
Վարազ–ին Ես քեզ զգուշացրեցի, մեղադրիր ինքդ քեզ, թեմա քննարկելու համար այդ թեմայի վերաբերյալ հիմնավոր գիտելիքներ պիտի քւնենաս։ Հա ի միջի այլոց , ըստ ՍՈՒրԲ ԱՍՏՎԱծԱշՆչԻ բոլոր, մարդիկ ի ծնե մեղավրր են , բայց Քրիստոսի արյունը մեզ ամեն մեղքից կսրբե։ Այդ քո ասած տուփը մի օր քեզ համար էլ կբացվի ուզես, թե չուզես, և այն ժամանակ մեկ կամ մյուս տեղը ընտրելու կարողությունը չես ունենա, որովհետեվ այս ժամանակավոր կյանքիդ մեջ մերժեցիր քո ստեղծիչին։
Կարօ Մոկացի
ՀԱՅ անգամ մը նեղութիւն քաշելով չէիր կարդար Վարազ գլխին ֆէս դրած էֆէնտիի գրածը որ շատ ՙհստակ՚ ու ՙարդարացի՚ գտնես իր թրքաբարոյ ցափռտուքները։ Կամ դուն զինք լաւապէս չես ճանչնար կամ ալ իր նման դաւաճան ես Հայոց Ցեղասպանութեան արդարութեան դէմ։ (ՀԵՏՔ այս քանի անգամ է որ իմ մեկնաբանութիւններս չէք հրապարակեր, դուք Իրաւունք չունիք ԱՆԱՉԱՌ եւ անկողմնակալ թերթ կոչուելու քանի դուք էք որ առիթ կ՚ընծայէք միայն հակաքրիստոնեայ, հակահայ, հակացեղասպանութիւն յետադիմական տարրերուն որ կշտամբեն, հարուածեն եւ հայհոյեն։ Իսկ մեր ըսածները պէտք չէ հաստատուին ԸՍՏ ՁԵԶ)։
Կարօ
Հայ Աղջիկ, մի վախնար ոչ մէկ բանէ։ Վարազը ձեւ գտած է քեզ վախցնելու համար։ ՈՉ ՄԷԿ բան չի կրնար ընել քեզի։ Ազատ գրէ, եւ եթէ տղամարդ է (որ չէ) թող գայ ինծի ձերբակալէ, եթէ կրնայ.. (Hetq.am անաչառ թերթ չէ, բացայայտ կերպով ԿՈՂՄՆԱԿԱԼ է միասեռականներու ցոփ դատին, եւ մեր քրիստոնեայ հաւատքին դէմ, աւելի քան մեկնաբաննութիւններս բոլորն ալ անտեսուած են եւ մերժուած)։
Կարօ
Comment 273....... ԶԱՒԵՇՏ......... Հետքի արգելքը ինծի որ իրեն պատասխանեմ, ..... ԱՒԵԼԻ ՄԵԾ ԶԱՒԵՇՏ.....։ (Ցնծա վարազիկ. քանզի ՀԵՏՔն է, ընդ քեզ)։
Կարօ Մոկացի
Գիտեմ Հայ Աղջիկ, համաձայն եմ ըսածներուդ։ Մեր պայքարը ոչ թէ միասեռականութեան դէմ է այն անոնց, հրահրող, ֆինանսաւորող եւ հասարակութեան մէջ տեղ տուողներուն ինչպիսին վերոյիշեալներն են։ Թող Հետքը փառք տայ Աստուծոյ որ Հայաստանի մէջ է։ Թող երթային անգամ մը ԻՐԱՆԻ ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆ ու անգամ մը այսպիսի գարշահոտ, լպիրշային նիւթ արծարծէին այնտեղ որ գիտնային ինչ կը նշանակէ այսքան ՇՓԱՑԱԾՈՒԹԵԱՄԲ ազգի տակը փորել, աւանդութիւն հաւատք աղբը թափել, ցեղասպանութիւն-մեղասպանութիւն մոռցնել տալ։ ՄԵՐ ԵՐԵԽԱՆԵՐՈՒՆ ՄՏՔԵՐԸ, ՀՈԳԻՆԵՐԸ ԹՈՒՆԱՒՈՐԵԼ կարիճներու նման։ ԱՄՈՒՐ ՊԷՏՔ Է ՄՆԱՆՔ ԺԱՅՌԻ ՊԷՍ, եւ նորէն կՙըսեմ ԵՐԲԷՔ ՄԻ վախնար ՎԱԽԿՈՏ, ԹՈՒԼԱՄՈՐԹ, ԱՊԻԿԱՐ, ՄԵԾ ԲԵՐԱՆ խաւարամոլ ամսդերտամ ապրողներէն որոնք ինչ ինչ պարագաներու տակ փախած են Հայաստանէն եւ Հայ ժողովուրդին ու անոր սրբութեանց ու դատին թշնամի են, ԹՈՒՐՔԵՐՈՒՆ հետ ձեռք ձեռքի եւ ուս ուսի։ Յաջորդ Հայաստան գալուս ընելիքս գիտեմ եւ ցոյց կուտամ բոլորին։
Ուրիշ հայ
Հայաստանը գեյաստան են սարքում:
Վարազ Սյունի (Ամստերդամ)
M.K. (276) - Շնորհակալություն: Հայաստանին պետք են նաև ՔՈ պես մարդիկ,որոնք կարողանում են տարբերել իրենց 21-րդ կամ 14-րդ դար տանողներին:................................................................................................... ՀԱՅ (277) - Ճիշտ կոմենտ և հարցադրում: Այդ մարդիկ պատասխան չունեն. դրա համար են կատաղում:
Anna
Hnaravorins achqi anckacreci activ gisher cerek comment anoghneri [email protected] u inch meghqs taqcnem noghkal er........ Es inchqan char eq joghovurd.... Heriqa edqan aknhayt tuyn shncheq.........
Karen Mkrtchyan
Վարազ Սյունի (Ամստերդամ) .. Ov inch uzuma tox gri.. Hankarts kartsiqt chpoxes. DU 100% jishtes u es qez het hamadzayn em... Bravo. Mnatsats anuxex hayrenaserneri vra jamanak mi kortsru. Ete [email protected] hayin kotoruma, u dran normal en nayum, el inch batsatres?
Karen Mkrtchyan
Lav, ekeq asenq duq jishteq. Ete angam dzer uzatsov lini, u @Ndunenq vor [email protected] tentns chen tsnvum ayl @NTRUM EN TENTS LINEL...apa [email protected] sentsenq lutsum. DZER INCH GORTS??
gayane
288. Karen Mkrtchyan ուրեմն, ելնելով քո գրածից հարցնում եմ Վարազ Սյունի (Ամստերդամ)ին ինչ է ուզածտ, ինչ էս քարոզում մեզ չի վերաբերվում` դու գեյ էս, միասեռական ես, համասեռամոլ ես,կամ ինչ ԶԻԲԻԼ, վերցրու քո կողմնորոշումը ու հեռու մնա այն մարդկանցից ում դու ֆաշիստ ու չգիտեմինչ էս համարում: Լռիր ու բավական է քո ծայրահեղական ելույթներով պրոպագանդ անես: Հետքին` իմ քոմենթներից մեկը չտպագրեցիք , բայց դրանից հետո կարդում եմ վայրի խոզի քոմենթներն ու զարմանում, ինչու: Հարգելի Է. Բաղդասարյան` իմ կարծիքը Ձեր մասին միշտ բարձր է եղել, ինչու թույլ եք տալիս ծայրահեղության հասնող արտահատություններ, ավելին սպառնալիքներ` ձեր ընթերցողի և ակտիվ մասնակցի հասցեին / Hay_Axchik (NeNe)/: Միթէ այդքան անպաշտպան է հարենիքում ապրող նորմալ հայը, որ հալանդագեյը կարող է սպառնալ միջազգային կազմակերպությունների հետապնդումներով: Ուր է նայում հայրենի Ոստիկանությունը, որ հոլանդագեյը սպառնում է տղա բերել հայ աղջկա վրա: Արդեն ՉԵՄ ԿԱՐՈՂԱՆՈՒՄ կարդալ ձեր մյուս լուրերը, մեկնաբանությունները: հոլանդագեյը գրավել է Հետքը, և այնքան առաջ գնացել, որ սպառնում է _____,որ քո համապատասխան կոմենտները թարգմանվում և ուղղարկվում են 'Միջազգային Ինտերնետային Հանցագործության դեմ պայքարի գործակալության' համապատասխան բաժին-քո նկատմամբ քրեական գործ նախապատրաստելու կապակցությամբ: Նույնը վերաբերվում է նաև նույնատիպ մյուս կոմենտ գրողներին:.............................................. : Դե եկ վարդապետ, մի խելագարվիր: ՏԽՈՒՐ Է;;;;;;; հԱՏՈՒԿ ԽՆԴՐԱՆՔ տպագրեք ու թող այդ վայրի խոզը իմ վրա էլ բողոք գրի:
Վարազ Սյունի (Ամստերդամ)
gayane անվանված անձ (289) - «հոլանդագեյ», «համասեռամոլ» «վայրի խոզը » քարոզում է ՆՈՒՅՆ սահմանադրական իրավունքները ԲՈԼՈՐ Հայաստանցիների համար, ինչպես բոլոր դեմոկրատական երկրներում է:.................................................... Դու տարասեռամոլ ես, կրոնական սեկտի անդամ ես, ԽԱՎԱՐ պաշտող մոլեռանդ ես կամ ինչ ԶԻԲԻԼ- ՎԵՐՑՐՈՒ խավարդ,ու սրա ու նրա վրա դատարկ հոխորտալու փոխարեն, վերացիր քո 14-րդ դարի խավարում. կամ այնտեղ մարդկանց խարույկի վրա վառելու փայտ կարող ես իրար վրա դասել: Քո ՉԱՐՈՒԹՅԱՄԲ ու ԿԵՂԾ բարոյախոսությամբ ՀԵՐԻՔ ինչքան Հայերին իրար դեմ գռգռեցիք ու թուլացրիք Հայաստանը: Հայաստանը ՔՈ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԷ: Ամբողջ կոմենտներիցդ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ԽԱՎԱՐԻ ու ԻՆԿՎԻԶԻՑԻԱՅԻ հոտ է գալիս, այ ՉԱՐ հոգի: ՔՈ ԽԱՎԱՐՆ է փորձում գրավել Հետքը: ՀԵՌԱՑԻՐ Հայից- ՉԱՐ կին:
Վարազ Սյունի (Ամստերդամ)
292 - ՆԱԽ, ես իրոք շատ 'գեյ' եմ (gay: ուրախ,զվարթ,վառ ու պայծառ): Որ տեսնեիր ինչքան gay էի,երբ տարիներ առաջ ստացա իմ առաջին 50000 (հիսուն հազար) եվրոն : Հուսով եմ այս գիշեր սրանից ավելի լավ կքնեք:........................ ՀԵՏՈ, ՉԿԱ մեծամասնության-փոքրամասնության հարց/խնդիր,երբ հարցը վերաբերում է 'Համամարդկային Մարդու Տարրական Իրավունքներին' (Universal Basic Human Rights) ,քանի որ վերջինս հիմնագրված է միջազգային պայմանագրերում,որի անդամ է Հայաստանը: ԵԹԵ Հայաստանում քաղաքացիների մի մասը չունի նույն սահմանադրական իրավունքները, ապա ԻՆՉՈՒ ԴՈՒ ,այդ դեպքում, սահմանադրական իրավունք պիտի ունենաս կրթության, բուժ.ծառայության,ունեցվածքի պաշտպանության, ազատ շարժվելու և այլն? ԱՌԱՋԻՆ ՀԵՐԹԻՆ այս պատճառով է,որ Հայաստանցի միասեռական զույգերն էլ պիտի ունենան նույն կամ ՀԱՄԱՐԺԵՔ իրավունքներ,անկախ նրանից դա որոշներին դուր է գալիս, թե ոչ: ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ ԵՐԲԵՔ մարդկանց դուր գալու համար չեն ստեղծվել/ստեղծվում:
Lili
pastoren gomikneri mej [email protected] vorpes Jack e haytni...hahah, ayooo Jack!!! imananq eli vonc dimenq )) chnayac et yerevi parolna, irar mej en asum )))),,inch ahavora!....
gayane
«հոլանդագեյ», «համասեռամոլ» «վայրի խոզը » արդեն գերազանցում էս ինքդ քեզ... Եթե մարդկության մեծամասնությանը համարում էս տարասեռամոլ քո գեյ ծագմամբ և հոխորտում---- Միջազգային Ինտերնետային Հանցագործության դեմ պայքարի գործակալության' համապատասխան բաժին դիմելու սպառնալիքով, պատկերացնում եմ, թէ ինչեր կանեյիր, եթե մոծակի չափ իշխանություն ունենայիր...քո նման գեյերն էն, որ լեզուս չի պտտվում կրկնել... կատարել այն ոճիրը, որի մասին սիրում էս խոսել: քո նման գեյ էն եղել հիտլերը, մակեդոնացին, ներոնը ու բոլոր նրանք, ով ձեռք է բարձրացրել մարդկության նորմալ մասի վրա: Հայաստանը իմ սեփականությունը չէ ու քոնն էլ չի լինի, քանի չի չորացել հայու արգանդը, ու քո նման գեյ աղանդավորները իրենց այլասեռ, վավաշոտ ու պիղծ ներկայությամբ մերժված կլինեն հավիտյանս: Եթե քո լույսը ոչ ավանդական սեռական հակումներն էն, ապա թող ես ու իմ ազգը հավիտյան խարխափի խավարի մեջ ու բազմանա, իսկ քո քարոզը տար քո թուրք հայրենակիցներիտ հետ, որ նրանց քոքն էլ չորանա քոնի պես:
H.H.H.
yarevanum mi harevanuhi unem, mi or asec Ay Hakob jan, gites inch em lsel, araj knaniqic einq vtang spasum, vor mer amusinerin ksiraheten, mezanic ktanen, hima el asum en txaneric el vaxeceq, nranq el mi or dzer amusinnerin ksiraheten u ktanen...knaniq qich ein, hima el txamardkancic vaxenanq? Asum em Azgush jan ov ov, bayc du hech mi vaxecir qo mardu hamar, djvar te nran voreve meky tani... mi amis hets chxosec, harevannerin asel er Hakobic nexacel em, asum er qo amusiny gesh u anpetqa... hima, Varaz Syuni jan, qaxcr, haskaci mer hay kananc, nranq vaxenum en vor irenc anush amusnyaknerin mi or el menq enq hamtes anelu...axr shat egoist en e mer hay kanayq ...
Վարազ Սյունի (Ամստերդամ)
Ամենապիղծն ու ամենաշեղվածն այն մահկանացու մարդուկն է, որն իրեն դնելով Աստծո տեղ, այս արևի տակ ծնված մի այլ մարդ արարածի փործում է վիրավորել /փոքրացնել ՄԻԱՅՆ նրա համար,որ դիմացինը իր նման չէ:Ու որպես հիմք ,ԱՆՏԵՍԵԼՈՎ դիմացինի մարդկային մնացած ԲՈԼՈՐ հատկանիշները/արժեքները, առանձնացնում է միայն դիմացինի սեռականությունը: Այ սա է ամենաԱՅԼԱՍԵՌՎԱԾ ու ամենաՎՏԱՆԳԱՎՈՐ վարքը/մարդուկը:
gayane
299. Վարազ Սյունի (Ամստերդամ) ես Չգիտեմ ինչ անուն տալ այն երևույթին, որը արդեն 20 օր առանձնակի դաժանությամբ կրկնում է իրեն ծնող ազգի մեծագույն դժբախտությունը` հասկանալով, որ արդեն համարյա մեկ դար երկրագնդի բոլոր երկրներն ու ազգերը չեն կարողանում հասկանալ առանձնակի դաժանությամբ կատարված ոճիրը: Ինչ անուն տալ այդ ճղճիմ երևույթին, որը իր այլասերված վարքն ու գիտակցությունը ցանկանում է արդարացնել մազոխիստա-սադիստական հարցադրումներով` թույն շպրտելով այն մարդկանց, ով իր նման չէ: քո պատասխանը քո իսկ հարցերի մեջ է` Աստված ստեղծեց մարդուն` իր նմանին, իսկ նրանք, ով իրեն համարում է , որ ինքը նման ՉԷ Աստծո ստեղծածներին` իշխանություն ստանալով ցանկացան ոչնչացնել նրանց ով իրեն նման ՉԷ: քո ատելությունն ու թույնն էլ գալիս է քո` մյուսներին նման Չլինելու դժբախտությունից: Երջանիկ լինելու համար քեզ պակասում է մի բան` որքան հնարավոր է ավելի շատ քեզ պես դժբախտների տեսնել քո շրջապատում... Ես համարում եմ, որ քեզ դա Չի հաջողվի քո Հայրենիքում, քանզի դու, բարեբախտաբար, նրանից հեռու էս: Ապրիր ինչպես գտնում էս ճիշտ և քո քարոզը աղանդ մի դարձրու և մի ավելացրու քեզ պես դժբախտներին:
Կարօ Մոկացի
Կը տեսնէ՞ք ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ թէ բացարձակ ՍՐԻԿԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ուր հասած է.... Ըստ վարազ (վայրի խոզ ըստ բառարանի, Boar) ամստերդամի շանը, Հայոց Ցեղասպանութիւնը .. ՙՍՊԸ-ն/LLC էլ տաշնակային ԲԻԶՆԵՍ է. գիշերը հանգիստ քնելու ու ԻՆՔՆՈՒԹՅՈՒՆ ունենալու՚ (comment 238)...... թոյլ կուտա՞ք որ Հայ ազգը նախատեն միասեռական հեթանոս անհաւատ թրքասէրներ, եւ թքնեն Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակին ի տես եւ ի լուր ձեր բոլորին։
Hay_Axchik (NeNe)
238. Վարազ Սյունի (Ամստերդամ) Konkret patasxanum em. Harc: - ՈՐ օբյեկտիվ հիմքի վրա է տղա-աղջիկ կապը «բարոյական», իսկ տղա-տղա կապը «անբարոյական»? Patasxan: - Vortev TXA-Axcik haraberutyunic stexcvum e mi nor KYANQ, NOR MARD... TXA-AXCHIK haraberutyuny tanum e depi KYANQ,, nor SERUNDOV. Bayc TXA-TXA haraberutyuny tanum e MAH, qani vor nor kyanq, serund chka... HASKACAR???????????
Preston Bagrationi
More power to the author. We are a small nation with dwindling population, and as such, we must have an open mind and open hearts. The ONLY people, and until today, who damaged the soul of our people were Non other than our Christian clergy, the crooked politicians and the self serving oligarchs. If our catholicos, the president, and the oligarchs opened their hearts and bank accounts, and shared the stolen wealth, no one would leave Armenia. However, we have Nothing else to do but torment our brothers and sisters whose ONLY crime is...being born homosexuals. Science has proven over and over again that you are born that way. We should concern ourselves in bettering the economic situation of our people, instead of hurling insults at our brothers and sisters.
Hay_Axchik (NeNe)
241. Կարօ Մոկացի Es ameni hamar,, , menq bolors enq mexavor...... Hayastany menq mer cerqov qandecinq.... txanerin menq mer cerqov gomik sarqecin,, axchiknerin menq mer cerqov anarak kam tany mnacac kam el otari bajin sarqecinq..... Amen ankyun Hayastani DJBAXTA.... u et ameni mexavory mer mecern ein... mer papery u menq el hima.... Spyurqy vor etqan mtacuma Hayastani kam Cexaspanutyan masin,,,, inchi chi galis u Hayastanum apri,,, che vor Hayastani hzoracumica kaxvac cankacac harc (Hayeri prkutyuny depi HAYASTAN)??? Tesnum es,,, esor 2 milion marda mnacel Hayastanum,, en el chqavor.... u inch uzum en verevic,, ishxanutunnery mer kan otar anum en et 2 milioni het.... Isk Spyurqy vaxuc arden tnavorvela,,, otar hoxerum,, ira hamar el (ete voch ira apa ira erexeqi u torneri) arden lriv meka Haya te Amerikaci,, kam Fransiaci.... texy taq lini! Es enq menq: mi gomik avel kam pakas,, incha poxum voxj KORCANVAC HAY CEXIC??? Meka saxs el korcanvac enq....
Garo
Mr. Preston Bagrationi, Gays, Lesbians are NOT born that way. Homosexuals can become straight becaue it is a choice. ..read on... http://www.guardian.co.uk/lifeandstyle/2004/apr /03/weekend.deccaaitkenhead DO NOT TELL me that science has proved it is, there are many actors, singers, performers, regular people who change their sexual ORIENTATION by the year, week or sometimes daily.
Կարօ Մոկացի
Հայ Աղջիկ, եթէ Հայ սփիւռքը գոյութիւն չունենայ այսօր տնտեսապէս կամ գոյութենապէս Հայաստանը գոյութիւն չունենար։ Պարզապէս նկատի առէք տարեկան ներդրումները եւ նուիրատուութիւնները որոնք կը կատարուին Սփիւռքին կողմէ։ Իսկ Հայաստանի մէջ եղած անարդարութիւնները, բարոյական անկումները փնտռեցէք ձեր մէջ ինչպէս ըսիր..։ Ինչո՞ւ անարդարութիւնը կը մատնանշէք վերին մարմիններուն քով, (որը ի դէպս շատ ճիշդ էք) բայց երբէք չէք դատապարտեր հասարակ ժողովուրդին մօտ եղած վատ ու յոռի բարքերը, անարդարութիւն, ստախօսութիւն, գողութիւն, անբարոյութիւն, անառակութիւն, եւ այլն։ ԵՐԲ ԱԶԳՍ հեռացած է իր սրբութիւններէն ալ ի՞նչ կը փնտռէք այստեղ այնտեղ երբ ՄԱՔՐԱԾ ՉԷՔ ձեր հոգիները։ Սփիւռքը ունի իր հազար ու մէկ խնդիրները, եւ ՇԱՏ ԼԱՒ ԳԻՏԷ Հայաստանի իշխող օլիկարխային, եւ հասարակ դասակարգին վերաբերմունքը մեր նկատմամբ երբ ժողովուրին մեծ մասը ՄԻԱՅՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄԻ ենթակայ կը դառնայ փոխանակ արդար վերաբերմունքի եւ հաւասար նկատառոււմի, Ես հաւասարապէս եւ Հայաստան կը բնակիմ տարուան կէսը եւ միւս կէսը սփիւռքի մէջ, ՄԻ ԸՍԷՔ հայու մը ՙեթէ լաւ Հայ ես, արի Հայաստան ապրի՚։ Հայաստանը չէ խնդիրը.. այլ ձեր վերաբերմունքը... եթէ դուք ձեր վերաբերմունքը եւ ընդհանուր մթնոլորտը իրարու հանդէպ ՙմաքուր եւ ընդունելի՚ կը գտնէք, այն ժամանակ ինչու կը գանգատիք դուք ձեզմէ։ Իսկ ժողովուրդը փոխանակ խօսելու պէտք է ուղղէ իր միջավայրը, սկսելով ԻՐԵՆՑՄԷ։
Վարազ Սյունի (Ամստերդամ)
Hay_Axchik (242) - Այսինքն, ըստ քո գրածի, ՍԵՐՈՒՆԴ ՈՒՆԵՆԱԼՆ է այն «հիմքը»,ըստ որի տղա-տղա կապը «անբարոյական» է? Այդ դեպքում ուրեմն.............. a) արգանդը հեռացված աղջկա կապը/ամուսնությունը իր սիրած տղայի հետ նույնպես «անբարոյական» է? Եթե ոչ,ապա ԻՆՉՈՒ այս դեպքում ոչ?............ b) Իսկ չբեր կամ պատահարի պատճառով սեռ.անկարողունակ դարձած տղայի ամուսնությունը իր սիրած աղջկա հետ?............ c) Իսկ բիոլոգիական երեխաներ ունեցող բաժանված կինը- երբ իրեն կյանքի ընկեր է ընտրում իր երեխայատեր հարևանուհուն?................d) Կամ 4 երեխաների հայրը,որը կապ է հաստատում մի ուրիշ տղայի հետ? .....................................................................................................Հետո, սերունդ չունենալը դեռ ՉԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ «մահ տանել» կամ «մահ առաջացնել». դա նշանակում է սերունդ չունենալ: ԲԱՎԱԿԱՆԻՆ տարասեռական (heterosexual) միայնակներ և զույգեր (տարբեր պատճառներով) սերունդ չեն (ուզում) ունենալ: Իրենք էլ են «անբարոյական և այլասեռված»? Ու դա ՈՐՏԵՂ է գրված,որ սերունդ չունենալը «անբարոյական» կամ «այլասեռված» վարք/արարք է?
Կարօ
Ո՞ւր գրուած է որ ՙՔրիստոս պիտի գայ ու պաշտպանէ բոլոր երեխաները եղեռնի ժամանակ՚ վարազ էֆէնտի, Կրօնը վարկաբեկել փորձող կոմունիստական Լենին Պապիկիդ գիրքերո՞ւդ մէջ։ Աստուածաշունչը լրիւ ուրիշ բան ունի, եթէ կեանքիդ մէջ գաղափար անգամ ունիս թէ եթէ նոյնիսկ էջ մը անգամ կարդացած ես Աստուածաշունչէն, եւ նոյնիսկ եթէ լսած կամ կարդացած անոր իմաստը հասկցած, ով Քրիստոնէութեան թշնամի։
Hay_Axchik (NeNe)
247. Վարազ Սյունի (Ամստերդամ) Du berum es Cayrahex DJBAXT Iravijakner,, vori depqum arden ayd txan u axchiky petqa voroshen.. u amusnanan irar het,,,, u VORONC TUYLATRELI e erexa vordegrel... qani vor KIN+TXAMARD en... u vor es depqum vordegrvac erexen iren djbaxt chi zga tvyal yntaniqum.... TXA-TXA depqum,,, djbaxt patahar chka,,, 2-n el irenc hertin aroxj en..... u hamematel very nshvac depqerin ABSURD e. c) u d) -n gomikutyun e, u krkin aylaservacutyun... qani vor ete kin unes knojt siri,,, kam amusin unes amusnut siri,, voch te HAREVANI HARSIN kam PESUN... Lsi es SEX-i bun IMASTN u ARDARACVAC lineln em qez bacatrum,, du inch es yngnum CAYRAHEXUTYUNNERI etevic.... Anyndhat sheshtum es vortex e grvac,,,, sranq BNUTYAN kanonner en vor grvac en BOLOR NORMAL MARDKANC HOGINERUM u MARMINNERUM u UXXEXNERUM!!! Es kariq chunem qo nman vomanc grac Apushutyunnery inc hamar orenq hamarel! El ed harcy ches ta che??? Karcum emn , tvel em qo harci patasxany....
Կարօ
Հայ Աղջիկ, եթէ գրածս ուշադրութեամբ կարդացիր, ըսածներդ արդէն լիովին ենթադրութիւն կը դառնան։ Ես ո՞ւր գրեցի թէ Հայաստանի ժողովուրդը վատն է եւ Սփիւռքինը լաւը։ Գրած եմ Սփիւռքը իր ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ունի եթէ կարդացիր։ Իսկ դրամը փոխանցելու գործը միայն պետութեա՞ն կը տրուի ձեր կարծիքով։ Դրամի մեծ մասը կը փոխանցուի ընտանիքէ ընտանիքի, ուրիշ մաս մը կը զարգանայ զբօսաշրջութեամբ որ կը տրուի ուղղակի ենթակային։ Իմ խօսքս դրամի մասին չէ, այլ ժողովուրդին ՎԵ-ՐԱ-ԲԵՐ-ՄՈՒՆ-ՔԻՆ։ Հազիւ սփիւռքէն ժամանած հայ մը տեսնեն (որը լեցուած է հայրենասիրութեամբ) կը փորձեն լաւագոյնս կորզել յաւելեալ գումար ԹՔԱԾ ունենալով իր ալ իր հայութեան ալ իր հայրենասիրութեան ալ վրայ։ Սա Անշուշտ բոլոր ժողովուրդին չի վերաբերիր, սակայն ցաւօք ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ երեւոյթ է։ Նախ այն հարցը թէ ինչո՞ւ հայութիւնը ԱՐՏԱԳԱՂԹԻ կը դիմէ այսօր, Ի՞ՆՉՆ է պատճառը, ու դուք կը փափաքիք որ մարդիկ ՕՐԷՆՔ ՅԱՐԳՈՂ (եւ ոչ թէ մտացածին ՙտաքուկ եւ կուշտ՚) երկիրները թողնելով գան ու Հայաստա՞ն բնակին, եւ ՆՈՐԷՆ կը ԿՐԿՆԵՄ, Հայաստանը չէ խնդիրը, այլ ՀԱՅՈՒ վերաբերմունքը իր եղբօր եւ հարազատ ՀԱՅՈՒՆ նկատմամբ։ Եւ մի սխալիր ըսելով որ Արցախը միայն Հայաստանցին ազատագրեց, չմոռնաս որ Հայաստանի մէջ, կողքին ու ետին կեցաւ Սփիւռքը։ Որեւէ թերացում կամ թերարժեւորում այս կէտին մէջ կը նշանակէ մեղանչել ճշմարտութեան դիմաց։ (Թիւ 246էն առաջ քեզի այլ մեկնաբանութիւն ուղղեցի որ դժբախտաբար եւ կամայականօրէն ՀԵՏՔը չպարզեց եւ չհաստատեց)։
nan
to du inch iravunq unes nersi kam drsi hayeric anunic xoses du ski qo anunic ches karum yola gnas ay kisat prat nene
Կարօ Մոկացի
Հայ Աղջիկ, նախ մի ՍԽԱԼԻՐ, Սփիւռքն ալ ունի իր լաւ ու վատ մարդիկը ինչպէս Հայաստանի մէջ, սակայն մի ԸՆԴՀԱՆՐԱՑՆԵՐ ամբաստանելով Հայորդիները Սփիւռքի որ ՙՍուտՙ ու ՙկեղծ՚ են, գրածներէդ կՙերեւայ որ ոտք չես դրած Հայաստանէն դուրս, նախ տես, ապա դատէ։ Ես Հայաստանցի երկու ԱՊՈՒՇ կամ ՍՐԻԿԱՅ տեսնելով, չեմ դատած թէ բոլոր Հայաստանցիները ԱՊՈՒՇ ու ՍՐԻԿԱՅ են։ Յամենայնդէպս կՙուզեմ քեզ վստահեցնել որ շատ յոռետես չըլլաս։ Հայ ժողովուրդը շատ դժուարութիւններ ունեցած է եւ յաղթահարած է բոլորն ալ, մի յուսահատիր եւ պայքարի դրօշդ վար մի դներ։ Զինուիր մեր սրբազան հաւատքով, յոյսով, մշակոյթով, աւանդութեամբ։ Միշտ յիշէ որ ինքնամաքրումը մեր բոլորին պարտականութիւնն է, հասնելու լաւագոյն կեանքի, ու ՆՈՐԷՆ ԿԸ ԿՐԿՆԵՄ, որ Հայաստանի չգալու մարդոց մեծագոյն խնդիրը Հայաստանի մէջ ՕՐԷՆՔԻ ոտնակոխումն է, եՙւ պետական եՙւ բարոյական։ Ի միջի այլոց կարծեմ վերոյիշեալ նիւթէն շատ շեղեցանք։
Baghdadia
Jack, I'm so proud of you. You are the best example of what it means to be brave and honest. I hope with your courageous stand you will encourage others to be true to themselves and to resist the fascist forces pressuring them to conform.
Aram
Garo 180, Earth is a finite place and resources are finite. If people continue to breed the way they do now, instead of abortions, we will have war for resources and all the misery that comes with war, and probably population collapse. But of course christians pretend that world is infinite and they can breed like jackrabbits. Abortion is a way to control population growth, not a pleasant one, but it works.
rafayel
145. Artak , ... Գեյ Չարենց ու Փարաջանով ենք ունեցել...իսկ ով ասաց,որ Չարենցը գեյ է,հաստատ ետ կարծիքը դու չես կազմել Չարենց կարդալով,այլ ,, ախջի բա լսել ես...,, -ի հետևանքա դա,թե չէ որ կարդացած լինեիր գոնե կիմանայիր,որ Չարենցը բանտ է նստել հենց անպատասխան սիրո/հրապուրնքի/ պատճառով`կրակելով աղջկա վրա,ու ընդհանրապես նրա ամբողջ ստեղծագործությունները ծայրից ծայր գովք է կնոջ ու նրա գեղեցկության հանդեպ-սկսած ,Երեք երգ տխրադալուկ աղջկան,,-ից,այնպես որ պետք չի սեփական անգրագիտությունը ի ցույց դնել ամենքին
rafayel
Էս տողերի հեղինակը կարող է գեյ լինել,այ... Իսկ կինե՜րը... Կինե՜րը... Օ կինե՜րը... Հպվում են՝ այնքա՜ն մոտիկ... Հրա՜շք են։ Շիք։ Հոգինե՜ր են։ Կամ Լորիգան-Կոտի... Ու հոսում են շոգ շշուկները. Խոսում են. Լսո՞ւմ ես. Իմացի՛ր. [ էջ 224 ] Շրշում են շորերը, Կոշիկները... Համաձա՞յն եք... — Անշուշտ... — Հիմա ձեր... — Շրթունքները... — Փաշա՛... — Կմաշե՞ն... — Ուզում եք հիսո՞ւն... — Չէ, շա՛տ... — Օ ձեր ձայնը... — Ձեր կոնքը... — Ձեր կաշին... — Փաշա՛... Ե.Չարենց,Ստամբուլ,1924թ. ...իսկ սա Երկու լույս էին վառ նրանք... Երկու բոց՝ սպիտակ ու սև, Երկու խոլ արև հուրհուրան, Երկու հուր հրաշքներ լուսե... Մեկի բոյը— սեգ մինարեթ1, Մյուսինը— սև՛ մի սոսի. Մեկը վառ, պայծառ մի արև, Մեկը կաթ, արծաթ մի լուսին։ XIII Բեդվինի խարույկներ էին խոլ Սևամած աչքերը մեկի, Մյուսի աչքերը — տխուր Միրաժներ էին անմեկին։ Մեկի կուրծքը մզկի՜թ էր սպիտակ, Մյուսինը— սե՜գ մի տաճար. Մեկը բիլ գազե՛լ էր կապուտաչ, Մեկը հուր նժո՜ւյգ սևաչյա... ........................................... ............................................. Չուզեցի մեռնել բանտում Ու թաղել սերս անհետ։ Ուզեցի լինել տրուբադուր, Դղյակից-դղյակ թափառել։ Ուզեցի, որ լուռ չմնա, Չմարի սիրտս հրկեզ,— Ուզեցի ապրե՛լ մշտական, Որ նրանց գովքը երգեմ։ Ե.Չարենց,Ասպետական
Garo
Rafayel... Տարօրինակ մարդը կը փափաքի որ աշխարհի ամէն անկիւնէ առաջ քաշեն ՙօրինակներ՚ իրենց վատ ընթացքը արդարացնելու համար։ Որովհետեւ միասեռական մը ուրիշ անձի մը անուն կախելով կը կարծէ թէ անուանդրութեամբ այդ անձը իր նման միասեռական է... ողբալի մտածողութիւն եւ կատարեալ .... ջայլամի քաղաքականութիւն
Վարազ Սյունի (Ամստերդամ)
Ես մի անգամ արդեն գրեմ եմ հետևյալը. Հայաստանը ՉՈՒՆԻ նավթ/գազ կամ ՃԱՆԱՊԱՐՀ: Ոստի ԽԵԼՔ պիտի ունենաք: Խոսքս ՍՏՐԱՏԵԳԻԱԿԱՆ խելքի մասին է,այլ ոչ ստեղից-դեղից երկու կոպեկ քցելու խելքի մասին: Իսկ ՍՏՐԱՏԵԳԻԱԿԱՆ խելք,համենայն դեպս իմ կարծիքով/համոզմամբ, կլիներ այն, որ Հայաստանը դառնար ԱՄԲՈՂՋ տարածքաշրջանում մի ՕԱԶԻՍ-ֆինանսական ու ԱՆՁՆԱԿԱՆ ազատությունների: ՄԻԼԻԱՐԴՆԵՐ կթափվեն երկիր,ու դրանով ԵՎ Եղեռնի ճանաչում ԿԳՆԵՍ,ԵՎ Արցախ/Ջավախք/Նախիջևան/Կարս: Թե չէ ձեր ՔՅԱՍԻԲ ՃՐՃՉՈՑՆԵՐԻՆ Ամերիկաներում ու Ֆրանսիաներում ով է հիմա բանի տեղ դնում? Ընտրությունից առաջ ԿԵՂԾ հա են ասում ու մոռանում: Հայաստանը գտնվում է մոտ 300 ՄԻԼԻՈՆ Արաբ/Պարսիկ/Թուրք/Քուրդ մուսուլմանների կենտրոնում/մոտ,որոնք ունեն ՇԱՏ ՓՈՂ, բայց ՔԻՉ հնարավորություն այն ծախսելու: ԼԵԳԱԼԱՑՐԵՔ ԱՄԵՆ ԻՆՉ Հայաստանում: Թող գան 2-3 շաբաթ միլիոնները թողեն ու գնան: Արաբ տղամարդկանց ՄԵԾ ՄԱՍԸ ունի (արաբ) տղա (թաքուն) սիրեկան,բայց տեղ չունեն միասին 2-3 շաբաթ գնալու-Թայլանդներ են գնում: Թայլանդը ԱՐԱԲՆԵՐԻ ՓՈՂՈՎ Թայլանդ դառավ:Դուք Հայաստանում ԻՆՉԻ ՎՐԱ եք ձեր ԱՊԱԳԱՅԻ հույսը դնում- բնաշխարհ կործանող ՊՐԾՆՈՂ հանքերի?,Ռուսաստանյան տրանսֆերտների?,թե բար պայթեցնող ԿԱՐՃԱՄԻՏ «հայրենասերների» վրա? Մարդիկ ՄԻԱՅՆ այն մարդկանց/երկրներին են օգնում/օժանդակում, որոնց հետ/որում ունեն ԼԱՎ հիշողություններ:
rafayel
186. Վարազ Սյունի (Ամստերդամ), ...Ընդհանուր կարծված է,որ Չարենցը ուներ (մեղմ ասած) միասեռական տենդենցներ... Ես չեմ հասկանում էտ հաճույք եք ստանում ազգի մեծերին տարբեր այլանդակությունների մեջ մեղադրելով:Հիմա քանի որ ես հարցը դառել է հայ ժողովրդի ամենաքննարկվող թեման ու այն`պարզից էլ պարզ է,միտված է ազգային սրբության սրբոցի`ընտանիքի քայքայմանը ուստի ինձ թվում է որ սրանով պետք է զբաղվի ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ապահովող մարմինները/չնայած ազգային անվտանգության քարտուղարը այնպիսի մեկն է,որ նրան ես մեր գոմի անվտանգությունը չէի վստահի/:Մի տեղ կարդացի որ... Քրիստոսն էլ է գեյ եղել,տեսեք թե սրբապղծությունը ուր է հասել,եթե սա է դեպի տարածաշրջանային օազիս տանող ճանապարհը,ապա ես գերադասում եմ մնալ մեր անապատում...Չնայած ինչպես հասկացա դուք արդեն գտնվում եք այդ ,,գեյ օազիսում,,`Ամստերդամում Ռաֆայել Սիմոնյան,Հայաստան,Վայոց Ձոր
Koko
Hate Jesus???How can you hate a figment of man's imagination? More supernatural gobbledygook from a person who believes that the earth is 4000-6000 years old and that man and dinosaur coexisted. Religion is truly the opiate of the masses!!
Գրիգոր
Այո, Ռաֆայել....Մեծ հավանականությամբ Չարենցը միասեռական հակումներ է ունեցել -Հետո՞....Մի բան է անտեղյակ լինելը, մի ուրիշ բան տգետ մնալը....Գնա մի քիչ գրականագիտություն կարդացեք սրա մասին....
Garo
Koko, (i.e. Levik, Tigran, ohannes, aka Varaz Syuni) Please refrain from making MOST STUPID comments.. Jesus is a person who lived on this world, read some historical books from Jesus' contemporaries or even Roman history to see the puniness of your argument. And who told you that the Earth is 4000-6000 years old? YOUR religionless, faithless, crappy imagination? Who told you that humans and dinosaurs coexisted your marxist-leninist TRUE OPIATE of the masses? Where is your communism today and where is Christianity today all over the world where only in AFRICA more than 6 million PEOPLE become Christians every year. Just take a look into Russia and the Russian Orthodox Church, and take my advise to your uneducated brain.. GROW UP, and get EDUCATED, for a person like you knows NOTHING about religion to comment about religion.
Garo
Սիրելի Ռաֆայէլ, ամուր մնացէք մեր ազգը իր աւանդութիւններով, հերոսական պատմութեամբ, եւ ազգային մշակոյթով պահելու եւ յաջորդ սերունդին փոխանցելու սրբազան գործին մէջ։ Լաւ իմացէք որ երկու երեք անուղեղ եւ օտարին ծախուած եւ մեր ազգային գերագոյն շահերը ոտքի տակ առած մարդիկ չեն կրնար պարտութեան մատնել հազարամեակներու մեր Հայրենիք Հայաստանը։ ԼԱՒ ԻՄԱՑԷՔ որ Սփիւռքը ՁԵՐ ՀԵՏ է ՁԵՐ ՆԵՂ ԵՒ ԼԱՅՆ ՕՐԵՐՈՒՆ։ Սրբապղծութիւն կատարող անձինք չեն կրնար յաղթահարել Քրիստոնէական մեր սուրբ Հաւատքը ինչպէս որ չկարողացան զայն մարել դարերու ընթացքին մեր գլխէն անցած բոլոր պատուհասներն ու փորձանքները։ Միասեռական, այլասեռական, ծախուած ծակուած մարդիկ կուգան... ու կերթան.. Դարեր կանցնին մեր մեր հաւատքը սուրբ մեր հաւատքը քաջ միշտ կերթայ յառաջ... ։ Մի նեղանար հիմա ինծի ալ ԳԵՅ պիտի անուանեն որովհետեւ քեզի (սիրելի) կոչեցի
Antranik Miranjian
@Koko 192 - actually, atheism is the opiate of the masses, as atheists are in denial of reality and unrestrained by moral law in what they can do and every atheist is his own god. Garo - you are great! keep up the fight, brother!
Gayane
GONE MER MECERIN HANGIST TOXEQ AJ GALUBOJNER: DZEZ MNA; ES U AMUSINS EL ENQ GALUBOJ; AJ VASAK SJUNINER
rafayel
193. Գրիգոր,Ես չեմ հասկանում,ինչ ա նշանակում մեծ հավանականությամբ,եթե մեկը քո նման մեղադրի քեզ կամ քո հարազատին` այդպես օդում կրակելով ինչ կանես դու,ետ որտեղ ես կարդացել,եթե կարելի է լուսավորի մեզ կոնկրետ փաստերով,հակառակ դեպքում մի դատարկություն էլ դու ես,շարքային ջուր պղտորող,որոնցից լիքն է այս հոդվածի քոմենտատորների մեջ...ես կարդացել եմ Չարենցի մասին գրեթե բոլոր տպագրված հուշերը`ոչ մի ակնարկ այդ մասին,իր ստեղծագործություններում նույնպես չի զգացվում այդպիսի բան,համարյա օր ու մեջ սիրահարվում էր մի կնոջ,նրան ավելի շատ կսազեր бабник-ությունը, տգետի մասին,որպիսզի չմնաս այդպիսին` գրականագիտություն-ը չեն կարդում`ուսումնասիրում են,կարդում են գրականությունը
Garo
Thanks Antranik jan. You too.
Micha M
Ձեր Քրիստոսը ուր էր Եղեռնու վախտ: Իսկ հիմա ուրա ձեր Քրիստոսը: Դարձել էք քրիստոսապաշտ որովհետև հեշտա հեքյաթի հետևում պախկվել: Հետո էլ երբ որ ամենինչ արդեն գրված է, դե էլ մտածելու կարիք չկա չե: Պրոբլեմը այնա որ նրանք ով էտ գրվածը քարոզում են, երբեք էտ նույն գրվածով չեն ապրում: Արի հասկացի ով ում վրայա ֆռում:
Վարազ Սյունի (Ամստերդամ)
rafayel (191) - Քրիստոսը,որը ինձ շատ քիչ է հետաքրքրում, եղել է երկսեռական (bisexual): Բայց եթե ինքը նույնիսկ լիներ գեյ- այդ,քո ասած, ԻՆՉ սրբություն էր «պղծելու»: Կարող ես պատասխանել?............................. Այդպիսի անապատային մտածելակերպի շնորհիվ է ,որ ապրում ես ոչ թե Հայոց,այլ Վայոց ձորում: Օազիսները մնացին ձորերից հեռու դաշտերում-ոչ քրիստոնյաների ձեռքին:........................ՀԳ. Բայց չգիտես ինչու սաղ աշխարհը ,,գեյ օազիս,, Ամստերդամում է ուզում ապրել:
Hay_Axchik (NeNe)
Varaz Syuni,,, Vayoc e Kochvum ajd dzory, vortev exel e erkrasharj u amen inch ancel hoxi tak shat shut... isk vor mardy VAYOC CORUM e aprum,,, da SHAT SHAT aveli mec hpartutyune e qan ayn vor FINISHY qashel u R** e exel Urishi HOX,,,, AYLASERVAC AMSTERDAM...Tarberutyuny ZGACIR??? Qo aslov du uzum es estex bolorin PORNIK sarqel,, vor Arabnery gan u gnan????? Harust arabnery ovqer vor sirekanner unen,, karox en gnal dubay,,, evropa ,,, ur el uzen kgnan.... du mi anhangstaci te nranq gnalu tex chunen.... Hishum em, mi angam asacir,,, vor inch vat klini vor Hay txamardkanc 20% marmnavachar Gomik lini,, u arabnery kgan ajd txaneri hamar.... Es geradasum em,,, mernel,,, qan ajd poxerov LAV APREL. HAY-y en mardna vor QARICA Hac qamel u daredar chi PORNIKACEL myusneri nman....... Du et ov exar um SHUNY, vor uzum es mez sarqes PORNIK????? Te vatanum es,,, vor baroyakan mardkanc es tesnum Hayastanum??? NENG u CHAR mard!!!!!!!!
Hay_Axchik (NeNe)
204. Koko James Russell is not Armenian,,, and he can't say anything about Charentc!!!!! He is a specialist for Americans like you, but not for us!
Hay_Axchik (NeNe)
204 Koko, You can understand Charents if you have an Armenian soul... because the same word when you translate comes to other meanings... It doesn't matter you know Armenian or no, even if you can speak or know... it is very important that you can THINK Armenian,,, and you have Armenian SOUL.... I don't believe that any American or other peoples could think Armenian.... to think Armenian you have to born here... to have an Armenian Genes... Armenian Education and Armenian Mother!!!!!
Koko
@Hay Axchik...you are only showing your profound ignorance when you state such things. I cannot take what you say seriously because your brain is closed to the wider world of academic research. Literary scholarship is something alien to you and I am sure you are no specialist. No wonder academic research and critical thinking is so far behind in Armenia..
Կարօ Մոկացի
Վարազ միայն քու Ամսդերտամեան գունաւոր երեւակայութեան մէջ է որ Հեթանոս Հայաստանը միայն ու միայն յաղթանակներ ունեցած է, սա լաւագոյն ԱՊԱՑՈՅՑ է ՍԱՐՍԱՓԵԼԻ ՏԳԻՏՈՒԹԵԱՆԴ եւ Հայոց Պատմութեանդ մասին դոյզն իսկ գաղափար չունենալուդ։ Գիտե՞ս որ կը նմանիս պատմական ԱՂԱՆԴԱՒՈՐԻ մը որ ուզած մասերը կը նկատէ եւ չուզած մասերը կ՜անտեսէ։ Այս Հայաստան Հեթանոսական եւ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅ ժամանակներուն շատ յաղթանակներ ունեցած է, բայց ինչպէ՞ս կործանեցան ՈՒՐԱՐՏԱԿԱՆ (585 Ք.Ա.), Երուանդունի (190 Ք. Ա.) եւ Արտաշէսեան թագաւորութիւնները (1 Ք.Ա.) այ տգէտ։ Կարդացա՞ծ ես որ ժամանակ առ ժամանակ Երուանդունի Թագաւորութիւնը Պարսկական ՍԱՏՐԱՊՈՒԹԻՒՆ էր։ Կարդացա՞ծ ես Աղեքսանդր Մակեդոնացին նուաճեց Հայաստանը, Կարդացա՞ծ ես որ Պոմպէոս քարուքանդ ըրաւ Հայաստանը եւ հարիւր հազարներով մարդ տարաւ Հռոմ որպէս ռազմագերի։ Կարդացա՞ծ ես որ Հռոմի Կայսրեր Արշակունուի թագաւորներուն թզուկներ կը կոչէին եւ այդ պատկերներով դրամներ կտրած են Հայաստանը շատ անգամ բաժնելով իրենց եւ Պարթեւներու միջեւ։ ՆԱԵՒ ՉՄՈՌՆԱՍ որ Հայաստանի գլխուն եկած ԱՐԱԲԱԿԱՆ, ՍԵԼՃՈՒՔԵԱՆ, ԹԱԹԱՐԱԿԱՆ, ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ փորձանքները չեն եղած հեթանոսական դարերուն, ՔՈՒ ՀԵԹԱՆՈՍՈՒԹԻՒՆԴ ուժի աղբիւր չէ այ տկարամիտ (Որեւէ Իսլամ իր կրօնի թելադրութեամբ պիտի բնաջնջէր որեւէ հեթանոս կամ ստիպէր Իսլամ դառնալ, երբ Քուրանը կը հանդուրժէ Հրեայ կամ Քրիստոնեայ գոյակցութիւնը)։ Ես ալ շատ ուրախ եմ որ ՔՈՒ ՆՄԱՆ ՎԱՀԱԳՆԻ ՍՈՒՐ ՃՕՃՈՂՆԵՐԷՆ մնացած է ծախուած-ծակուած քո նման ԽԼԵԱԿ մը որ հիմա ԱՄՍԴԵՐՏԱՄԻ սահմանները կը պաշտպանէ ՊՈՌՈՏԱԽՕՍ ՁՐԻ ՑՆԴԱԲԱՆՈՒԹԵԱՄԲ։ Ո՞ւր ես հիմա այ ՙՀերոս՚ (աւելի ճիշդը ՏՈՆ ՔԻՇՈՏ), ինչո՞ւ Հայկական բանակին մէջ չես ՀԻՄԱ, ԵՒ ԱՐՑԱԽԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ չես պաշտպաներ, այ ՄԻԱՍԵՌԱԿԱՆ երկարլեզու ՀԵԹԱՆՈՍ։ Այն նահատակ ՀԱՅ զինուորները որոնք զոհուեցան այս շաբաթ թշնամիին նենգ գնդակներով, ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՆԵ՞Ր են թէ ՄԻԱՍԵՌԱԿԱՆ ՀԵԹԱՆՈՍՆԵՐ, այ ամսդերտամիկ։ ԵՍ ՇԱՏ ՈՒՐԱԽ ԵՄ որ դուն իմ մեկնաբանութիւններս այլեւս չես կարդար, եւ ես այդ մասին մեկնաբանելն աւելորդ կը նկատեմ, ԼԱՅՆ ԵՒ ՈՒՐԱԽ ԺՊԻՏՈՎ ԻՄ ԴԷՄՔԻՆ (Հասկցողին շատ բարեւ)։ Բայց ԿԱՐԵՒՈՐԸ ԱՅՆ Է որ ուրիշները կը կարդան, որովհետեւ քանի ԴԱՒԱՃԱՆ Վասակ Սիւնիի մը հետ եթէ համեմատուիլն ալ ՙՄեծ պատիւ՚ է քեզի համար, ուրեմն դուն ալ տարբերութիւն չունիս որեւէ դաւաճանէ մը։ Տեսած եմ Ամսդերտամդ ալ, ԲՈԼՈՐ ԵՒՐՈՊԱՆ ալ, մնայ Ամսդերտամիդ մէջ եւ չկարծես որ որեւէ մարդ կը փափաքի FAG OASIS-դ գալ բնակիլ, բարեւ ալ տուր թուրքերով Ատրպէճանցիներով, իսլամներով եւ գալուպոյներով լեցուն, կարմիր լոյսի բաժնի բոլոր ՙբարոյական՚ բարեկամներուդ։ Խրատ մը եւս, գնա Հայերէն սորվիր փոխանակ օտար բառեր գործածելու (պրոբլեմ, կոմենտ, արգումենտ, ասբտրակտ, գյոլ, գենոցիդ, տենտենց,) Բառարան բաց ու տես որ ՀԱՅԵՐԷՆ անգամ չես գիտեր, գրելու՝ խնդիր, մեկնաբանութիւն, վէճ, վերացական, ծով, ցեղասպանութիւն, հակում)։
Տիգրան
Կարօ Մոկացի ինձ հասկանալի է թե ինչու Վարազը չի պաշտպանում, իսկ դու ինչու սահմանները չես պաշտպանում:
Mher
Once, a long long time ago, people worshiped fire, water, the trees, mountains, the constellations, various mythological gods...There are more than 100 various Hindu deities, large and small, there's the Buddha, animists, Jews, Christians, Islam (the last 3 all monotheistic) ....So what will be the next religious fad?? If you believe in any of this fine, that's your right, and good for you if this all makes you sleep peacefully at night. Just don't force it on me or use it as a cudgel of morality to tell others how to live their own lives.
Կարօ Մոկացի
Տիգրան չգիտցած նիւթերուդ մասին մի խօսիր... ոչ ալ ես մեկնաբանեմ (եթէ հասկցար)։
rafayel
204. Koko,Մենք ունենք այնպիսի չարենցագետներ ինչպիսիք են Դավիթ Գասպարյանը,Ալմաստ Զաքարյանը ու կարիք չունենք ոչ մի հրեա ջեյմսռասելների,որոնց նպատակը հաստատ չարեցագիտության զարգացումը չի,մանավանդ որ ինքը հայագետ ա ոչ թե չարեցագետ,խորհուրդ կտամ կարդալ` http://culture.azg.am/?lang=AR&num=2008031508, Ռաֆաել Սիմոնյան,Հայաստան,Վայոց Ձոր,Արենի
Koko
http://www.inknagir.org/?p=1227.......... Եղիշե Չարենցի անտիպ բանաստեղծությունների արխիվից....... (Ջեյմս Ռասել)
Վարազ Սյունի (Ամստերդամ)
Կարօ Մոկացի (208) - Տեր Աստված,սաղ իրար նման են: Ես էլ կարծում էի,թե բոլոր գենոցիդի ենթարկվածները խեղճ ու բանիմաց մարդիկ էին: Էն որ ասում են 'ոչխարին մաշկելուց հենց իր սրունքից են կախում',հիմա սա է: Ու ես սա սկի էլ վիրավորելու համար չեմ ասում: Պարոն «ոչ տգետ», դու ընդհանրապես ՀԱՍԿԱՆՈՒՄ ես իմ կոմենտներում գրածի բուն էությունը: ԻՆՉԻ խոսքը Ուրարտուի, որևէ թագավորական տան ԱՆԿՄԱՆ, ՌԱԶՄԱգերիների,Հռոմի կայսրի կամ Ալեքսանդր Մակդոնացիների մասին է? Այդ որ երկրում նման բաներ չի եղել: Դու ՀԱՍԿԱՆՈՒՄ ԵՍ, թե ԻՆՉ կատարվեց ՔՈ Արևմտյան Հայաստանի հետ? Դու ԻՐՈՔ հասկանում ես? Որ ասեմ, կասեք Վարազ Սյունին էլի ասում է : Պարոն անհող, քեզ ՔՈՔՈՎ կտրեցին-քո երկիրը ԼԻՈՎԻՆ ԱՆՀԵՏԱՑԱՎ ԱՇԽԱՐՀԻ ԵՐԵՍԻՑ-ամեն ինչ. ու ՍԱՐՍԱՓԵԼԻ կերպով:ՓՈՇԻ դարձավ-ու այդ ԲՈԼՈՐԸ քո քրիստոսի աչքերի առաջ: Դու հասկանում ես, թե դուք ՁԵՐ գենոցիդով ԻՆՉ ԲԵՌ դրեցիք Հայ ազգի ուսերին? Ես ինքս 5-6 տարեկանից արդեն այդ սարսափելի պատմություններն եմ լսում: ՔՈ (քեզ պես իրար տակ քանդող) պապերը ԳՈՂԱՑԱՆ իմ անհոգ մանկությունը,պատանեկությունը,երիտասարդությունը,հիմա էլ հասունությունը, ու հիմա ԴՈՒ ես եկել հա ինձ կամ Հայ միասեռականներին ՊԻՏԱԿՆԵՐ կպցնում? ԴՈՒ ՈՎ ես?-դու նայել ես քո պապերին? ԻՄ պապերը բռխկվել են քո ուսերին? ՈՉ: Դու ես եկել հա հոխորտում ուրիշների վրա : Էդ «դավաճան» Վասակ Սյունու ծննդավայր Սիսիան-Սիսականը ԱՅՍՕՐ էլ կարող ես գնալ: Իսկ ՈՒՐ է է էդ «հայրենասեր», «ոչ դավաճան» Վարդան Մամիկոնյանի Ավարայրը?
Aram
Gago 188, Your answer is not a solution. Why abstain? Just use condoms or other more advanced contraceptives? I know, I know, some people have problems when other people have sex. Sex is an important part of human life and is necessary for ones physical and psychological health. I am not a religious person, and don't think abortion is a such a bad thing, you know sometimes accidents happen. I also may argue why you don't give every egg or sperm a chance to begin a life, imagine home many great people would be born. Can I call you genius killer since you abstain? Your comment about thanking my mother is a fallacy, since if she aborted me I would not know what she did. And I certainly should not thank her for giving me life, I must thank her for taking care of me and giving me education and love. If a person wants to abort her fetus who are you to tell her not to. People who usually have abortions come from poor and uneducated layers of society, so they probably can not take care of their children and I don't want to pay for somebodies children. Also children who come from poor families have more chance to be poor, so why increase poverty? Let responsible people breed not the irresponsible ones, and give evolution a chance to create a better society, just joking:)
Վարազ Սյունի (Ամստերդամ)
Hay_Axchik (203) - Հա, Վայոց ձորը «երկրաշարժերի» պատճառով է Հ/Վաձոց ձոր կոչվում: Չես ասի Վայոց ձորում երբ էին էդ «սարսափելի երկրաշարժերը»? Իմ կոմենտներում ինչ ասես «չգտար»-մնաց 'զակոնի գող' Սաքոյի սարոշկան գտնես: Բա չգիտեիր,որ միասեռականները այլմոլորակայիններ են-ուղակել են,որ երկրի բնակչությանը վերացնեն: Պամիդոր Խյարյանի «գալուբոյների հարձակումը և գոմիկների գաղտնի մուտացիան» գիրքը չես կարդացել: Գժոտ գիրքա: Դու էդ ասա. գոնե ճաշ-մաշ եփել գիտես,թե էդ էլ ա կոմենտներիդ պես:
Վարազ Սյունի (Ամստերդամ)
Այդ բոլոր դատարկ հոխորտացողներին հետևյալ ԿԱՐԵՎՈՐ հարցը. ԻՍԿ ՈՐՆ է ձեր ԱԼՏԵՐՆԱՏԻՎԸ? Բոլոր «վարակիչ» միասեռականներին մեկուսացնել և/կամ բանտարկել? Ու սրանով բացել պանդորայի տուփը? Իսկ ԿԵՂԾ ու գլխին ՍԱՐՔԱԾ մեղադրանքները այդ դեպքում?- հարևանը հարևանի դեմ, իշխող կուսակցությունը ընդդիմադիր քաղ. գործչի դեմ, վարձակալը տանտերի դեմ, պարտք ունեցողը պարտապանի դեմ... Հայաստանյան ԳՈՒԼԱԳ? Այ կարճամիտ ԿԵՂԾ-բարեպաշտ ԱՆԽԵԼՔՆԵՐ-այ էդ դեպքում կիմանաք, թե ինչ ասել է ազգին վտանգ,որովհետև սաղ ՓԱԽԱԾ են լինելու:
Garo
Aram my answer is a solution that most irresponsible people like you do not even consider. Why Abstain? Abstain so that you would not have child in the mother’s womb that YOU WILL MURDER LATER.. That is why . Who is talking bad about sex? Sex is natural and is a part of human reproduction. But it has a CONTEXT that it should be used into, you cannot have sex with a child, you cannot have sex with a horse, you cannot have sex with a donkey. (Theoretically in this morally fallen world, you “could” but in our eyes you become a PRIME PERVERT and a destroyer of morals in human normal society.). I did NOT SAY to you give every egg and sperm a chance to live, since you are putting words into my text. I SAID if there is a PREGNANCY, aborting that PREGNANCY is a MURDER, because that is a living child in the womb. People like Varaz Suni who is so eager to talk about unborn murdered children, why DID HE SHUT UP when I told him about the HOLOCAUST that is going on in Armenia about Armenian unborn children TODAY.. RIGHT NOW as we speak? If your mother aborted you pinhead, you would have been murdered too, and since you live, WHO GAVE YOU the authority to murder other unborn children and under what pretext? To abort a fetus (Latin for unborn child) is to MURDER that child, who am I to say that? Tell me Mr. Lawyer, why is a mother who kills her child the first year in an abortion clinic and she becomes pregnant the next year and let’s suppose if she gets involved in an accident and loses the fetus, she charges the other side with accidental HOMICIDE, MANSLAUGHTER? Why the double standard there, if they are all “fetuses” Mr. careless irresponsible person who deposits his sperm all around? People who have abortions COME FROM EVERY LAYER OF SOCIETY, rich, poor, black, white, yellow, and in the rich and well to do west, every year there are more than 10 million unwanted pregnancies, MOST OF THEM from high school teenaged girls. If you will play murderer on unwanted, yet innocent unborn children, we will fight to increase them, ESPECIALLY in ARMENIA, where we need more and more PEOPLE.
Կարօ Մոկացի
Ահ ին՜չ գեղեցիկ ՙերեւոյթ՚ երբ Վարազ դարձեալ սկսաւ կարդալ իմ մեկնաբանութիւնները (եւ ոչ օտար բառ ՙկոմենտ՚ները)։ Սանդի մէջ ջուր ծեծող ... (վիրավորանք-Հետք) միասեռական մը որ երդուեալ թշնամի է Քրիստոսի, անդադար ՏԷՐԸ մեղադրելով որ Թուրքերը Հայ ազգը ՙբնաջինջ՚ ըրած են։ Այս ին՜չ չնաշխարհիկ պատմագէտ եւ գիտութիւնների կորսնցուցած ՙդոկտորական՚դ ո՞ր համալսարանէն ստացած ես, ամսդերտամիկ, տամիկ։ Լաւ, լաւ.. լրջանանք.. Նախ Հայ ժողովուրդը ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ենթարկուելով, բնաջի՞նջ եղաւ, այ ողորմելի։ Հրեայ ժողովուրդը, Քամպոչիացի ժողովուրդը, Ռուանտայի ժողովուրդը միլիոններով զոհ տալով կանխամտածուած ցեղասպանութեանց ԲՆԱՋԻ՞ՆՋ եղաւ։ ԱՉՔ ՈՒՆԻ՞Ս որ տեսնես Հայ Ժողովուրդին ՎԵՑ ՄԻԼԻՈՆ ՍՓԻՒՌՔԸ, եւ արեւմտահայաստանի (Թուրքիա) տակաւ աճող կրօնափոխ հայերու տակաւ վերադարձը դէպի հայութիւն։ ԲՆԱԿԱՆ է որ ՉՈՒՆԻՍ, նոյնիսկ կարդալու քու դաշնակից Իլհամ Ալիեւի խօսքերը թէ ՙՀԱՅՈՑ ՍՓԻՒՌՔԸ ԱՏՐՊԷՅՃԱՆԻ ՄԵԾԱԳՈՅՆ ԹՇՆԱՄԻՆ Է՚, եւ այս նոյն սփիւռքի զաւակներն են որ ԵՐԴՈՒԵՑԱՆ ՀԱՒԱՏԱՐԻՄ ՄՆԱԼ Հայ ժողովուրդի, Հայաստանի գերագոյն շահերուն եւ ոչ իրենց համար ՙԱՆՀՈԳ մանկութիւն, պատանեկութիւն, (որ թարգմանի, ուծացման, ձուլման ճամբան բռնած, անողնահար, ջիղը քաշուած կեաւուր մը, ինչպիսին դուն ես, ԲՈԼՇԵՒԻԿԵԱՆ մտածելակերպովդ)։ Գալով Արեւմտահայաստանի հողային, մշակութային, կորուստին, այո կորսնցուցինք շատ բան։ Բայց կը բարեհաճիս բանալ Հրեաներու պատմութեան գիրքը ու տեսնել որ ԵՐԿՈՒ ՀԱԶԱՐ ՏԱՐԻ մնացին առանց ՈՐԵՒԷ հողի, մնացին հաւատարիմ իրենց Թորային, Թալմուտին եւ այդ դարձուցին իրենց շարժուն հայրենիքը, մինչեւ որ հասունցաւ ժամանակը եւ վերադարձան իրենց հայրերուն երկիրը ՄԻԱԲԱՆ, ՄԻԱՁԱՅՆ եւ ՆՈՅՆ ԾԱՅՐԱՀԵՂ ՀԱՒԱՏԱՐՄՈՒԹԵԱՄԲ ինչպէս որ իրենց Հայրերն էին, Ստեղծելով ԻՍՐԱՅԷԼը որ բոլոր հայերուս համար մեծագոյն ԴՊՐՈՑ է, իրենց ազգայնական, հոգեւոր եւ գերագոյն շահերը ՈՉ ՈՔԻ չզիջելու քաղաքականութիւնը։ Իսկ գալով Քրիստոսին, քանի դիւրին թիրախ կը նկատես ՔՐԻՍՏՈՆԷՈՒԹԻՒՆԸ… Կը ՀԱՃԻ՞Ս ինծի բացատրել թէ ԻՆՉՈՒ մեր հայերէն ՇԱՏ ԱՒԵԼԻ մոլեռանդ քրիստոնեայ Սպանիան դարձաւ համաշխարհային կայսրութիւն, Անգլիան դարձաւ ԲՐԻՏԱՆԱԿԱՆ կայսրութիւն որի վրայ ՙարեւը մար չէր մտներ՚, եւ մանաւանդ ՌՈՒՍԱԿԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹԻՒՆԸ եւ ՌՈՒՍ ժողովուրդը որ ինծմէ եւ քեզմէ հարիւր անգամ աւելի ԾԱՅՐԱՀԵՂ Քրիստոնեայ եւ ՔՐԻՍՏՈՍԱՊԱՇՏ է իր ՈՒՂՂԱՓԱՌ Օրթոտոքս եկեղեցիով կրցաւ դառնալ ԱՇԽԱՐՀԻ ՏԷՐԸ մինչեւ այսօր։ Պատասխան ունի՞ս թէ Հայերը, որոնք ինկած պատմական ահռելի սարսափելի պարագաներու տակ ԹՈՒՐՔ սուլթանի, Իթթիհատականներու եւ ապա Քեմալականներոււ ճիրաններուն տակ, ԵԹԷ դուն ԸԼԼԱՅԻՐ այդ ժամանակներուն Ի՞ՆՉ պիտի ընէիր որ չկարողացան ընել մեր լաւագոյն ֆէտայիները, կռուողները, ազգի նուիրեալ զաւակները, որ այսօր Հայրենիք ունենալով հանդերձ, ԱՐՑԱԽ ունենալով հանդերձ, ՙգէյ- օասիս՚ Ամսդերտամի անկիւնդ նստած, բերանդ տասը մեթր բացած ՄԵԾ ՄԵԾ ԱՊՈՒՇ ԱՆԻՄԱՍՏ խօսքեր կը նետես, հոս ու հոն, գնա ուղեղդ կարդացուր.. գիրք կարդա.. ուսում ստացիր եւ ՙանհոգ մանկութիւն, պատանեկութիւնդ՚ փնտռելու փոխարէն դարձիր խոնարհ, լուռ մարտիկ, ազգի շահերդ փնտռէ փոխանակ ՙանհոգ (բոլշեւիկ) մանկութիւնդ ողբալու՚, այ ողբալի։ Բոլոր ազգեր խնդիրներ ունին, փորձէ լուծել, փոխան ԽՕՍԵԼՈՒ։
nan
ibr teman tema er sirts xarnec, miatel txamardik arag arag koment en grel, es teman pashtpanox txamardkanc kareliya uxarkel krtaran
TRO
GARO MOGACI (halul gnu ki) halal e kez krazd [email protected] hasgcav gam al chhasganalu dvec.
GAYANE A
ՎԱՐԱԶԻ ԸՆԴԴԻՄԱԽՈՍՆԵՐԻՆ՝վարազիկը ինքնահստատվելու ձւ է գտել՝Հետքի էջերը աղբ լցնելու միջոցով: Հանգիստ թողեք այդ արարածին:
Mary
Ընդամենը մի քանի բան հասցրեցի կարդալ, ուղղակի չեմ կարող չասել էլի, Hay_Axchik ջան խնդրում եմ էլի, անունդ փոխիր: Ախր ես էլ եմ հայ ու ես էլ եմ աղջիկ, ու դու որ էսպես արտահայտում ես էս քո մտքերն ու համոզմունքները հայ աղջկա անունի կերպարի տակ, մի տեսակ ծանր եմ տանում, մի վիրավորի ինձ ու իմ նման ուրիշ հայ աղջիկների ...
Garo
HETQ... when you do not approve comments on time, you are not doing your work. Do I need two days to see a comments posted?
Yerkragorc
գեյ քրիստոսին պաշտողներն ու գեյերին (բացի քրիստոսից) պաշտողները սարսափելի են իրենց դրսևորում նույնիսկ առցանց։ Արժեք իրար։
Yerkragorc
Ես միայն այն ժամանակ կհարգեմ այստեղի գեյասերներին, երբ նրանք բացահայտ կհայտարարեն, որ սեփական չափահաս որդու հետ հարաբերվող հայրը ունի նույն իրավունքը, ինչ իրավունքն ունեն մյուս գեյերը։
Ansy
Elen duq potencial mardspan eq..ushqi ekeq...bari ev handurjoghakan egheq gone dzer nkatmamb :) cicakhs galisa dzezanic...Bravo Vahan...
Hay_Axchik (NeNe)
229. ansy , edqan hly chem tuylacel, vor qo nman tuziklnery karanan inc veracnen.....
Hay_Axchik (NeNe)
Mi xosoqv es cer nervery chunem... Meka es zzvel em arden Hayeric!
Կարօ Մոկացի
Վարազ ԴԱՒԱՃԱՆ, Հայաստանի մէջ կայ հզօր եւ հուժկու ներկայութիւն մը որ կը բնակի Խանջեան Փողոցին վրայ։ Կը ճանչնա՞ս զինք։ Հայոց հազարմեայ ՍՊԱՐԱՊԵՏ Վարդան Մամիկոնեանն է որ կը ԿՈԽՌՏԷ քու նման վասակ դաւաճանի սերունդները (ի յարգանօք եւ պատուի բոլոր հայրենասէր եւ նուիրեալ Սիւնիներուն)։ Իր ձեռքի հզօր սուրը ՊԱՏՐԱՍՏ իջնելու բոլոր դաւաճաններու վզին, ՎԱՍՆ ԿՐՕՆԻ ԵՒ ՎԱՍՆ ՀԱՅՐԵՆԵԱՑ։ Լսեցի՞ր դաւաճան։ Իր հայրենապաշտ հուրը եւ սուրը եւ մանաւանդ ՀՈԳԻՆ, ՄԵՐ ՄԷՋ կը բնակին, ոչնչացնելու քու նման այլասերուած գէյացած ՙնամշած՚ ՕՏԱՐՆԵՐԸ։ ՈՉԻՆՉ կայ քու վրադ ՀԱՅութենէ։ Հայ ըլլալ միայն լեզուն չէ ծախուած դաւաճան, (Ատրպէյճանցիներ կան որ քեզմէ լաւ Հայերէն գիտեն), այլ ՀՈԳԻՆ, ՀԱՒԱՏՔԸ, ՍԻՐՏԸ ԵՒ ՆՈՒԻՐՈՒՄԸ։ ՀԱՅ ըլլալ մեր աւանդութեանց, մշակոյթին, աներկբայ երդուեալ զինուորը դառնալ է, եւ ոչ թէ Հայրենիքը, հաւատքը եւ մարմինը ԾԱԽԱԾ, քու նման .... մը։ Բան մը եւս, Հայաստանի իւրաքանչիւր չԾՆԱԾ երեխայ ՄԱՐԴ է որ ԻՐԱՒՈՒՆՔ ունի ապրելու, եւ քո նման մանկասպաններ իրաւունք չունիք ձեռք երկարելու այդ անմեղներուն վրայ. ՀԱՍԿԱՑԱ՞Ր։ Թուրքերը առ երեսանց ՙկը մեղադրես՚ Հայ մանուկներ մորթելու համար, մինչ դուն ԱՅՍՕՐ համամիտ ես Հայ մանուկներ ոչնչացնելու իրենց առաջին արեւի լոյսը չտեսած, այ ՈՃՐԱԳՈՐԾ։ Երրորդ, կը խորշի՞ս Հայոց Ցեղասպանութեան արդարութեան համար պայքարելէ։ Ի՞ՆՉ սպասել քեզ նման հայութենէ ԽՈՐԹԱՑԱԾի մը, երբ մեր ազգը ՙձեր՚ի ու ՙմեր՚ի կը վերածէ (Թուրքերու եւ Ատրպէյճանցիներու երազը)։ Ի՞նչ սպասել քեզ նման միասեռական երազներ փնտռող եւ գտնող կորսուածէ մը։ Եթէ Հայոց Ցեղասպանութեան արդարութեան համար պայքարը քեզի համար ՙԲԵՌ՚՚ է, ես ալ քեզի կըսէի որ ԹՈՒՐՔԵՐ կան որոնք քեզմէ ԼԱՒ ՀԱՅԵՐ են, որովհետեւ անոնց մէջ կան արդարամիտ մարդիկ որոնք կը փափաքին ճանչնալ Հայոց Ցեղասպանութիւնը։.... ՏԵ՚ՂԴ ՆՍՏԷ ԿԵՂԾԱՒՈՐ, եւ ոռնայ քու գէյ աստծուդ որ երեսդ չտեսնեմ, քու լաւիդ համար...։
Meline
Երևում է դատողությունդ երկրագործությունից այն կողմ չի անցնում, եթե ասվում է , որ Քրիստոսը սիրելի աշակերտ ուներ, դու այդպիսի տխմար եզրահանգման պիտի գա՞ս։ ՈՒրեմն եթե քո եղբոր կամ ազգականի կամ թեկուզ քո մտերիմ ընկերոջ մասին արտահայտվելիս ասես իմ սիրելի եղբայրը, ազգականը կամ ընկերը, մարդիկ պիտի մտածեն, որ դու միասեռական կապի մեջ ե՞ս նրանց հետ։ Ինչպիսի այլանդակ դատողու– թյուն։ Եվ հերիք է հիմարաբար անեծք բերես վրադ ԱՍՏՈՒծՈ անունը անպատվելով։ Զգուշացիր, Աւտված ծաղր չի լինի, և ամեն մարդ մի օր պատասխան պիտի տա իր խոսքերի և գործերի համար, ուզեք թե չուզեք։ Այս ամեն անօրենությունները որ կատարվում են աշխարհի վրա, Հիսուսի երկրորդ գալստյան նշաններն են։ ՆԱ պիտի գա և պիտի չուշանա։
Meline
Տարբեր կարծիքներ, միասեռ, երկսեռ, բազմասեռ, դժգույն, եռագույն, բազմագույն, ճշմարտությու՞ն եք փնտրում, ճշմարտությունը մեկն է, մեկ բացարձակ ճշմարտություն կա, ՆԱ է – ՏԵր ՀԻՍՒՍ ՔրԻՍՏՈՍ. ինքն է ճանապարհը, ճշմարտությունը և կյանքը։ Ինքն է աշխարհի լույսը , և մարդիկ իրեն չեն գալիս , որ իրենց խավար գործերը չհանդիմանվեն։ Եթե մեկը չի լսում ու չի տեսնում ճշմարտւթյունը, ոչ ոք նրան չի կարող լսել կամ տեսնել տալ։ Իհարկե ոչ ոք ոչ մեկին դատելու իրավունք չունի, բայց երբ տեսնւմ ես մեկին ձեռքերի մեջ գեղեցիկ ոսկյա բաժակը թույնով լեցուն, պետք է զգուշացնես; երիտասարդ, թեկուզ ոսկյա այդ բաժակի պարունակությունը քեզ մահվան պիտի տանի, եթե դեն չնետես։ ՈՒ հաստատ գիտես, որ պիտի հետ դառնա ու քեզ հարվածԻ...
Hay_Axchik (NeNe)
Ba es qani ora cheq xosum,, cheq grum,,, gomiknerov xosaceq irar het inchi cheq xosum,,, hetaqrqir chi??? :))))))) Buuuuu......... Varaz isk es qo het el kyanqum chem xosalu,, de karotic meri........axaches el chem xosalu!
Hay_Axchik (NeNe)
229. ansy VRA kam TAK... Hay es kochvum,, bayc ruserenic targmanmac es xosum,,, VOXBAM qez.... voch te voxbam qez VRA.... :)))) vor real tesnei qez nenc texy kdnei..... stexic el karox em,, bayc de hetqy cho tpum gracnes.... bayc du patkeracru eli te inch karam qez asem... u iskakanic voxba qez VRA :D
Վարազ Սյունի (Ամստերդամ)
Կարօ Մոկացի (219) - Երևի նույն Garo-ն ես: Նախ, ես չեմ ուզում ԻՋՆԵԼ քո «չլվացված» և «պարկեշտ» ուղեղի մակարդակին ու հիմա էլ ես քեզ անիմաստ անձնական պիտակներ սկսեմ կպցնել: Հետո, ես ցանկություն չունեմ կրկնվող մոնոլոգների,քանի որ դուք, թեմայից շեղվելով, իմ ՀԱՐՑԵՐԻՆ այդպես էլ ՉԵՔ պատասխանում: Ես ժամանակ չունեմ քո տեսակի համար: Իսկ ԿԱՐԵՎՈՐ հարցը սա էր. ՈՐ օբյեկտիվ հիմքի վրա է տղա-աղջիկ կապը «բարոյական», իսկ տղա-տղա կապը «անբարոյական»? Ու ՔԱՆԻ ՈՐ որոշ մարդիկ բերում են Աստվածաշնչային գրառումներ որպես,իրենց աչքերում,հիմք,ես ԱՐԴԱՐԱՑԻՈՐԵՆ հարցրի այդ մարդկանց,թե այդ դեպքում ԻՆՉՈՒ «բարոյական» Քրիստոսը Եղեռնի ժամանակ չփրկեց ՆՈՒՅՆԻՍԿ ծծկեր երեխաներին: Սա է հարցի/ հարցադրման ՀԻՄՔԸ: Իսկ դու «շուստրիություն» անելով ընկել ես սար ու ձոր: Հիմա կամ ԿՈՆԿՐԵՏ պատասխանիր իմ վերոհիշյալ ԿՈՆԿՐԵՏ հարցին,կամ ինձ հանգիստ թող. անիմաստ դիսկուսիաների ժամանակ/ցանկություն չունեմ:........................................................................................................... Իսրայելին հողը նվիրել է Անգլիան,իսկ երկիրը կառուցել/կառուցում է տուրք վճարող Ամերիկացին-տարածքաշրջանի ՆԱՎԹԸ հսկելու համար: Իսպանիաները հզորացել են գաղութները ԹԱԼԱՆԵԼՈՎ-բոլոր քրիստոնեական սկզբունքներին հակառակ: Իսկ ԻՆՉԻ ՀԱՄԱՐ Ամերիկացին Արևմտյան Հայաստան պիտի կառուցի -Հայի սիրուն աչքերի համար?,թե որ ավելի շատ բարեր պայթեցնեն? Դրա տեղը ՀՀԿայան են կառուցում Մալաթիայում:...................................................................................................... Սկի դու այսօր ազատագրված տարածքներ ՉԵՍ վերադառնում, ինչ մնաց թե երեխուդ օտարախոս թոռը: Էդ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐԴ միամիտներին հրամցրու: Ձեր էդ «Գենոցիդի ճանաչում» ՍՊԸ-ն/LLC էլ տաշնակային ԲԻԶՆԵՍ է. գիշերը հանգիստ քնելու ու ԻՆՔՆՈՒԹՅՈՒՆ ունենալու: ՄԻ խորհուրդ էլ քեզ- եթե մի օր մոմ ուզես վառել 'առաջին քրիստոնյա երկիր' Արևմտյան Հայաստանում ու եկեղեցի չգտնես,հետևիր ոսկի որոնող Քրդերին:
Aram
It is ridiculous how people quote the bible as something true. It is just a simplistic fairy tail created to keep people under control and full of hope for future eternal happiness. Any argument about morality can not be based on the bible, because it is just too simplistic.
Yerkragorc
Hay Axchik (Ne Ne) մեկն էլ լիներ այս գեյերին գողանար։
Hetq
Given that these recent comments have truly degenerated into a personal shouting match, we can no longer tolerate any further repetition of points already made. If you cannot comment on the content of the original article, then please refrain from using this space as a platform for propagating personal opinion. We already have a fairly clear idea where people stand on the issue! Thank you.
gayane
152. Վարազ Սյունի (Ամստերդամ) Դուք ճիշտ եք Եվան երրորդն էր Երկրի վրա, քանի որ երկրորդը սխալ կողմնորոշում ուներ ու դրա համար ստացավ իր պատիժը: Աստված այդ շեղումը կանխելու համար Ադամի կողից ստեղծեց Եվային: Ինչ վերաբերվում է Եղեռնին, ապա հազարամյակներ, սասած կայենից, մարդկությունը դեմ է գնում Աստվածային օրենքներին ու ստանում իր պատիժը: Ամենամեծ պատիժը հենց այն է, որ այլաՍԵՌվածը ՉԻ կարող սերունդ ունենալ /ամուսնանալ զուգավորվել ձեր սիրած էակի հետ, ԻՆՉՈՒ ՈՉ նաև ԴԻՄԱՑԻՆԸ? Ինչի դուք ՎԵՐԻՆ ԱՐՏԻ ծաղիկներ եք?/ ԻՐ ՍԻՐԱԾ ԷԱԿԻՑ: Քո մնացած հարցերը բոլորն էլ նույն դաշտի փշերն էն` հիվանդ երևակայության և փաստերը ըստ հարմարության օգտագործելու արդյունք: Քո հիվանդ երևակայության ապացույցը քո կողմից անընդհատ օգտագործվող հազարավոր կետերն էն, որոնք կան և բացատրություն Չունեն: Իսկ ՀամաՍԵՌականներին կարելի է համարել լիլիթների ու կայենների հայելային նմանակներ` աղավաղված ու ծամածռված:
MARINA
Վարազ Սյունի (Ամստերդամ) ARI DU DURS ARI HA ES XOSAKCUTYAN MEJIC..MEKA SXAL ES///
Hay_Axchik (NeNe)
170. gayane,, Վարազ Սյունին ասում է որ յանիմ սկզբում եղել են Ադամն ու ուրիշ տղամարդ (ոչ թե Լիլիթը).... Մի անքամ ինձ տենց ասեց, հաստատի Վարազ!!!!!! Լսի Վարազ էդ որ Քրիստոսը ծծկեր երեխային չփրկեց, հեթհանոս ժամանակ երեվի դրախտ էր հա տիրում երկրով մեկ??? U Ccker erexeqy cav chen zgacel....? Knereq eli latinatar grem,,,, Gayane voch te KAYENIC heto e mardkutyuny mexqi mej,,, henc ADAMIC u EVAYIC.... qani vor skzbum, ADAMIN u EVAYIN trvac er ANMAH KYANQ (nranq luysov ein che hagnvac parurvac) u asvac er ARGELVAC ptxic CHUTEL... Inch eq karcum Astvac cher karox mardun stexcer nenc vonc inqy kuzer vor mardik anein,, karox er... bayc MARDUN shat sirelov,, tvec mardun YNTRELU Hnaravorutyun..... Vory vor mardy petqa aner uxexov.... bayc minchev hima mardkutyuny chi ogtagorcum da,,,, chi katarum ASTCO u BNUTYAN kamqy,,, anyndhat ogtvum en ARGELVAC ptuxneric,,, vory vor ski HAMEX EL CHI(apacucvela mardkutyan patmutyan yntacqum).... ayl hakaraky AYLASEROX u PCHACNOX ptuxa.... tarapanqi ptuxa ARGELVAC ptuxneric en ogtvum, MIASERAKANNERY, MANKAPIXCNERY... u nmanorinak shat depqer... Da mardn inqn e yntrum,,,, ASTVAC bolorin MAQUR, SPITAK txti nman e stexcum, bolory MANUK en cnvum, mi moraceq sa.,,,,, bayc heto arden MARDN ir kamqov,,, duq lav el asum eq,, ir KOXMNOROSHVELOV.. yntrum e, karucum e iren, qaxum e ARGELVAC PTUXY iren zrkelov MARD lineluc.... kam el yntruma MARD linely!!! Varaz, ba vor ADamy tenc erjanik er et txamardu het.. inchi Astvac EVAYIN stexcec??? kam ur jorav et 2 txamardy???? Es haskacel em mi ban, vor es miaserakannery Mardkutuan patmutyuny poxum en nenc vonc iranc cerqa talis,, turqeri nman.. e hima turqern el en asum vor hayern en iranc kotorel,,,,, et cheq?? Nuyn Sermern eq eli... Hay-i meji sax gomiknern el Turqi serm u serund en.... Es senc em haskanum.
gayane
172. Hay_Axchik (NeNe) ավելի լավ է այս հիմար խոսակցությունը Չշարունակենք, մանավանդ հնուց եկած, սկսած այն ժամանակից, երբ առաջին գեյի մասին հայտնի դարձավ. ամենամեծ վիրավորանքը տղամարդու ու նաև կնոջ համար ինչն է եղել: Եթե հիմա կան մարդիկ, որ ինքնակամ հայտարարում էն իրենց այդ ամենավիրավորական կարգի մասին, Չի նշանակում, որ հասարակությունը պետք է դրան նայի ներողամտությամբ... այնպես ինչպես մարդասպանն ու մյուս անմարդկային որակներն էն անընդունելի մարդկության կոցմից, այդպես էլ սա պետք է լինի անընդունելի: Մանյակ մարդասպաններն էլ, իրենց մտքի հիվանդ փայլատակումներով սկսում էն սպանել որոշակի խումբ մարդկանց. ինչ է արդարացնենք, որ սխալ կողմնարաշում կամ հիվանդ ուղեղի արդյունք է: Այս խմբի մարդիկ իրենց որակական հատկանիշներով նույնպես նորմալ չեն / ճիշտ է կյանքին չեն սպսռնում/ և պետք է նրանց նույնպես հեռու պահել նորմալ մարդկանցից, մանավանդ երեխաներից, այդ շեղումները հնարավորինս սահմանափակելու համար: Թող ներեն ինձ բոլոր միաՍԵՌականները, բայց դուք էլ ուրիշ որակի ՄԱՆՅԱԿՆԵՐ էք:
Վարազ Սյունի (Ամստերդամ)
Hay_Axchik (172) - Քանի անգամ ես այս հարցը ինձ արդեն տվել? Մի անգամ էլ պատասխանեմ. նաև Եղեռնի ժամանակ ով հավատում էր ՎԱՀԱԳՆ Աստծո պատգամին, նա ՓՐԿՎԵՑ:Փառք Աստծո Արցախի ազատագրման ժամանակ ձեռքներին խաչ չէր-գոնե այս անգամ բան էին սովորել-մեջքների շորին էին գոնե խաչ կպցրել այդ ոմանք:...........................................................................................................MARINA (171) -ՈՐ կոմենտիս կոնկրետ ՈՐ մասն է «սխալ»?..........................................................................................................Levik (163) - Շատ ճիշտ կոմենտ է: Ուղղակի այս տեսակին (Garo,Hay_Axchik,gayane,...) ՊԻՏԻ ամեն անգամ պատասխանել,այլապես իրենց ԱՆՀԻՄՆ ու ՃՐՃՂԱՆ նեգատիվությամբ իրենց ԹՎՈՒՄ է, թե իրենք ճիշտ են: Nazi Գերմանիայում ժամանակին ՇԱՏ տարասեռ քաղաքական ընդդիմադիր քաղ.գործիչների մեղադրել/դատել են որպես «միասեռականների» ու ճամբարներում ոչնչացրել: Ես իրոք ՉԵՄ ցանկանում,որ Հայաստանն էլ այդ ԽԱՎԱՐ ճանապարհով գնա:
Garo
Varaz Syuni, I have a question for you, do you support a woman's right to choose abortion? Does a woman have the right to abort or keep pregnant?
Hay_Axchik (NeNe)
175. Վարազ Սյունի (Ամստերդամ) vor asum es Փառք Աստծո Արցախի ազատագրման ժամանակ ձեռքներին խաչ չէր,, vor Astcun es Parq talis??? Gites,, es el chem uzum voch mekin voch nexacnem,, voch el vor inc nexacnen,,, Inch uzum eq areq.. duq cer verjn eq talis,,, Tesar inch exav Freedi Mercurii het? Varaz.. bolor gomiknery verjum mahanaluc araj iranc tesqy vonc vor djoxqic hanac diakanman mardik linen,,, ba vor erjanik en aprum inchi en nman kerpar stanum??? Es xxjum em,,,, chem uzum varem voch mekin... khavatas te che, bayc es nuynisk amenazzveli blojnerin el chem satkacnum.... Uxaki vaxenum em,,, vor cer sharqery anmex eritasardner knknen.. menak anmexneri hamar em vaxenum, u mtacum,,, etqan ban... Ete asenq et EREVUYTY chliner,,, En Serob ter poxosyany 30 txa erexa cher aylaseri che Varaz??? Erevuytna vat ban,, vor kuzei vor chliner.... te che menq voch datum enq, voch el spanum,,, vaxenum enq,,, u cav zgum. Konkret es,,, en amenaverjin manyakin el karoxa xxjam, u nerem.... aseci che,, mi angam mi hat poqr chanj ei cerqov odi mej spanel.... inc xangarum er,,, heto vor axmuk chkar tany,, enqan laceci ed mi chanji hamar,,, vor uzum ei arajva nman axmuk aner,, trner... bayc lav er,, du mi asa sheshmel er,, cher satkel.... heto eli trav Hima cerna.... inch shari mej yngnem,, vor heto el poshmanem,,,, Amen mardu ekeq Barcr arjeqic nayenq,,, karoxa et jamanak poxven???? Chgitem inchi,, lacs galis,,,, :(((((((((((((((
Hay_Axchik (NeNe)
Es el kasei,, exerni jamanak ov havatum er MIAK Tirojn u Vordi Qristosin,, na prkvec... Um hayacqy depi erkinqn er na prkvec... um y voch na korcanvec,.. Isk erexaneri hamar du mi anhangstaci,, vortev ANXTIR bolor erexanery mahanaluc heto darnum en hreshtakner... DOSTOEVSKI- BARATYA Karamazovi- Otec ZOsima yi xoskern en. Inch anenq VARAZ,, mer erkrayin kyanqy mexqerov u caverov en.... Menq mardukutyuns miak elq unenq dranic azatvelu hamar... caveric mexqeric,,, mahanaluc.... ete CHISHT cevov aprenq,,,, ASTVAC XOSTACELA vor mez KSHNORHi ANMEX, ANCAV, ANMAH kyanq... Lsi Vahag, hetanosakan astvacner, voronq mardik en exel, u heto mardkanc koxmic mecarvel u darcel Astvac chen karox inc hamar astvac linen.... hima qo aselov Ashxarhy VAHAGN astvacna stexcel?????
Varaz Syuni (Amsterdam)
Garo (176) - In general, yes I do. But I do not want to discuss this topic here,as it has nothing to do with sexual minorities or minorities as such............................You just do not get (or do not want to get) that there is NO alternative to a system where EVERYONE has the SAME rights and duties. History showed over and over again that the alternative is a VERY dark place. It is NOT about what you (or others) like or do not like, as you can NOT find a city/town/country where you like everything, and/or everyone is like you. That's why LAWS were made, so that it would FORCE people to tolerate each other in order to make a peaceful live possible. PS. You still did not answer my questions in comment 44.
Garo
This is my answer to your 44, So you think that a woman has the right to terminate a pregnancy. Thank you. I got you. You say to me that during the Armenian Genocide the Armenian children were being murdered in their mothers' wombs. Many hundreds of thousands of children died between 1915-1923 by the Turks. LET ME ASK you this. TODAY, RIGHT NOW, ALL OVER THE WORLD, there are many MILLIONS OF doctors who are MURDERING CHILDREN, ..... Fact 1) Today, right now, across the globe there are MILLIONS and MILLIONS of Children are being killed at the hands of DOCTORS and YOU SUPPORT THAT, while at the same time you ask “where was Christ during the Armenian Genocide?” (That spells supreme hypocrisy for me). You are an enemy to Jesus Christ as I gather, fine.. You attack Him subjectively and not in historical objectivity when you know that (Fact 2) The TURKS killed the Armenians,, Assyrians, Greeks, Arab Muslims, and later Kurdish Muslims, and even other Turks, Then here is my QUESTION TO YOU.. when you AGREE AND SUPPORT that millions of children are being killed TODAY, RIGHT NOW, and in the history of the United States there were more than ONE BILLION Children (1,000,000,000) murdered since 1900 at the hands of the doctors, in the world EVERY YEAR there are 50 MILLION children, not one, not two, not 10,000 (50 MILLION, EVERY YEAR) where are YOU to help these children, you support their deaths, you support their murder, Christ told us to remove the trunk of our eyes first, instead of looking into the speck of the others’ eyes, you HYPOCRITE… ԻՆՉ ԿԸՆԵՍ ԱՅԴ միլլիոններով ԱՆՄԵՂՆԵՐԸ ՓՐԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ, հիմա, այսօր երբ անոնք կը ՍՊԱՆՆՈՒԻՆ ձեր ձեռքով, համաձայնութեամբ եւ համամտութեամբ Ով ոճրագործներ եւ… ԿԵՂԾԱՒՈՐՆԵՐ։
Hay_Axchik (NeNe)
70. Yerkragorc CUIC tur avetarani ajd toxery... te vortex en grvac,,, da horinvacq e... Cuic tur es uzum em hamozvel.... Isk myus commentt 71 shat chisht er..... HAY azgy korcanvuma,,, tarber uxuutyunnerov, im karciqov arden isk korcanvel e! DA SUT e....
Hay_Axchik (NeNe)
Ադամից ու Եվայից հետո միշտ նույն Անէծքի մեջ է Մարդկությունը.......... Draxti Kentronym drvac er Argelvac ptxi CARY... u asvac er CHUTEL ayd ptuxneric.... bayc inch Evayi hamozelov keran che??? u mexqi mej ynkan u anicvelov vtarvecin Draxtic che??? Inch eq karcum,,, Astvac cher karox et CARy entex chtnkel, vor mi hat el chutein argelvac ptuxic?? karox er,,, ASTVAC nuynisk karox er mardun lriv ANTERI stexcer,,, vor liner amen inch ajnpes inchpes ASTVAC e uzum... bayc mardun stexcela, u tvel UXEX u YNTRUTYAN hnaravorutyun.... vor MARDN inqy ogtagorci uxexn u chisht yntri, vor arjanana ASTVACAYIN ANMAH kyaniqn,, DRAXTIN..... Nuyny es gomikutyunna,, Astvac karox er che nenc aner,, vor senc AYLASERVACUTYUN ski chliner... bayc ASTVAC tvela mez UXEX u Ynteru hnaravorutyun... vor menq chisht baner anenq... vor arjajananq MARDAVARI kjanqin u prcnenq es tanjanqneric.... Bayc che,,, mardkutyuny EVAYIC u ADAMIC heto inchqana ancel,, qani 1000 tari>? Der Argelvac ptxina cerqy meknum.... chimanalov el ajd ARGELVAC ptuxy iroq hamex e te TUYN???? Mardik,,,, erb eq haskanalu u CAnkanalu MARDAVAJEL APrel??? ANMAH linel??? KRAKI luysov parurvac u merkutyuny cackvac linel???? Es shat em apsosum,, vor mardkutyuny erbeq chi ogtagorcum irenc trvac HNARAVORUTYUNY,, vor noric darna ANMAH.... u DRAXTUM aprelun ARJANI.... SHat ban petq chi axr.... chcgteq argelvac ptuxin, nuynisk ete da mez hajuyq e patjarum,,, Astco kamqy katareq,,, Havataceq,,, ANMAHUTYAN QAXCRUTYANY vochinch chi hasni... AYN LUYSI mej aprelun, vori mej ADAMN u EVAN ein skzbum aprum,, vochinch chi hasni.... ESA MARDKUTYAN GER XNDIRY... ARJANANAL DRAXTIN u ANMAH linel..... Bayc 10000 tarinera mardik cgtum en MTIN u XAVARIN.... ANECQ BERELOV IRENC EL IRENC SERUNDNERIN EL.... Hajoxutyun cez BOLORIT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Վարազ Յոթնաբերդցի-Սյունի
Նախ, Հայաստանը ՈՉ ՄԵԿԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԻ,որ սրան ու նրան հանդուրժեք կամ ոչ: Դուք ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ այդ երկրում ապրում եք: Ուստի ԲՈԼՈՐԸ պիտի հարգեն երկրի ՕՐԵՆՔԸ: Սա է ամենը:............................................................................................. Աշոտ (83) - Ինչ կա չհասկանալու-ԲԱՆԱԿ չեն ուզում գնալ,որովհետև այնտեղ ՍԱՐՍԱՓԵԼԻ կերպով ֆիզիկական-հոգեբանական դիսկրիմինացիայի ու շանտաժների են ենթարկվում: Իսկ քանի-քանի շեֆերի «ոչ-այլասեռված» տղա է բանակից սլխկում? Ֆաշիզմի հետ էն կապը ունի,որ երկրի օրինական քաղաքացիների մի մասը ՉՈՒՆԻ ՆՈՒՅՆ (սահմանադրական) իրավունքները: Այս դեպքում խոսել իրենց օրինական-սահմանադրական պարտականությունների մասին ուղղակի քաղաքական անբարոյականություն ու ֆաշիզմ է: ...........................................................................................................................................................................................Armenia is NOT your own property to tolerate this or that. You ONLY live there. So, you ONLY have to respect the LAWS of the country. And that's all.
Yerkragorc
elen դու կարող ես չանհանգստանալ Հայաստանում քո բերանի կարիքը կարիքը դեռ զգացվում է, իսկ պակասը կարող ես իրանում լրացնել։ Իսկ ջհուդ հիսուսիկը իրոք որ գեյ է եղել։ Ավետարան ըստ հովհանու վերջին ընթրիքի նկարագրություն։
Yerkragorc
Հայտնի գեյեր են նաև հուլիոս կասարն ու օկտավիանոսը (տասներկու կեսարների կյանքը, սվետոնիոս)
Վարազ Յոթնաբերդցի-Սյունի
Hay_Axchik - Դու նույն ձևով քո սուբյեկտիվ ցգացմունքներն ես անընդհատ կրկնում ու ՈՉ ՄԻ հստակ ՕԲՅԵԿՏԻՎ հիմք չես նշում, թե միասեռական կապը ԻՆՉ օբյեկտիվ ՀԻՄՔԻ վրա է «այլասեռված»:Հետո դու ՄԻԱՅՆ ՄԻ ստերեոտիպային մտածելակերպ ունես այս հարցում-այն է. մի ուժեղ տղա-իսկ մյուս «կնգանման -թույլ» տղան տրվում է առաջինին: Ծիծաղելի է սա արդեն: Միասեռականության մեջ էլ կան ՏԱՐԲԵՐ ՇԵՐՏԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ: Նույնիսկ միասեռականության մեջ կան ՏԱՐԲԵՐ ՍԵՌ.ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ունեցող ամուսնացած/չամուսնացած անձինք: Քանի անգամ կարող եմ սա կրկնել: Սա միատարր խումբ չի: Սա ԲՆՈՒԹՅԱՆ բազմազանությունն է: Ուստի լրիվ հնարավոր է,որ օրինակ ամուսնացած-երեխայատեր լրիվ տղամարդանման ՏԱՐԱՍԵՌԱԿԱՆ 2 տղամարդ ունենան միասեռական կապ/սեր: Ու այս դեպքերը սկի էլ քիչ չեն:Հերիք ամեն ինչ վերածեք խոռոչային տռփանքների ու սրան ԱՆՀԻՄՆ «այլասեռված» անունը կպցնեք: Ես արդեն մի անգամ ասել եմ,որ տղամարդու սեռական ֆիզիոլոգիան ամենաբարդն է,որովհետև տղամարդու սերմը տարիների ընթացքում ենթարկվում է ֆիզիոլոգիական և քանակական փոփոխությունների, որը ՄԵԾ ազդեցություն է ունենում նաև իր սեռական վարքի ու սեռականության վրա:Հերիք ինչքան ձեզ ԲՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ խելացի երևակայեցիք:
ANTIHOMOFOB
Վարազ Յոթնաբերդցի-Սյունի CAVT TANEM! LIOVIN HAMADZAYNEM GRACNERIT HET! AY TGETNER KARDACEQ ES MARDU [email protected], TOX DZER BARBAROS EV HETAMNAC [email protected] MI QICH ASHXATEN! HERIQA ES EL IM [email protected] DZER NMAN TGETNERI VRA EL CHEM CAXSELU. INCHQAN ASES CHASES.....
ANTIHOMOFOB
Yerkragorc JAN SPANIR XOSQEROVT!)))))))))))))))) RESPECT!
Anna
es chem haskanum dra inchne lav?Hasarakutyan vorosh [email protected] uzume iren dnel zargacac,jamanakakic mardu tex u qvearkum e hamaseramolnero ogtin...Karox eq asel dra inchne normal?Asum en te da hnuc ekac baner en vor hnum el en exel tenc baner...de hancagorcutynnernel,[email protected],[email protected] ev ayln nuynpes hnum exel en inch uremn chen patjvelu? Ha?Hamaseramoli inchne normal?Xndrum em mi hat greq haskanam eli,karoxa etex lav ban ka es chem haskanum?Kgreq ha?Et [email protected] [email protected] inch @ntaniqa kazmelu?Nranq serund en talu?Nranq normal hasarakutyan mej en nergravvelu?Ha?el inchi masin e [email protected]?vERJACREQ XNDRUM EM AMOTE..Yani esorva drutyamb normal hasarakutyun unenq,himael mnaecela dranc @ndunenq ha?Axr lav gitem nranq ovqer cuyc en talis vor ba da sovorakan bana es kom en kom,irenc nersum irenqel en dem..verjacreq i ser Astcoooooooooooooo
Վարազ Սյունի (Ամստերդամ)
rafayel (184,185) - Չարենցի վերևի բավականին վառ բանաստեղծությունները դեռ ոչ մի բանի ապացույց չեն: ՆԱԽ, ըստ երևույթին,դու էլ երևի չգիտես,ու կա ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ գեյի,միասեռականի/սեռականության ու սեռ.կողմնորոշվածության միջև: Ուստի հնարավոր է,որ Պողոս Պետրոսյանը չլինի գեյ,բայց միասեռական,որը դեռ չի նշանակում,որ ինքը տարասեռ սեքս չի ուզում/ունենում: Ընդհանուր կարծված է,որ Չարենցը ուներ (մեղմ ասած) միասեռական տենդենցներ:Բայց ՄԻԹԵ դա կարևոր է,կամ դա է որոշիչը? ՀԵՏՈ,ես ինքս նույնպես բանաստեղծություններ եմ գրում - երբեմն բանաստեղծություններ գրում ես քո երևակայական աշխարհի ներշնչումով ու պակաս գեղեցիկ գործեր չեն ստացվում:
Anti-HETERophobe, ANTI- Moralophob
people, pls before you start talking about something GET SOME KNOWLEDGE, instead of repeating the same baseless sentences and nonsense! Being a homosexual is NOT natural, people can be born with different psychological and physiological defects, SO WHAT?????? IT DOESN'T MEAN THAT IT IS NORMAL, JUST BECAUSE THEY ARE BORN THAT WAY! It doesn't mean we should kill them, but again it doesn't mean that we should consider it to be NORMAL! This is NOT difficult TO UNDERSTAND, simple COMMON SENSE people! So get over your hypocrisy. Let God Help you!
Antranik Miranjian
@Yervant - Before I address anything else, ANSWER THE QUESTION - WHERE DID YOU GO TO COLLEGE OR UNIVERSITY AND WHAT DID YOU STUDY?????
Marshall Zakaroff
Why is everyone so focused on the issue of homosexuality? WHAT ABOUT VAHAN'S ARTICLE !!! Let's discuss the merits of what he has to say and the importance of inclusion of all political ideas in an open and modern Armenia. This is a forum for investigative journalism Let's comment on the issue at hand and our ideas for making Armenia a better country rather than getting sidetracked on tissues for which we will never reach consensus
SV
Mer haj azga ir arjan gnov pahel e havatka ev srbutjuna darerov. Dra ardjunkn e, vor Hajastana gojutjun uni. Sodom-Gomori tegha hima merjal tsovn e, Sodom Gomorin ete Astvats chnajets ir pghtsutjuneri hamar, chi xnaji naev Hajastani pghtsutjamb zbaghvoghnerin. Marda chi tsnvum homoszeualist, na darnum e ir sepakan antrutjamb aveli lav e Astso vra chgtsek dzer megka. Ardjok ajd tghenerin dur e galis, vor irents anvanen kujrik kam kin? Antrutjuna dzern e ev apagan el klini ast dzer antrutjan.
ANTIHOMOFOB KARDA ANNA EV NRA KOXMNAKICNER)!!!
LSI ANNA UZUM ES IMANAS VORNA [email protected] VORNA [email protected] HA??? NAX EV ARAJ STEX CHENQ XOSUM TE [email protected] LAV [email protected] TE VAT!! ET ABSURD BAN E. I GITUTYN QEZ [email protected] KAM RUSEREN AVELI SIRUN BAR KA ГОМОСЕКСУАЛЬНОСТЬ DA SERAKAN KOXMNOROSHMAN ORIENTACIANERIC MEKNE I DEP DA HAMARVUM E NORMAL ORIENTACIA. ISK TE LAVA DA TE VAT KIMANA EN [email protected] OV ET [email protected] ZGUMA IR ISK SEPAKAN MASHKI VRA! KOXQIC HESHTA PNOVEL, MEXADREL,STORACNEL, ANIMAST PAYQAREL. KCANKANAYI VOR DUQ EL LINEQ HAMASERAMOL, VOR HASKANAQ TE DA INCH LAVA KAM VATA. [email protected] VORNA ERB ERKU TXA IRAR SIRUMEN TE ERB ERKU TXA IRAR KOKORDNERNEEN KRCUM? lAV2 ENA ERB CCNDABERUM EN U EREXEQIN MANKATNERN EN QCUM? [email protected] ENA ERB FUTBOLI MI MATCHI HAMARMILIONER EN CAXSUM,ISK MARDIK SOVIC MERNUM EN? LAV2 ENA, VOR MARDIK AMUSNANUM EN HETO EL IRAR HANDURJUM EN? ................................................................................ VORNA [email protected] ASA!!! ET [email protected] ANVERJ KARELIA GREL U GITES ET AMENI HEXINAKNER2 HENC MECAMASNUTUNA AYSPES KOCHVAC [email protected] BAYC DE IRANC HAMAR ET NORMALA CHE? MIGUCE EV LAVA. ES KYANQUM HASKANUM ES MI BAN VOR LAVN U [email protected] HARABERAKAN IMASTNER EN. MEKI HAMAR MI [email protected] LAVA. MYUSI HAMAR VAT! EL ORINAKNER CHBEREM. HUYSOV EM KHASKANAQ. AYS DZER [email protected] HAMASERAMOLUTYAN DEM LRIV ANIMASTA! [email protected] DZER DEM PAYQARELU VOCHINCH CUNEN, QANI VOR HASKANUM EN VOR POQRAMASNUTYUN EN. ET DUQ EQ VOR ANHANDURJELUC PATRASTEQ [email protected] MYUSIN VOCHNCHACNEL. ISK DA GALISA TGITUTYUNIC! ET INCHI URISH ERKIRNERUM VOCH MEK MYUSI ANDZNAKANI MEJ IRA [email protected] CHI XOTUM. IHARKE VOROVHETEV DA VAYELA MIAYN HAYERIN. URISH ERKIRNERUM HAMASERAKANERIN @NDUNUM EM, HARGUM EN EV NUYNISK HNARAVORUTYUN EN TALIS EREXANER VORDEGREL EV @NTANIQNER STEXCEL. AYO AYN [email protected] VORONC VRA [email protected] TQAC UNEN DARNUM EN GEY @NTANIQI ZAVAKNER EV CHMTACEQ VOR NRANQ EL GAY DARNUM. VOCH/ QANZI AYD ORIENTACIAN CHI @NTRVUM MARDU KAMQOV!!!!! MTCREQ ET DZER [email protected] KARDACEQ MARDU FIZIOLOGIAYI MASIN, NRA SAXMNAYIN ZARGACMAN MASIN, KARDACEQ I VERJO HOGEBANUTYUN. INCHEM ASUM HAYERI [email protected] SKI CHGITI [email protected] INCHA. exxxxxxxxxxxxxxxxxxx BAYC IRANC HAMARUM EN ZARGACAC! HOGNECI GRELOV. BAYC HUYS UNEM VOR MARDIK AYS [email protected] KARDALOV KHASKANAN, [email protected], TSHNAMABAR CHE VERABERVI TENC MARDKANC. CHE VOR KAROXA HETAGAYUM PARZVI, VOR NRANC @NTANIQUM EL KA AYNPISI [email protected]
elen
ay erkragorc gomik ---- ov es du irakan tvyalnerd tur amusins qez kasi [email protected] voric heto anes u vor erkrum...du voch miayn gay es aylev anbaroyakan pixc, u inch lava,vor du erbeeeq jarang ches karox unenal i tarberutyun indz! Parq Qristosin!!!!qo nmannerin u der asum es hargenq? axr du hargelu ban es??? qez varela petq vor angam marmind hoxin chhandnzvi du dran el arjani ches,,,isk inch xosum es Qristosi hascein,,,inch asem, du uxxaki mexk es,,,,ha i dep NORMAL MARDIK ekeq durs ganq es commentneric, tox es gayerov zvarjanan,inch uzum en gren irar,cheq tesnum sranq aveli en vorgevorvum vor turq enq talis irenc gracnerin,,,ov en irenq vor esqan mec tema sarqenq irencic... ES ASUM EM KAN GAYER VORONQ GONE LAV MARD EN LAV HOGI UNEN...bayc es yerkargorc palasi nmanneri patjarov e vor boloric el zzvum em,,,,,ete DU ERKRAGORC ES INCH KENDANI ES CHGITEM, hamozum es vor hargen qo [email protected] vorpes gay uremn bari exi harges im Astcun- Qristosin,,,haskacar?...te haskanalu het el arden xndriner unes...mi xosqov aveli lava chqnnarkeq joxovurd jan es [email protected], yerkragorci [email protected] i vijaki chen aroxj qnnarkman,,,,izur jamank eq korcnum,,,Astvac tox dati nranc.,
elen
Anti-HETERophobe, ANTI- Moralophob, I agree with u totally, you are right!!!!!But don't waste your time. how can people like yerkragorc understand anything? he forces others to respect his rights, but he doesn't have basic ethical manners..
serine
[email protected] hivandutyun e @nduneq da,,,es chem mexadrum voreve meki hamaeramol cnvelu mej,bayc da chi el kareli vorpes normal erevuyt ditarkel,,,es chem uzum im vordin mecana mi hasrakutyunum,vortex mer dimaci [email protected] txamard linelov handerdz aprum e txamardu het...erb im zavakn indz harcnum e da inch e? es chgitem nran inch bacatrem,isk da sarsapeli e cnoxi hamar.... inch veraberum e ver nshvac commentnerin es uxxaki uzum em dimel Yerkragorcin, aydqan stor ararac petq che linel,vor Qristosi anunn es estex xarnum,dranov du viravorum es mec tvov mardkanc,azgeri es kasei,inchi [email protected] du chunes, hatkapes ete inqd qo poqramasnutyan handep harganq es pahanjum, partavor es [email protected] hargel.henc edpes es arel,vor mardik tshnamabar en verabervum hamaseramolnerin, isk inch vor grel es axjkan(elenin) i patasxan,asem vor na qo nshaci [email protected] chubi,na normal aroxj kin e,[email protected] aprum e normal sex ir amusnu het, da qo masnagitutyunne,yerevi te dranic e vor lav gites iranum te hayastanum e pahanjarkd mec,shukayic texyak es,lav usumnasirel es yerevi te..amot e, qez mi qich txamardun vayel pahir,haskacanq gay [email protected]
Micha M
Antranik Miranjian, You're representing eaxctly what Armenia doesn't need. Somebody educated but completely useless. You construct nothing. You bring nothing new. Your way of thinking is completely cercled, which means there is no way out off suffering in which you're put in. All the denialist and conservative crap you broadcast is already wide-spread in Armenia. The country won't survive to an overdose. The country will not survive so much negative energy. You guys bring that energy... And so called patriots like you will drive Armenia to its dead end. Get lost! We need something new and inspiring. WTF
gayane
ԻԻԻԻԻԻԻնչ ակտիվություն... իսկական գեյ- շքերթ.... Այլասերվածների խրախճանք.... Եվ ինչ էք քարոզում, ում էք քարոզում... Ինչ վկայություններ էք բերում... եթե ձեր մաման ու պապան լինեին համասեռամոլ, դուք Չէիք լինի ու ձեր տեսակն էլ քիչ կլիներ: Բավական է արդարացնեք այլաՍԵՌությունը: Աստված ստեղծեց տղամարդուն, իսկ կողից կնոջը, որ դառնան մի մարմին: Սեռը որոշված է ի վերուստ, իսկ մնացած ամեն ինչ բխում է մարդու կոմպլեքսներից: համաՍԵՌամոլները հիմնականում մերժվել էն հակառակ սեռի կողմից; Մնացած ինչ պատճառաբանություն կամ արդարացում բերում էք, հիվանդ ուղեղի գորշ նյութի պակասի արդյունք է: Իսկ պատմության հայտնի անուններ վկայակոչելով եթե ուզում էք քաջի որակներ սեփականաշնորհել, ապա ստեղծեք համասեռամոլների բանակ, իր գեներալներով ու սպայակազմով ու գնացեք հայրենիքի սահմանը պահեք, ոչ թէ գեյ շքերթներ կազմակերպեք ու խուսափեք բանակից: Վատ չեր լինի, եթե հենց գեյերին ուղարկեին բանակ, բանակում կանանց քանակը լրացնելու համար, ԹԵԿՈՒԶ:
Garo
Gays are as dangerous to Armenia as any Turks. That is the truth and anyone trying to twist it is an enemy to Armenia. If I am anti-gay does that make me a fascist? That is a LIE, a TWIST of truth. I am a straight person, have a family and anyone who will show his fallen values to my children is an enemy to Armenians.
Garo
Varaz The same words you use, it is used against you. Armenia IS NOT YOUR property either. WE ARE THE MAJORITY and WE WILL RULE that homosexuals like you have NOTHING to do in our traditional society. Democracy is 'majority rules' and you were, is and will always be a fallen minority. Even in Europe they are waking up to the dangers of homosexuality, in America and Canada, in South America people are standing up against the excesses of gays, lesbians when they are LITERALLY DESTROYING THE FAMILY. You will NEVER SUCCEED in making your views dominant in Armenia. We will crush anyone who stands to destroy our way of life that we lived for thousands of years. If you Alexander, Julius Caesar, Lermontov or other foreign heads that you are proud of were gays, I will tell you to go and become one, YOU ARE NOT ARMENIAN if you have a foreign way of life and only an Armenian name.
Hay_Axchik (NeNe)
78. ANTIHOMOFOB, gitutyun chndunely nkati unem, VOR mardkanc koxmic yndunac gitutyuny chi karox HASNEL u GERAZANCEL BNUTYANY..... Ajsiqn gitutyuny mardu stexcac, inchqan el vor zargana,,, ho chi kara BNUTYUNIC HZOR LINI??? Chi karoz parz patcharov,,,, qani vor mardn inqy henc bnutyan stexcacn e... ete dnenq u hamemateq im u qo giteliqnery vstah em vor kzijes,,, es avarel em POLITEXNIK-VT u Karmir diplomov anvchar.. du im nman MATEMATIKA kam FIZKIA kimanas??? te vor 2 GOMIKAKAN nyut es kardacel, qez tvuma te gitutyun gites??? AY AXMAX???? Es mi tex bacatrel em, che?... QAXCKEXY incha... qo et zargacac gitutyuny minchev aysor chi karum haskana Qaxckexy inchica linum,,,, inch inch patjarnerov mardu bjijbery shexvum en u mardy qaxckexa unenum,, nuyny gomikutyuny,... inch inch patjarov mardu fizikakan bjijbery erevi shexvum en, de qani vor uxex chuni vor karavari et shexvac bjijberin,, stacvuma kin sirelu poxaren txamarda sirum,, kam el erexa siroxner el kan,, kam el kendaniner... lsi ba vor GOMIKUTYUNY vat ban chi qo aselov... inchi es anicum,, vor asenq mer erexeqn el gomik linen???? ETE vat bana inchi eq SHQERTBERI cevov kam ayl ceverov GOVVUM da???? PARZ chi vor Gomikutyuny mi nenc vat ararqa,,, vor duq uzum eq shat mardkanc ner qasheq cer sharqery,, CEZ ISK ARDARACNELU HAMAR????? Es chem asum, vareq, kam morteq dranc.. uxaki asum em MARDU AYIBY-HIVANDUTUNY-TERUTYUNY chi kareli GOVVEL. Heba liqy gomikner kaq,, irar het canotaceq,, inch uzum eq areq, meznic YAN tveq!!! gone hima et zargacac uxext mtav???????
Hay_Axchik (NeNe)
93. Վարազ Յոթնաբերդցի-Սյունի,,, Ես արդեն մի անգամ ասել եմ,որ տղամարդու սեռական ֆիզիոլոգիան ամենաբարդն է,որովհետև տղամարդու սերմը տարիների ընթացքում ենթարկվում է ֆիզիոլոգիական և քանակական փոփոխությունների, որը ՄԵԾ ազդեցություն է ունենում նաև իր սեռական վարքի ու սեռականության վրա: Hima xosum enq SERMERIC..... SERMI uzacy incha irakanum???? Txamardu NORMAL SERMY chi gnum u pntrum knoj SERMIN vor hety miana u mi nor MARD stexcvi???? NORMAL u AROXJ SERMy da e anum u cankanum.... Inch es manracnum u cever talis???? Te karoxa txamardu sermy enqana zargacel tarineri yntacqum , vor uzuma gna u KXANQI het xarnvi?????? Herqia du amusnacac txamaradkanc varkabekes.... et vonca e du qez drel es GITUNIKI tex u qo hogekan mtqern es patatum mardkanc????? Et vor asum es, ՈՉ ՄԻ հստակ ՕԲՅԵԿՏԻՎ հիմք չես նշում, asenq um asacy asem, vor du yndunes??? Astvacashunch ches yndunum,, Konkret FREYDA,, vory vor Hogebanutyun GITUTYAN HAYRNA... GOmikutyuny hamarela SHEXVACUTYUN,,, ANNORMALUTYUN!!! Asenq tatut orenqy kndunes, gnam TATUT hamozem mi orenq gri????? Es ho qo nman UXEXS lvacac ORENQIC kaxvac evropaci chem,, vor asen esor sex areq anem, esor mi areq chanem.... hambuyrn el a cer mot orenqov, qo orenqi el hery anicac!!!! ORENQ MORENQ chka es harcum,,, exav ?????????
Hay_Axchik (NeNe)
92. Yerkragorc Hima du el es GEY??? ba myus commentumt asum eir,,, vor Hayastanin vtang en GEYERy, otaramolutyuny,,,,,, ete GEY es,,, GEY-i asacnery HIMQ chen!!!
Hay_Axcik (NeNe)
102. ANTIHOMOFOB KARDA ANNA EV NRA KOXMNAKICNER)!!! Et vor grel es hogebanutyun kardaceq... du gites che vor Hogebanutyun Gitutyan Hayry FREYDNA???? u du gites vor FREYDN inqy chi yndunel HOMOSEXUALZMY???? Et vor tenc tvarkel es VAT ararqnery,,,, isk qez ova asum, te menq mecamasnutyuns yndunem enq ayd vat ararqnery,.... kam qo aselov dursa galis,, vor GOMIKNERY uxaki hreshtakner en???? Kam inch es arajarkum, darnanq saxs HOMO,,, Astvac mez het kveradarcni DRAXTAVAYR u ANMAH kjanq kta mez???? CHes karcum, vor HOMO-nery shat en kentronacac iranc SEXi vra????? MARDY nomrla mardy edqan ci shaharki u mati patatan sarqi ira ANKOXINY..... gnaceq irar sireq ,, mardkutyunic inch eq uzum??? CEZ vobshe inchia huzum, menq yndunum enq te voch???? HARC em talis,,, CER uzacy incha mezanic???? karas ases???? inch pativ eq vobshe pahanjum????
Yerkragorc
Եթե որևէ մեկը պաշտպանում գեյերին, ապա նա որևէ բարոյական իրավունք չունի չպաշտպանելու մանկապիղծներին, ու արյունապիղծներին։ Երբ ամեն կերպ արդարացնում եք ցանկությունը, ապա վերադարձեք ջունգլիներ։
Վարազ Սյունի (Ամստերդամ)
Հայաստանում ՄԻԱՅՆ մի ԱՅԼԱՍԵՌՎԱԾ-ԱՅԼԱՆԴԱԿ-ՊԻՂԾ-կործանող մարդկանց խումբ կա. դա 5000/10000 դրամ ու 2 լիտր ձեթ ընտրակաշառք ՏՎՈՂՆԵՐ-ՎԵՐՑՆՈՂՆԵՐՆ են: Եթե Հայաստանում սեռ. փոքրամասնություններին պատկանող անշառ մարդիկ մատերի վրա հաշվովի են, ապա իրենց ԵՐԿՐԻ 4 ՏԱՐՎԱ ԱՊԱԳԱՆ 5000 դրամով վաճառած ՍՏՈՐ-ՊԻՂԾ -ԼՔՏԻ-ԼՊԻՐՇ այլասեռվածները հազարավոր ու հազարավորներ են: Անմեղ ու բարոյական միասեռականների վրա այս կոկորդ պատռողները ԿԵՂԾ «բարոյախոսներ» են, ՊԻՂԾ արարածներ- քավության նոխազներ որոնողներ,որպեսզի ԻՐԵՆՑ ստոր- այլանդակ ծախվածությունից շեղեն ուշադրությունը: Ազգի ՏԱԿԱՆՔՆ են սրանք :
Hay_Axchik (NeNe)
119. Վարազ Սյունի (Ամստերդամ) Varaz Syuni,, lriv XPNVEL es....... to du vortexic es xabar kasharq tvel en te vercrel??? vor mi hat el krknum es^ Vercnoxnern el Gomiknerit nman BUT en eli.... Անմեղ ու բարոյական միասեռականներ --- :))) inch el mi anun es drel... qicha mnum lacs ga.... Ha de kendaninern el en ANMEX :) voch uxex unen voch hogi,, inch el anen, asum en anmex kendani en... 118. Yerkragorc dem es GEYERIN,,,, bayc HAytni geyeri anun es talis,, inch kariq ka? U lav chi vor elenin nman cevov es patasxanel... elen-y erevi qo 71 commenty cher kardacel,, u uxaki vat er zgacel vor 70 commentum edpes eir grel.. es chem havatum qo 70 commentin, amen depqum Ավետարան ըստ հովհանու վերջին ընթրիքի նկարագրություն։ kkardam....
Վարազ Սյունի (Ամստերդամ)
Hay_Axchik - Քեզ դրել ես Փառանձեմ թագուհու տեղ ու քո «ոչ-բութ» ու «չխփնված» ուղեղով քեզ իրավունք ես տվել սրան ու նրան պիտակներ կպցնել: Միասեռական են ծնվում/դառնում? ԼԱՎ ԵՆ ԱՆՈՒՄ: Անօրինական/իլեգալ ա ? ՈՉ: Որեմն ՍՈՒՍ արա: Հայաստանի պետականության օրինական հիմքը ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆ է,այլ ոչ ավետարան կամ այլ կրոնական գիրք: Սա 14-րդ դարը չի: Ավետարանից ես հա մեջբերումներ անում/խոսում? ԻՍԿ ՈՐՏԵՂ էր քո «աստվածային» ու «բարոյական» քրիստոսը, երբ որ Եղեռնի ժամանակ ՍՈՒՐԸ խրում էին ծծկեր երեխու փորը? ՈՒՐ ԷՐ Է? Ուրեմն ԲԵՐԱՆԴ ՓԱԿԻՐ ու տեղդ համեստ նստիր :
Levik
C'mon Garo - your rational is getting lower and lower with each ridiculous comment you make. Here in Armenia, as we speak, Clinton is negotiating with the Serzh Sargsyan government. The same government that has, in principle, agree to a handing over of certain liberated Artsakh territories. Would you call him a traitor. Is Serzh gay? I don't know of any gays in Armenia in such positions of power. The rela threat to Armenia's future survival comes not from a few gays but from people like you, sitting in your nice war and democratic diaspora beds, who think they have the right to say who should be protected under the RA Constitution and who should not based on your own sense of right and wrong and some religious books. The last time I looked there was a separation of church and state in Armenia. Get a grip !!!
Yerkragorc
Hay Axchik Ne Ne-ն ճիշտ է ասում փախել գնացել ես հանգիստ գեյերի ու թմրամոլների հետ կայֆեր արա, մի երկու տասնամյակ հետո էլ դարձի ֆլամանդացի։
Armen
[email protected] IM [email protected] GRETHE CHI TPUM; ISK VARAZ SJUNU [email protected] [email protected] TPUM EN: DA NSHANAKUM E; VOR VARAZ SJUNU [email protected] AVELI LAV E TPEN; MI QANI HOGI AVEL ARTAGAXTI EV HERVIC MEC MEC BRTH - BRTHACNI: ED HOGEKAN HIVAND GEY ERI PASHTPAN [email protected] AVELI LAV E KRESLON AMUR BRNI; TE CHE INCH E CHI EREVUM; VOR AROXJAKAN HIMQOV SERAKAN EV HOGEKAN AJLASERVAC MARD E: TOX INZ NEREN AROXJ MTACOX [email protected] ;BAJC [email protected] PARZAPES SERAKAN ANCHARUTJUNIC [email protected] QCAC ARARAC E:
Yerkragorc
Ես չեմ կարող կրոնավախ մարդուն բարոյական համարել։ Նրա բարոյականությունը զնդանից վախեցող գողի բարոյականություն է։ Խելոք մնա թե չէ դժողք կգնաս, խելոք մնա թե չէ բանտ կգնաս։ Բարոյականը անվախ մարդն է, որը իմանալով, որ ոչ մեկի առջև պատասխանատու չէ իրեն պահում է առաքինաբար։
Garo
Gays of Armenia united with the Turks AGAINST Armenia, read http://www.yerkirmedia.am/?act=news&lan=hy&id=1791 TRAITORS, TRAITORS.
Garo
Varaz you love talking against the Bible don't you? Let me tell you something mr. gay. The Bible the Book that we Armenians go with, and been with for 2000 years. The constitution of Armenia can change, the Bible will not change.. You don't like the Bible, you hate the Bible? GO TO HELL... The Bible will be here long, long , looooonnnnggggggg after you and your gay lovers are gone.. Where was Jesus during Genocide? Is God your servant that you ask? WHO the **** are you to question things that are waaaayyyy above your head. Do you know God that you talk about him? Do YOU KNOW YOURSELF first that you talk about God? How many children die in Africa each day and year? Why aren't YOU DOING SOMETHING about them that you keep bashing God you faithless atheist ****ard. Good news for you... very very soon you will be dead, and then you can ask ALL your questions to God, and if HE does not answer you, GO BANG YOUR HEAD against the walls of Hell.
Tigran
Traitors, gays, Turks, anti-bible people, Darwinists.....Wow Garo, you and your army of the defenders of morality and truth must never sleep...Stay ever vigilant and keep the home fires burning. You will surely get you place in heaven for all your efforts in the name of love and compassion for your fellow man as preached by the carpenter from Nazareth.....
Garo
Ok Tigran (most likely with a different name), you keep it up too, don't you need a license to be that much of a.. FRUITCAKE? Move to the zoo.
Levik
I'm sure that Garo has a direct connection with god. They probably have a chat after dinner to discuss the situation here on earth. Then god gives his personal instruction to the archangel Garo-telling him who has been naughty and nice. Maybe the two of them converse with Skype... so much more intimate, no?
Garo
What an idiot you are.. I will always love the false image I had of you Levik (Tigran) It's ok to be stupid, but aren't you overdoing it? I'd smack the crap out of you if I did not think you could fill up the room. But alas your brain could not even fill up a single m&m.
Levik
Temper, temper...I wish you inner peace and contentment. Remember...do unto others as you would have .....I'm sure you know the rest. I will pray for you. Adieu....
Garo
Pray for me???? ha ha ha ha,, Gay and pray.. it rhymes, go sit on a fire hydrant.. you know the rest. adieu. :-)
Hay_Axchik (NeNe)
128. Yerkragorc SHAT DURES EKAV!!!!!!!! :))) MARDU et tesakna henc iskakan MARDY....
Hay_Axchik (NeNe)
124. Վարազ Սյունի (Ամստերդամ) Taguhi piti lines vor Taguhu tex karanas dnes..... du el ho karanair Taguhi lineir???? Parancem Taguhin chem, Ne Ne Taguhin em,, qo hamar tarberutyun ka???? meka taguhineric ban ches jokum.... Qo Sahmanadruyuny Gomik Siroxnern en grel u yndunel.... im het inch kap uni????? ORENQY CHGRVACNA,,, vor Hay-i hamar ekela dareric u kgna daredar.... mnacacy, Sahmanadrutyun, Evromiautyun kam Mkneri joxov, Flan Fstan, Tupoyneri hamar en..... Hay-i het KAP chunen..... JOG???
Վարազ Սյունի (Ամստերդամ)
Միայն հոխորտում են իմ անձին: Սա արգումենտ չունենալու նշան է:Բայց այս հոխորտացողներից և ՈՉ ՄԵԿԸ կոնկրետ, օբյեկտիվ ԱՐԳՈՒՄԵՆՏՆԵՐՈՎ այդպես էլ չպատասխանեց իմ հարցին, թե ԻՆՉՈՒ և ԻՆՉ հիմքի վրա է տղա-աղջիկ կապը բարոյական,իսկ տղա-տղա/կին-կին կապը «այլասեռված»:
Ramzes
Barev bolorin. Es tesnum em duq qnarkum eq [email protected], mexadrum eq, datapartum eq, akumbnereq paytecnum... ba da normala? da baroyakana? Inchen dzez et [email protected] arel? inch? kaseq? Sparnum en dzer [email protected]? dzez uzum en vochchacnen? te miguce turqeri het paymanavorvel en hayeri dem gnan? Es dzer [email protected] lriv cicaxelia. Es kardumei vorosh komentner u cicaxs galis er. Parzvum e duq ski normal chgiteq te hamaserakanutyun e inche. Inchi eq duq mtacum vor bolor [email protected] poxacayin en u marmnavachar en ashxatum. [email protected] giteq, asem vor sxalvum eq: [email protected] normal mardik en unen normal mtacelakerp, hasarakakan status, ashxatanq ev harganq. Es inqs unem hamaseramol @nker. Na im mankutyan @nkern e arden 25 tari e vor @nkerutyun enq anum. Nra nman bari, azniv, baroyaser mard es chem chanachum. Erb es imaca vor na hamaseramol e, im [email protected] nra nkatmamb @ndhanrapes chi poxvel. Ev na mnacel e nuyn dzev. I dep asem na shat barcr pashtoni ter marda. [email protected] nran sirum en ev @ndunum en. Es dem em cankacac tesaki [email protected], bayc es chem mexadrum ayd mardkanc. Lini gay te lesbi te bi te natural., [email protected] petq e mna mard ir baroyakanutyamb ev banakanutyamb. Duq xosum eq mankapxcutyan masin. zoofiliayi. nekrofiliayi ev ayl tarber aylaservacutyunneri masin, bayc inch kap uni ays [email protected] hamaseramolutyan het. Ays [email protected] hogekan xangarumner en, bayc voch [email protected] Haskaceq xndrum em da. [email protected] shat dajan ev canr kyanqov em aprum. duq mtacum eq vor nranq shat en uzum poqramasnutyun linel ha? duq sxalvum eq. Isk duq el aveli eq bardacnum irenc [email protected] Eli em asum nranc mej el kan ev [email protected] ev [email protected], inchpes ev mnacac mardkanc mej. Ete cheq uzum Haskanal ays [email protected] gone handurjeq, kam ushadrutyun mi darcreq. tox apren lav te vat irenc gorcna. [email protected] da serakanutyan tesak e ev ayn @ndunvel e bjishkneri hamashxarhayin associacian. es uzum em mi poqr mejberum anem hanragitaranic kardaceq Существует расхожее представление о том, что гомосексуальность связана с промискуитетом. Однако, краткие и поверхностные гомосексуальные связи оказываются характерны лишь для некоторых, но далеко не для всех однополых отношений. Напротив, многие геи и лесбиянки строят долгосрочные отношения и живут как семья. Haskaceq mardik [email protected] mardkutyan, mshakuyti, arvesti mi masn en kazmum u nrtanc petq e hargel inchpes ev mnacac mardkanc. Ha idep shat en [email protected] naev Hay arvestagetneric. de el chem asum hrchakavor hamaserakanneri masin. MI qani tex arden grvel er komentnerum nrarnc masin.
Վարազ Սյունի (Ամստերդամ)
ԺԻՐԱՅՐ ՍԵՖԻԼՅԱՆԻՆ - պարոն Սեֆիլյան,այսօր slaq.am-ում տեսա ձեր հարցազրույցը slaq.am-ի գլխ. խմբագրի հետ,որում միասեռականներին Հայաստանում 'վտանգ' եք անվանում ու ոչ միայն հստակորեն չեք քննադատում/դատապարտում DIY ակումբի վրա կատարված քրեական հարձակումը,այլ կարծես գոհ եք դրանից: Իսկ ձեր կարծիքով ԿՈՆԿՐԵՏ ԻՆՉ 'ՎՏԱՆԳ' են ներկայացնում միասեռականները Հայաստանին? Իսկ կա պետության համար ԱՎԵԼԻ ՄԵԾ ՎՏԱՆԳ,քան այն,որ երկրում քաղաքացիների ՄԻ ՄԱՍԸ ՉՈՒՆԻ նույն սահմանադրական իրավունքները? Ձեր Շուշիի ազատագրման մասնակցությունը գովելի է,բայց դա cart blanche չի Հայաստանի ՕՐԻՆԱԿԱՆ քաղաքացիների նկատմամբ ատելություն ու ագրեսիա հրահրող արտահայտություններ անելու համար: Այլապես կարող եք ՀԵՏ ԳՆԱԼ Լիբանան,որտեղ ԴԵՌ զենքի ուժն ու միմյանց նկատմամբ ատելությունն է կառավարող գործոնը: Հայաստանը Լիբանան ՄԻ ՍԱՐՔԵՔ: Ես բավականին ՀԻԱՍԹԱՓՎԱԾ եմ ձեր հարցազրույցից. կարծում էի թե հավասարակշռված քաղ.գործիչ եք:
Լեվիկ
@Վառազ Սյունի Ամստերդամ - Կարող ես տալ այդ slaq.am հարցազրույցի հասցեն ?? Ինձ շատ կհետաքրքրէ տեսնել թէ Սեֆիլեանը ինչ է ասել միասեռականների նկատմամբ...Պատկերացրու որ ինքը Սարդարապատի Շարժման հիմնադիրներից մեկն է...
gayane
140. Վարազ Սյունի (Ամստերդամ) ոնց հասկանում եմ դուք միասեռականների ամենաերդվյալ պաշտպանն ու պրոպագանդողն եք: կարդացեք ձեր մեկնաբանությունները և կհասկանաք , որ ձեր ագրեսիան արդեն հասնում է ատելության ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ կողմնորոշում ունեցող մարդկանց նկատմամաբ: Ինչու հատկապես նշում եմ ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ բառը. Աստված ստեղծեց Ադամին, բայց տեսնելով, որ նա տխուր է որոշեց փարատել նրա մենությունը և կողից ստեղծեց Եվային, ոչ թէ ասենք մի ուրիշ ադամի: Կենսաբանորեն և հոգեկան կերտվացքով կինը և տղամարդը շաաատ տարբեր են և մեկը լրացնում է մյուսին: Երբևէ ձեզ հարցրել էք, թէ ինչու տղամարդը չի կարող երեխա ունենալ... Նոյան տապանը փրկվեց որովհետև բոլորը, մարդիկ և կենդանիները զույգերով էին-արու և որձ, կին և տղամարդ և ոչ մեկը առանց զույգ: Դրանով Աստված հասկացրեց մարդկության այլաՍԵՌված զանգվածին, որ իր փրկությունը Աստծո կողմից ընտրած ՍԵՌի շարունակության մեջ է: Նույն սոդոմ գոմորը ինչու կործանվեց... Ի վերջո` այն ինչ բնական է -բարոյական է: Իսկ կին-կին, կամ տղամարդ-տղամարդ հարաբերությունները բնական ՉԵՆ Ի ՎԵՐՈՒՍՏ: Դրանք սխալ երևակայության հիվանդ արդյունքն է և ոչ թէ պետք է դրանք պաշտպանել կամ տարածել, այլ միտքը շեղել կամ դիմել համապատասխան մասնագետի օգնության: Վերջապես, այն երկրները որոնք ընդունել էն միասեռականների ամուսնությունը, սկսել էն վերանայել իրենց ընդունած օրենքների համապատասխանությանը բարոյական, էթնիկական և Աստվածային օրենքների համապատասխանությանը: Իսկ այն հայտնիների անունները, որ դուք նշում ու կառչում էք դրանից գուցէ հենց հանճար լինելու արդյունքն է, որ Աստված պատժել է սերունդ Չթողնելու համար: Իսկ դուք կամ իրենց համասեռամոլ հռչակած մարդիկ հեռու էք հանճար լինելուց և բարոյականությունից ու լավ կլիներ, որ այդ մասին ոչ թէ բարձրաձայնեիք, այլ թաքուն, ձեր հիվանդ երևակայությունը ենթարկեիք որոշ շտկումների:
Րաֆֆի
Խնդում եմ բոլորին, այլեւս աստուծոյ անունը մի արծածէք որպես ձեր ատելութեան ու անհանդուրժականութեան արդարացում: Մի քիչ իսկական փաստերով եւ գիտութեանց հիմունքների վրայ խօսեցէք՚ քանի որ ամեն ոք ձեզ նման աստուածավախ չէ...
Artur
Varaz Syuni/Levik = Sefilyan really said that? Man, I am so disappointed, I wanted to vote for him if he ever would run for president. Hay-axjik - du erevi en xlatov, kofe axacox, bigudinerov gexcineric es. Tochni kerparin hamapatasxanum es. ha, kstatsi, du karas 4 million dram ashxates, baic meka 1000 dranov dzend tsaxes, vororvhetev struk es, haskanum es? STRUK ES, u u vochinch chi poxvi kyanqumd. Elen - du prosto abijnik es.
Hay_Axchik (NeNe)
128. Yerkragorc qo gracy goxaca vorpes status :)))
Վարազ Սյունի (Ամստերդամ)
gayane (148) - 1. Տիկին,դուք իմ վերևի կոմենտները իրոք կարդացել եք? Այդ տպավորությունը չստացա: Էլի Աստվածաշունչ? Էլի Ադամ/Եվա, «Սոդոմ-գոմոր», «Նոյան տապան», հրեական փլան-փստան? ՆՈՐԻՑ-իսկ ՈՐՏԵՂ էր քո «աստվածային» քրիստոսը և վերևի նշվածները, երբ Եղեռնի ժամանակ ՍՈՒՐԸ ԽՐՈՒՄ էին ծծկեր երեխու փորը ու այդ պահին նա,ոչինչ չհասկանալով, զգում էր այդ ԱՀԱՎՈՐ ցավը: Այդ պահին ՈՐՏԵՂ էր քո քրիստոսը,իր «հրեշտակները» ու քո քրիստոնեական «միայն տարասեռ» Աբրահամ-յան մորալը? ԴԵ ՎԵՐՋԱՊԵՍ ՊԱՏԱՍԽԱՆԵՔ այս առանցքային հարցին: Դե ՊԱՏԱՍԽԱՆԵՔ ԷԼԻ:................................2. Հետո, ես ՈՉ ՄԵԿԻՆ չեմ ատում:Իսկ իմ որ կոմենտի որ մասում եմ ես «պրոպագանդա» արել կամ «ատելություն» քարոզել? Ես ԲՈԼՈՐԻ մարդու իրավունքների ջատագովն եմ, այդ թվում սեռ.փոքրամասնություններինը:....................................3. ՈՉ ՄԻ հիվանդություն մարդուն ԵՐՋԱՆԻԿ չի դարձնում: Իսկ երջանիկ մարդը ՄԻԱՅՆ ՕԳՈՒՏ կարող է տալ: Ուստի բոլոր նրանք,ովքեր միասեռականներին «հիվանդ» են անվանում, ՀԵՆՑ ԻՐԵՆՔ ԵՆ ՀԻՎԱՆԴ, հենց իրենք են ՎՏԱՆԳ,հենց իրենք մասնագետի կարիք ունեն,հենց իրենք են այլաՍԵՌված:.........................................4. Եթե մի բան բնության մեջ ՀԱԶԱՐԱՄՅԱԿՆԵՐ կա,դա չի կարող անբնական լինել: ԱՆԲՆԱԿԱՆ ձեր նմանների ՄԵԾԱՄԻՏ ուղեղներն են:...............................................5. Եթե դուք կարող եք ամուսնանալ/զուգավորվել ձեր սիրած էակի հետ, ԻՆՉՈՒ ՈՉ նաև ԴԻՄԱՑԻՆԸ? Ինչի դուք ՎԵՐԻՆ ԱՐՏԻ ծաղիկներ եք?,թե ձեր խոռոչներն են միայն «աստվածային»: Նույն փոշու հատիկ մահկանացուները չեք?..........................................6. Իսկ ԱՐԳԱՆԴԸ ՀԵՌԱՑՎԱԾ կնոջը կամ չբեր տղամարդուն թույլ եք տալիս զուգավորվելու?-«նորին փառահեղություն»:................................................7. Իսկ ՈՎ է ասել, թե միասեռականները սերունդ չեն ունենում?....................................8. Չեք ասի,թե ԿՈՆԿՐԵՏ որ երկիրն է միասեռական ամուսնությունների օրենքը ուզում «հետ վերցնել»?......................................9. Հետո,այսպես կոչված Սոդոմ-Գոմորը «կործանվեց» մանկապղծության ,այլ ոչ միասեռականության պատճառով, ու Եվան 3-րդն էր երկրի վրա:.....................................10.Լեվիկ (146) - URL-ը չունեմ: Կարող ես փնտրել slaq.am-ում կամ youtube-ում:
Garo
Bedros, I think that you are a person who lived by me for years and years, knows everything that I do, did and will do, got married to me or perhaps is my doctor. Let me tell you a piece of advise since you cannot take my opinion about gays as respectfully as you should.. Go SCREW YOURSELF and keep your opinions AS well to YOURSELF. I hate gays and if you cannot take that, too bad.
Yerkragorc
Վարազ դուք ձեր չհասկացող ուղեղով չեք կարողանում ընդունել մի պարզ բան Մեծամասնությունը դեմ է սերմ կուլ տվող ցուլերին։ Մեծամասնությունը պարտավոր չէ բացատրել ձեզ (ըստ ԱՀԿ-ի մոտ 10000) իր որոշումների ճշմարտացիությունը։ Մենք մերժում ենք ձեզ Մեծամասնության Իրավունքով։ Ինձ համար բացարձակ անընդունելի է հետքի խմբագրության անպատասխանատու գործողությունները, եթե դեմ եք վիրավորական մեկնաբանություններին ապա դա պետք է բոլորին վերաբերվի։
Anna
ANTIHOMOFOB KARDA ANNA EV NRA KOXMNAKICNER)!!! erevi dueles edpisin..es el chem erkaracnum..
Ararat
Բոլոր կօմենտ անողներին եմ դիմում. գոնե տասը տարի հայերեն եք սովորել,հիմա լատինատառ եք գրում,հետո ել բարոյականություն եք քարոզում,ամեն մեկդ ձեր սխալը ուղղեք:
Onnik K.
Why Hetq.am allows such an article to be posted on its website? Is this a propaganda for homosexual lifestyle?
Onnik K.
Bravo Garo. Kudos to you for your rightly expressed words.
Varaz Syuni (Amsterdam)
Garo (155) - the same abstract nonsense over and over again. You did NOT give answers to my questions in comment 44 above. Still waiting.
Tigran
How Christian of you Garo not to chop off the head of any gay person you might come across. By the way what signs do you look for? You probably can tell whether a person is gay or not from several miles away, right. Do you molest gays in the country where you live? Of course not, I'd bet some scrawny lesbian could kick your ass up and down the street.
Levik
@Vaaraz, it's useless trying to reason with the likes of Garo and company. All they can do is shove the bible in our face and start blabbing about morality, the church and god's commandments, and the rest of their fairy tales. It's as if morality never existed before their narrow interpretation of what religion actually means. They are so consumed with hatred and enmity that the best thing to do is leave them alone so that they can be consumed with such rage. We have more important issues to deal with here in Armenia. I don;t wish them harm but it is quite apparent that they will be consumed in their own personal vortex of self-delusion and self-righteousness. They are beyond hope. (By the way, I will try to find that Sefilyan interview at slaq.am)
Onnik K.
Tigran (alas that your name is Tigran) and Levik (or Lavik?) Garo is not spewing hatred, but he is angry because of the homosexual degenerates trying to corrupt and ruin our country. Are you both one of them?
Garo
Tigran, I can make a true ass out of you but I will hold back, READ the article within the CONTEXT and do not make stupid comments as it would tell me the size of your brain.
Karen
Antihomofob gerzargacac jamanakakic im barekam, de du qani vor shat zargacac es menq el hetamnac u mnacac qo asac [email protected],maxtum em qez gay kam lezbi erexaner,,,vstah em du da lavatesoren [email protected]
Վարազ Սյունի (Ամստերդամ)
Hay_Axchik - Ես իմ գրածները հիմնում եմ քո սեփական գրածների վրա,իսկ դու ենթադրություններ ես անում իմ անձն. կյանքի մասին: Լինել ինտերնետում/կոմենտ գրել սկի էլ աներջանիկ կյանքի նշան չէ: Սաղ աշխարհը հիմա ինտերնետում է: Բայց ամենախոսունն այն է,որ դու (ու քո պես մտածողները) տենց էլ ԿՈՆԿՐԵՏ պատասխան ՉԵՍ տալիս հետևյալ հարցին. «ԻՆՉՈՒ և ԻՆՉ ՀԻՄՔԻ վրա է տղա-աղջիկ կապը բարոյական,իսկ ասենք տղա-տղա կապը «այլասեռված»? ԻՆՉՆ է քո համար հիմքը- բժշկությունը?,իրավաբանությունը?,աստվածաբանական որևէ գիրք ?...?.........................................................................................................................................Արման (55) - Երեխայի համար ԱՄԵՆԱԿԱՐԵՎՈՐԸ ՍԵՐՆ է ու ապահով/սիրված միջավայրում մեծանալը:Այսօր Հայաստանում երեխաների մոտ 40-50%-ը աղքատ/չքավոր միջավայրում է մեծանում:ՀԱԶԱՐԱՎՈՐ Հայ երեխաներ խոպանչի հոր երես սկի չեն էլ տեսել/տեսնում: Ամբողջ գյուղերում ԿԱՆԱՅՔ են տան/ընտանիքի և հայրը,և մայրը: Եթե կինը կարողանում է և հայր,և մայր լինել, ՏՂԱՄԱՐԴՆ էլ կարող է և հայր,և մայր լինել: ՏՂԱՄԱՐԴԿԱՆՑ հանդեպ ԴԻՍԿՐԻՄԻՆԱՑԻԱՆ էլ է արգելվում:
Hay_Axchik (NeNe)
60. ANTIHOMOFOB, Uremn erexen achum, mecanuma u darnuma en inch du canac es linum..... AYo, ete menq aprenq mi nenc erkrum, vortex GOVVI, MECARVI hamaseramolutyuny.... cnvac txun el poqruc,,, ynkjacnem, nvastacnem,,, axchka shorer hagcnem,,,, kam ira papajin nvastacnem,,,, mi xosqov,,, et yntaniqum, et mtnolortum mecacac Txa erexen,,, hastat kdarna HAMASERAMOL, u mi or el kga tenc kasi..... BAYC ete unenam lav amur amusin,,, u txa erexa cnvi.... ira mot misht govvem ira hayrikin,, govvem txa linely,, ujex linely, azgi heros linely,, et bacarvuma vor et txen GOMIK lini.... Anyndhat Gomiknerin hamematum eq kendanineri het... aselov vor kendanineri mej el ka,,, mi shurjt nayi ,,, trchunnerin tes,, kam kendaninerin,, edqan asum eq,,, es inchi mi or chem tesnum nman ban??? Isk mardkanc mej liqn en??? Baci da,,,, MARDUN et UXEXY trvac chi vor KENDANI chlini???? Ed vor asum es Chaykovsku erajsht VRA kam TAk en mecacel,, erevuma vor ski hayeren chgites,,, da rusakanic ekac bana. Erkrordy ... DALIN inch er ete voch DJBAXT MARD... kam myusnery,,, vor mi hat el tenc dranc govvum es??? Kam afrikacineri cexerin.... inch anenq hima el azgi kesy gomik linen, cez dur kga et vijaky??? vay Astvac jan..... ba menq inch anenq? inchi es mardun esqan ANASUN stexcel???? Da amenavat anecqna bnutyan mej,,, vor mardu erexen kam motiky Gomik linii,.. menak tox amenazory dranic mez azati, mnacacy inch linuma lini.... Miak banna kyanqum, vor chem karum yndunem u handurjem! Dranic enkoxm anexq erevi te chka.... Lsi et vor anyndhat gitutyn es mej berum,,, et gitutyun roxnern el irenc ogtin en grel elig..... et vonc es merjum astvacashuchy,,, bayc asum vor gitutyamb apacucvac a.... Es ancamb voch mi gitutyan el chem havatum, menak gitem mi ban,,,, kiny kina,, txamardy txamard,,, vse... sexn el nra hamara, vor kinn u txamardy HAJUYQOV SERUND tan... edqan ban,,,, ushadir nayi et qo asac bnutyany... kendaninery edqan kentronacac chen sexi nkatmamb,, nranq sirum en irar erb,,,?? erb vor CAG en uzum unenan,,,,, To gone mi qich et xelaci kendaninerin nmanveq,,, eli LAVA!!!!
Hay_Axchik (NeNe)
60. ANTIHOMOFOB, ajsinqn qo aselov, kananc el pahum eq , menak erexa berelu hamar???? Aleksandr makedonacun el ira mern er sarqel gomik..... enqan Hory ira achqi araj nvastacrel er,,, u Aleksandri mayry linelov kaxard xandum er, vor ira txu koxkin kin kara lini,, dra hamar el,, Makedonacun el sarqel er GOMIK, APSTAMB.... etqnan vor dranc anunern es talis,,, janim inch,,,, Aleksandry ERJANIK er????? Nvachum er u nvachum,,,, urishnerin tnaqand anelov,,,, da el GOVVELI marda,,, vor hly mi hat el ira Gomikutyunn es GOVVUM?? Lav cher lini vor MAKEDONACU mayry normal, qnqush, hez kin liner,,,, txun lav dastiraker.... hory sirer... ALeksandrn el sirac axchik uner,,, toxner amusnanar dra het... sovorakan,, kargin yntaniq unenanr u erexaner,,,, Vory aveli lav er??? 33 tarekanum mahacav? serundin el kotorecin,,, ba inch piti anein?? Makedonacin sirum er,,, mi axchka,, vory axqat er... u mery chtoxec vor et axchkan arni,,, mi xosoqov,,, qo sax tvarkacnery,, DJBAXT PATMUTYUNNEROV MARDIK en..... te karcum es,, germaniayi,, et asact mardu gomik linelu patjarova GERMANIN GERMANIA darcel???? sax harcy ena,, vorargelvaca ,,, qaxcra... to tox mi hat ynduneli lini,,, erevi aveli shut verana,,, vse je bnutyuny kmaqri ira kextery..... Vaxenum em , en jamanak el evropan,, orenq hani manukneri handepy normal,,, kam kedanineri, kam diakneri..... Inch imanam,,, gnum eq 22, 23 25 dar,,,, To TQEM CER 21-rd dari eresin... vor 21 dara aprum eq bayc et anter UXEXY cheq ashxatacnum!!!! et 21 dary cez petqa amachacni e,,, vor der VAYRI afrikyan cexeric cheq tarbervum,,, kam el amenastor KENDANINERIC..........
Garo
Hetq, I think you are nothing more than the official mouthpiece of homosexuals in Armenia. Now that we know, we will view you differently in the Diaspora. I will take this to all blogs.
Marina
giteq, turqiayum amenamoli hay atoxnery' ovqer en? nranq ovqer armatnerov hayer en, cuyc en talis vor atum en hayerin, vor hankarc turq mardik chmtacen vor irenq el hay en... Asacs inch kcucane...haskacoxy khaskana
Yeghzapet
I am studying clinical psychology in England and would like to say that some commentators appear to be in need of professional help. I am talking about those exhibiting deep-seated trauma regarding the issue of homosexuality. Might I posit the thought that some of these commentators might have been molested as children or experienced some other trauma at an early age? Then again, such fixated rage might be symptomatic of some underlying insecurity regarding their own personal sexuality...Just a thought.
John
What should be the Christian's response to the Homosexual? Just because someone is a homosexual does not mean that we cannot love him (or her) or pray for him (her). Homosexuality is a sin, and like any other sin it needs to be dealt with in the only way possible. It needs to be laid at the cross and repented of. Please understand that I don't hate homosexuals. I wouldn't care if my neighbor were gay. I've had homosexual friends and have loved them the same as I would anyone else. But, the Bible says homosexuality is a sin. And, like all sinners, the person needs to be forgiven. That can be found in Jesus. He is the Lord, the Savior, the risen King. I would say to gays that if you want to love another man, love Jesus -- not in a homosexual attitudinal sense, but in one of respect and trust. After all, Jesus is God in flesh (John 1:1,14) and he died to save sinners. We are all sinners. We Christians should pray for the salvation of the homosexual the same as we would for any other person in sin. It is not an issue of arrogance or judgmentalism. It is a loving thing to do. We don't want anyone to be lost due to their sin. The homosexual is still made in the image of God -- even though he is in grave sin. Therefore, we should show homosexuals the same dignity as anyone else with whom we come in contact. Don't injure them. Don't hate them. However, this does not mean that you are to approve of their sin. Don't compromise your witness for a socially acceptable opinion that is void of godliness and biblical truth. Instead, stand firm in the word that God has revealed and patiently love him/her biblically, and pray for their salvation. (http://carm.org/bible-homosexuality)
Ձեր անունըAnti-Rasist Anti-Fashist
[email protected] shat chisht amen inch nshel e es xntri masin dzer anhandurjogakanutyunnu u [email protected] vochinch chen poxelu haskaceq bolort dzer erkri masin eq karces te mtacum ha ? erkri masin mtacog [email protected] arachnahert [email protected] nman dzevov chi drsevorum iren bolor mardik havasar en ev voch voq aravel che myusic ev dzez mi dreq ASCO TEGUM na e miak [email protected] ev tesnum e amen ban mtaceq dzer masin aveli lav e te inchqan eq cacracel mardik korcnum eq orerecor dzer [email protected] bolor [email protected] togel eq mi kogm [email protected] darcrel gerxntir es xntri amenacavali kogmeric mekn ayn e vor shat lav gites dzeznic shat [email protected] ovqer cex en shprtum gayeri vra shat lav el haraberutyun en unenum irenc het ugaki duq urish eq dzez hamarum isk KARENIN ASEM VOR HEGNANQT ANTEGION ER ANTIHOMOFOBIN GRVACUM INCH GITES GUCE QEZ SHAT MTERIM MARD UNI AYT ORENTACIAN XOSUM ES CAVOQ CHGITES EL INCH ES GRUM SHAT EM CAVUM VOR IM AZGI HAMAR VOR CHI KAROG @NDUNEL IR HASARAKUTYAN MI ZANGVACI ANGAM MIAYN PITAKAVORUM EQ MI OR NSTEQ HAYELU ARACH U PORCEQ XOSEL DZER XGCHI HET TESEQ INCHER DZEZ KASI MARDIK EV BAVAKAN E BOLOR NERKYACNEQ [email protected] INCHPES VTANG NERKAYACNOG EREVUYT VTANGAVOR EN [email protected] ANHANDURJOG MARDIK EV DZEZNIC [email protected] VOR PATRAST EQ NUYNISK SPANEL HANUN DZER ESAMOLUTYAN U CHXCHIN AZGAYIN ANMIT GAXAPARAXOSUTYAN XORURD EM TALIS STAPVEL BOLORIT AYLAPES HETO STIPVAC EQ LINELU QAGEL DZER ISK CANACI [email protected] HAJOGUTYUN .
Աստղիկ
Առանց համասեռամոլներու ալ արդէն Հայաստանի մէջ բնակչութեան աճի խնդիր կայ: Աղջիկներուն թիւը տղաներուն թիւէն շատ աւելի է: Աղջիկները սիրելու եւ ամուսնանալու համար հայ տղայ չեն գտներ եւ կ'ամուսնանան օտար տղաներու հետ: Հայ-օտար ամուսնութիւնները պատուհաս են Հայաստանի պէս պզտիկ երկրի մը համար: Սփիւռքի մէջ ալ շատցած են հայ-օտար ամուսնութիւնները: Եթէ Հայաստանի մէջ մնացած տղաները տղաներու հետ «ամուսնանան» եւ աղջիկներն ալ աղջիկներու հետ, պարզ սեռային կողմնորոշման պատճառով նոր ՀԱՅ երեխաներ չեն ծնիր եւ բնակչութեան աճը կը քիչնայ: Մարդ կը ծնի տղայ կամ աղջիկ, առական կամ իգական: Իր սեռը արդէն բնութիւնը որոշած է եւ աննորմալ վիճակ է համասեռամոլութիւնը: Ծանած օրէն որոշուած է իր սեռական կողմնորոշումն ալ, համասեռամոլը այդպէս կը կրթուի պարզապէս: Եթէ նոյնիսկ ընդունողներ կան որ համասեռամոլութիւնը նորմալ է, թող չի քաջալերեն յանուն հայրենիքի: Ես անձամբ չեմ ընդունիր որ համասեռամոլը նորմալ մարդ է: Թող միասեռականը նորմալ սեռական կեանք ապրի: Տղան միայն աղջիկ թող սիրէ, աղջիկն ալ միայն տղայ թող սիրէ: Ինչպէս որ ազատամարտիկները զոհուեցան իրենք ալ թող զոհեն ինքզինքնին Հայաստանի եւ հայ ազգի գոյատեւումին համար: Համասեռամոլութիւնը ցեղասպանութեան շարունակութիւնն է:
elen
ay erkragorc gomik barerd chapavori, incha nshanakum Qristosn el gay e exel? qo kextot chasem incher arac beranov et anunn el chtas,,,,,isk inch veraberum e mnacac hivandnerin,asem,vor aystex miayn qristoneutyan [email protected] chi,aydtex [email protected] dem gnalu harcn e...fizilogiapes angam, @st marmni karucvacqi parz erevum e vor [email protected] stexcvac e txamardu het linelu, isk [email protected] knoj het linelu hamar,,,duq uxxaki bnutyann eq dem gnum,,,ogtagorcum eq ayl baneri hamar dzer marmni tarber [email protected],inchi hamar dranq naxatesvac chen....angam zzveli e mtacel...isk es [email protected] lav kani gna ira dasaxosutyunneri masin mtaci,vor amenadzandzralin u zzvelin en ancnum AUA-um, thajin [email protected], chi el amachum,misht txaneri heta menak xosum daseri jamanak, qicha mnum verkena dzer gci xexjerin..
ANTIHOMOFOB
Es ancamb voch mi gitutyan el chem havatum, menak gitem mi ban,,,, kiny kina,, txamardy txamard,,, vse... sexn el nra hamara, vor kinn u txamardy HAJUYQOV SERUND tan... edqan ban,,,, ushadir nayi et qo asac bnutyany... kendaninery edqan kentronacac chen sexi nkatmamb,, nranq sirum en irar erb,,,?? erb vor CAG en uzum unenan,,,,, To gone mi qich et xelaci kendaninerin nmanveq,,, eli LAVA!!!! AY HIMA PARZ EREVUMA TE XI ES ETQAN TGET. EN [email protected] VOR GITUTYUN CHI @NDUNUM MARD CHE. EREVUMA QO MOT SHAT HIN EV HNACAC STEREOTIPNER EN HAMASERAKANERI MASIN! DU MINCHEV HIMA CHGITES, VOR [email protected] CHI @NTRVUM MARDU KANQOV. U HESHTA [email protected] KOXQIC, SHAT HESHTA PNOVEL, DATAPARTE, MEXADREL AYS [email protected] VOCH MI HAMASERAKAN CHI UZI LINEL AYDPISIN, AYD PATCHAROV NA UXXAKI TARAPUMA, CHE VOR SHURJ [email protected] NATURALNER EN IRENC [email protected] [email protected] @[email protected] ISK [email protected] VOCH, [email protected] CHI KAROX @NTANIQ UNENAL, CHI KAROX EREXA BERI EV AYL BANER. eV INCH MTACUM ES VOR [email protected] KUZI AYS [email protected] HA??? MIQICH MTACEQ INCHEQ ASUM. ELI EM KRKNUM [email protected] @NTRUTYAN ARDYUNQ CHE! AYN HIVANDUTYUN EL CHE, AYN 3 HIMNAKAN SARAKAN KOXMNOROSHUMNERIC MEKN E! kARDACEQ! MI ANTESEQ GITUTYAN [email protected] DZER TGITUTYAMB DUQ QAXAQAKIRT MARDIK KOCHVELU IRAVUNQ CHUNEQ! SHAT KUZEI TESNEL DZER DZER [email protected] ERB MI OR DZER ZAVAK2 ASI DZEZ MAMA ES GOMIK EM! U DA LINI VOCH TE HAMASERAKANUTYAN [email protected] HASARAKUTYAN KOXMUC, AYL DZEZ PATIJ DZER SXAL MTACELAKERPI HAMAR!
Bedros
@Աստղիկ -- Հարգելով հանդերձ ձեր տեսակէտը միասեռականներու նկատմամբ, արդիօք աւելի ազգօգուտ գործ կատարած չէ՞ք ըլլար եթէ խրախուսե՛ք չամուսնացած հայ տղոցը Սփիւռքէն Հայաստան գալու որպեսզի կարգուին հայ աղջիկներու հետ քան թէ սերմանել ու հրահրել ատելութիւն եւ անհանդուրժողականութիւն Հայաստան ապրող միասեռականներու հանդէպ: Ինչ՞ կուզենք – այս մարդկանց վտարել հայրենիքէն թէ կերտել այնպիսի երկիր որ բոլոր հայերուն կը հիւրընկալէ անխտիր: Խառն ամունութեանց խնդիրը համատարած է Սփիւռքով մեկ – բնական երեւոյթ է որի առաջն առնելը անկարելի է: Եթէ իսկապէս ձեզի այնքան կ՛մտահոգէ այս եղելութիւնը եկե՛ք Հայաստան: Մենք հոս ամէնուն գրկաբաց կ՛ընդունենք:
elen
es arden entadrum em, vor mer [email protected] tpagroxn el [email protected] gaya,aylapes en [email protected],vor [email protected] grel e te Qristisn inqn el gay er cher tpi,mincher im [email protected] ches toxarkum sireli hetq..toxnum es vor dranc nman [email protected] Qristosin paxaraken...du patasxan ktas henc et nuyn Qristosin
Hay_Axchik (NeNe)
63. Վարազ Սյունի (Ամստերդամ),,,, Es shat em asel, bayc mi angam el kasem qo harcin,, huys unenalov vor khaskanas kam kndunes,,,, «ԻՆՉՈՒ և ԻՆՉ ՀԻՄՔԻ վրա է տղա-աղջիկ կապը բարոյական,իսկ ասենք տղա-տղա կապը «այլասեռված»? ԻՆՉՆ է քո համար հիմքը- բժշկությունը?,իրավաբանությունը?,աստվածաբանական որևէ գիրք ?...? BNUTYAN ORENQOV, Chem havatum voch qo gitutyany, voch iravabanutyuany.. havatum em menak BNUTYANN u ASTCON,, AStCON el havatum em im porcic, im mejic, voch te astvacashnchic. qani vor ka hogevor, hogov karox es sirel bolorin.... Fizikakan, karox es sirel hakarak serin u serund tal... u banakan vor hski es 2-in.. fizikakanin u hogevorin.... vor MARD TESAKY SHARUNAKVI.... vor chdarnan miaserakan ANPTUX, ete nuynisk miaserakany ptux el unena da NORMAL chi karox linel.... kam el chdarnan GIJ, gji erexeqn el erexa chi darna,.... SEXY, da hakarak sereri masnakcutyamb HAJUYQOV SERUND TAL ne. TXA TXA sexi mej chka NORMAL ban,, chka lusavor ban, chka erexa... txu sermery chen gnum u chen handipum knoj sermin u ser anum, vor mi hat el serund cnvi... TXA TXA haraberutyuny MIFA... CNDABANUTYUN.... FANTAZIA... GJUTYUN.. AYLANDAKUTYUN.... hnaravor ban chi da.... TXAMARDY ujex tesakna.... tirox tesakna... KIny TRVOX,,, tuyl... 2 TXA TXA,, drancic meky petqa zijox lini?? INCH exav, vor ed txamardy el txamard chi che???? Bayc inqy kin el chi kara lini.... AYSINQN TXAMARDA bayc TUYL,,,, aysinqn en chi inch bnutyunic stexcvela.. vory shat vata..... Im aseln el ena ,,, vor chisht dastirakenq,, lav petutyun sarqen vor ujex txamardik linen,, chtulanan,, vor kiny UJEXANA,, txamardy tuylana... lini ANNORMALUTYUN!!!! DU lav asecir, vor Hay txamardik xopanchi en,, kin el ham hayrsa ham el mayr,,, dra hamar el SEROB TER POXOSYANY ekav u HAY manukneri HERY anicec.... tesar inch exav??? Bayc ete txamardy amur ira tany liner,, kinn el ir texum,, et 30 manuknery chein djbaxtana,,,, inch es karcum, nranicic qanisy klini normal txamard? Es shat kuzei,, bayc voch meky... Vonc vor stexcves KAPIK,,, bayc darnas PIX,, klini???? CHI lini,,, da ktani ahavor baneri.... BNUTYAN NERDASHNAKUTYUNY xaxtveluc misht haojorduma KORCANUMY..... De vor petqa txa txa linein,, el KINY inchi er stexcvum???? ena mi hat SER kliner.. mez el SHARI mej cheiq qci eli..... henc UXEXNA trvac mardun vor mardy MARD mna..... qo aselov ena durs galis vor MARDn inch uzuma ani...... Da chisht chi,,, mardik el kan,, erexaneri handep unen nman cankutyunner.. kam asenq kendanineri,, kam merac mardkanc... Dursa galis en normal mardik petqa yndunen u handurjen es boreninerin??? Hanun inchi? HASKANALI em bacatrel te voch??? Lav senc asem,,,, RAKY incha,,, mardu bjijneri SHEXVAC VARQ che??? vory tanum korcanman... Nuynn el daya,,, ete mardu mej mi ban shexvuma,,,, txamardy dadaruma KNOJ HOT zgal,,, u zguma ira hoty..... kam kendanu hoty,, kam mankiki hoty,,, u tenc banera anum,,, bayc da ho normal chi,,, es yndunum em vor da hivandutyuna,,, raki nman,,, esor qo TUZIK gitutyuny der chi haskacel raky incha,,,, u chi el haskacel gomikutyuny incha,,, u ORENQ eq hanel vor ynduneq normal,, u nuynisk erexa vordegreq??? EREXUN petq MAYR,, vori ARYUNOV Snvela u voric CNVELA,,, u petqa HAYR,,, vory ira MORNA SIRUM.... MNACACY Arden XAngarox banern en,,, KASHMARNER EN.... GOne enqan bari exeq,,, vor asenq gomik eq,, irar gteq, inchqan uzum eq irar mazol areq,, u en anmex mardkanc kjanqy mi pchacreq.... Es chgitem , qo bjjijnerin inch lezvov asem vor MTNI!!!
Hay_Axchik (NeNe)
Ամբողջ գյուղերում ԿԱՆԱՅՔ են տան/ընտանիքի և հայրը,և մայրը: Եթե կինը կարողանում է և հայր,և մայր լինել, ՏՂԱՄԱՐԴՆ էլ կարող է և հայր,և մայր լինել: ՏՂԱՄԱՐԴԿԱՆՑ հանդեպ ԴԻՍԿՐԻՄԻՆԱՑԻԱՆ էլ է արգելվում: Isk ov asec te da chishta vor KINY ev HAYRA ev MAYR,,, menq sra dem petqa payqarenq,, e voch te qo nman asenq ete kiny hayra txamardun el knik sarqenq..... Da inchia berum ete voch korcanman???? Ayo,,, sax harcery henc petutyunic en galis,,,, ba im asacn el ena vor ete normal petutyun , xekavarner linein,, HAY txamardy ira yntanqi glxin kangnac kliner,,, TXAMARDU derum,, kinn el ira KIN derum,, erexeqn el anhpg kmecanayin.... Ba che...,, ete et anter 2 srern el kan erkri eresin KAYFA TXAUN sarqel AXCHIK,, AXchkan el TXA??? IMASTY vorna???? ena 2-ic el i skzbane ka eli????? ANUXEXUTYUN chi ????????????? kam azgakorcan ban chi??????
Աշոտ
Կուզենայի մի երկու հարց տալ հեղինակին. 1. ինչ՞ կապ ուներ ֆաշիզմը, ես դեռ ֆաշիստ հայ չեմ տեսել: 2. ի՞նչ է նշանակում /անհատների 240-ից ավելի տեսակ/ 3. /Պատճառն այն է, որ սեռական հարաբերությունները վերարտադրման համար չեն միայն: Ամուսնացած զույգերը սեռական կյանքով չեն ապրում լոկ վերարտադրման նպատակով: Ոչ ոք չի ապրում սեռական կյանքով գեթ բազմանալու նպատակով:/ Կենսաբանության գոնե տարրական դասընթացը չես՞ սովորել: 4. ինչ՞ է նշանակում սեռական կողմնորոշում, չլինի՞ ուզում ես ասել, թե տղամարդու մարմնում կնոջ հոգի է ծնվում կամ հակառակը: Այդ հեքիաթները Սերոբի գեյ դարձրած երեխեքին պատմի: 5. Մարդու իրավունքները պետք է պարտականություններին համարժեք լինեն. ինչ՞ իրավունքներ են ուզում գեյերը, որ չունեն: Իսկ բանակում ծառայել չեն ուզում. էդ ինչու՞ պիտի իմ տղան կանգնի սահմանին, որ դուք էստեղ ձեր այլասեռությամբ զբաղվեք
Hay_Axchik (NeNe)
76. Աստղիկ SHat lav comment!!! SHat SHnorhakalutyun... Menq korcanvum enq!!! ,,, nranq chgiten der inch en anum,,,, :((((((((((((((((((((( SHat cavali e,,, shat,,,, Arden enqan en shatacel , vor demn arnel chi lium.....
Վարազ Սյունի (Ամստերդամ)
Իհարկե: Ինչպես ես եմ գրել իմ կոմենտներում: ՎԱՂՈՒՑ ԺԱՄԱՆԱԿՆ է,որ Հայաստանը ԱԶԱՏԱԳՐՎԻ հաստավիզ-գլուխը դատարկ-փորը տնգած-կանիստրը ձեռքին-սովետի վիրուսը ուղեղում-փողի համար ամեն ինչ պաչող Հայ «տղամարդու» ու սրանց գեղցի ու լաչառ կնիկների մտածելակերպի մոնոպոլիայից:Սրանց տեսակը ՄԻԱՅՆ ԿՈՐԾԱՆԵԼ կարող է: Սրանց տեսակը իրենցից թույլին ՀՈՇՈՏՈՒՄ է,իսկ ուժեղին-քծնում:..........................................................Good article- Jack-Vahan.
Antranik Miranjian
American University of Armenia should be treated as a subversive Anti-Christian and Anti-Armenian organization and its officials should be put on trial and hanged for treason and trying to corrupt the morals of the nation
Johnno
@Antranik....Talk about Christianity????You can't even follow and of the so called Commandments - Thou shall not kill. Love thy neighbor...What a hypocrite loser you are. Take you pseudo religion and patriotism and stuff it!!!
Anton
Armenia has much bigger problems than to bicker about what goes on under the sheet. Who the hell cares if someone is wired differently in their brains? or even plumbed inside-out or outside-in below the waist? This tiny, ever-splintering, Armenian nation has a host of much bigger problems than this. Don't get too stuck in the ditches of intolerance. It has been this way since time immemorial. The ultimate sign of a civilized nation is to allow diversity no matter how dissimilar it is to our brand of standard, perspective, and justice. I don't know about you, but the indigent Armenian families that our organization is involved in feeding does not ask anyone about their orientation to qualify for a heartfelt gesture.
rubin
«Ինքն իրեն համասեռամոլ հռչակող մարդը չի կարող լինել քրիստոնյա». Եկեղեցու պաշտոնական դիրքորոշումը http://www.panorama.am/am/society/2012/05/31/the-armenian-church-answers/
lucy
And a Catholicos who can have millions, multiple mansions and girlfriends is Christian? Great piece Vahan!
Sargis sarkavag
Այր մարդու հետ չպառկես, ինչպես պառկում ես կնոջ հետ, որովհետև դա պղծություն է Ղևտ. 18:22 Ահա Աստված այսպես է վերաբերվում միասեռականությանը, և սրանից բացի Աստվածաշնչում շատ համարներ կա Հռ 1:26-27, Ա Կորնթ 6:9-11 ուր հստակ նշում է, որ միասեռականությունը մեղք է և պղծություն: Այո հոդվածը միտված էր միայն արդարացնելու կամ ավելի շուտ ցույց տալու, որ միասեռականությունը բնական է: Յուրաքանչյուր մարդ ծնվում է որոշակի սեռով և երբ սեռական կոմնորոշմամաբ դառնում է հոմոսեքսուալ, ապա դեմ է գնում իր սեռին և այլասերվում է: Աստվածապարգև չի կարող լինել այն ինչ մեղքի և պղծության արդյունք է, նաև եթե ընդունեննք, որ մարդու հոգու ցանկություն է և նրա ներքին զգացողություն է լինել միասեռական և դա բանական է, ուրեմն պիտի սկսենք բնալան համարել նաև կենդանիների հետ հարաբերությունը, մանուկների պղծությունը, որովհետեև նրանք էլ կարող են ասել, որ դա իրենց հոգու պահանջն է և մնացյալ այլ դեպքերում իրենք իրենց երջանիկ չեն համարում: Նաև ճիշտ չէ ցեղասպանություն շահարկել արդարացնելու համար այլասերությունը: Աստված ատում է մեղք սիրում մեղավորին, և մենք քրիստոնյաններս անհանդուրժողական պետք է լինենք մեղքի և այլասերության նկատմամբ, սակայն աղոթող և հանդուրժող մեղավորնի, որ դարձը Աստուծո կամնքն է և յուրաքանչյուրիս փափագը: Համասեռամոլությունը միանշանակ պղծություն է և այն անհատին և հասարակության մահվան է տանում:Նաև ավելացնեմ, որ նրանք ովքեր կողմ են, որ Հայաստանում անբարոյականությունն ու պղծությունը տարածվի, նրանք իսկ են թշնամու գործն իրականացնողները, որովհետև նրանք մասնակիցներն են հայի հոգու եղեռնի կազմակերպմանը:
Miro
Haziv [email protected] [email protected] glxin mi ban grec. De zzvecinq eli arden apush-apush article-neric u commentneric. Heriqaaaa, heriq!!!!! Amen mekd dzer kyanqov apreq u toxeq dzer shurj bolorin hangist. Isk Astvac hastat miaserakannerin aveli shata sirum, qan mardaspan, tsaxu, shnacox, staxos, anbartavan SUT qristonya-ishxanavornerin!!!!!!!!!!!
elen
ays [email protected] baci srtxarnocic ayl zgacoxutyunner indz mot charajacrec, nmanatip virusnerin turq [email protected] nshanakum e datapartel mer [email protected] korcanman. erkar mtaceci meknabanutyun toxnel te voch, bayc partqs hamareci grel...ayn inch axt e chi kareli meknabanel vorpes Astcuc ekox, guce te petq che hamaseramolnerin mexadrel vorovhetev da hivandutyun e, es dra het mi tex khamadzaynei,bayc voch te vorovhetev da normal e, Astvac irenc aydpisin e stexcel,,,govelov nman [email protected] menq miayn aveli enq taracum ayd [email protected],,,mardik irenc axtacin [email protected] pordzum en jamanakakici tex anckacnel,,bayc et nuyn mardik chgitem inch kzgayin erb irenc aru [email protected],vori cnveluc irenq uraxutyamb bajak en bardzracrel te TXA unen,mi or mi ayl txayi HARS beri tun...kam ayn [email protected] vor ibr mardasirakan mxumnerov pashtpanum en hamaseramolnerin chgitem inch kzgan erb siraharven mi txayi heto parzvi na hamaseramol er...nman [email protected] voxjunelov e,vor azgi kesn arden hamaseramol e,,,,,xexj im Hayastan,,,
Վարազ Սյունի (Ամստերդամ)
rubin (6-7) - Այսինքն, էդ մարդը մի օր կանգնում է հրապարակի վերևում,ձեռքը օդ պարզում ու ասում.«ես այսօրվանից ինձ հռչակում եմ համասեռա«մոլ»»? Հիմա դա ԼԱՎԱ թե վատ, որ Հայը քրիստոնյա չի կարող լինել? Իսկ ինքն իրեն տարասեռաՄՈԼ «հռչակող» մարդը կարող է լինել քրիստոնյա ? ............................................ Իսկ Հրեա Քրիստոսը քրիստոնյա կարող է լինել?,որ Եղեռնի ժամանակ ՆՈՒՅՆԻՍԿ ծծկեր երեխաներին չփրկեց:Սրա մասին Եկեղեցու պաշտոնական դիրքորոշումը չգիտես? ............................................Համասեռա«մոլ»ի համար էլ է ընտրակաշառքը 5000 դրամ, թե 4000 դրամ է?
Hovik
People are homosexual or heterosexual by their nature, Rubin. There are too many respected scientific studies out there which say so for anyone to try to argue against. If a person happens to be homosexual, and there is a god, then they are the way they are because god made them that way. A better question is... why on earth do you care what others do in their bedroom? Should we all come and watch what goes on in your bedroom every night to make sure we approve of each and every activity?
siranuysh
You’re a brave man, Vahan. And this was a very wise approach to this issue.
Levik
All of a sudden Christianity and the Church are supposed to be the moral arbiters of society??? What about pedophile priests and the Spanish Inquisition. I urge Sargis Sarkavag and other christians to keep their standards of morality to themselves and within the confines of the church. Let them look inwards and reflect on their own sinful lives rather than judging others. They should take some lessons of what it means to live a christian life from the bible they so easily quote from.
Hay_Axchik (NeNe)
JAXKKKKKKKKKKK, eli es Teman ???? JAXKKKKKK , hly sra moruqy ,,,.. vonc em es ZZVUM cezanic............
hay_Axchik (NeNe)
9. Sargis sarkavag Shat Apreq.... Lriv im hoguc xoseciq....
Hay_Axchik (NeNe)
15. Կարեն es el em cez het hamamit..... Mardy kazmvac e 3 himnakan banic: MARMIN - UXEX - HOGI amenacacr ketum MARMINN e(fizikakann)... amenabarcrum HOGEVORY.... Ays 3-y ete irar het lav chen ashxatum, mardy SHEXVUMA,,,, Aylaservuma, kam el gjvuma... Mardun UXEXY trvac e, vor pashtpani ays erkusin... - 1. Uxexy harkavor e mez, vor Marmnin pashtpani vor chdarnan Homosexulner,,, kam Mankapixcner, kam diak siroxner, kam kendaniner.... - 2. Uxexy petqa pashtpani Hogun Erkrayin kyanqum, vor mardik chdarnan GIJ, Gomikutyuny da hakaraka bnutyany.... es mardkanc mot uxexy lav chi ashxatum,,,, Chen yndunum vor irenq bnutyuny xaxtox, axavaxoxn en.... Sa hogekan hivandutyan nman mi bana.... ovqer en dranq,, bolor djbaxtnery... ete kaseq te mi gomik erjanika, es chem havata... bolor gomikneri hayacqnery char u dajan en.. vortev irenq nerqust giten vor vat u sxal ban en anum... SEX-y da hajujqov serund talu mijoca.... Es mardik baci goraluc.. axaxakeluc vor menq VATN enq.. teseq teseq menq gomik enq... irenc vajareluc,,, urish el inch en karum anen??? es el nor en sovorel,,, VATY VATOv poxarinel,, asum enq gomik linely vata,, asum en ba oligarxneri dem inchi cheq tenc boxoqum?? Ay mard menq krakn enq ynker, vorit dem boxoqenq???? Ur paxnenq vor ceznic prcnenq????
Վարազ Սյունի (Ամստերդամ)
Sargis sarkavag (9) - 1.Միշտ մեջ եք բերում մեծամտաբար «Աստվածաշունչ» անվանված հեռու-հեռավոր Աբրահամի ցեղին նվիրված «Հրեաշունչը»: Այդ դեպքում դե ԿՈՆԿՐԵՏ պատասխանեք էլի գոնե մի անգամ հետևյալ հարցին.«Իսկ Հրեա Քրիստոսը քրիստոնյա կարող է լինել?,որ Եղեռնի ժամանակ ՆՈՒՅՆԻՍԿ ծծկեր երեխաներին չփրկեց»:.................................. 2.Իսկ դուք ԿԱՐՈՂ ԵՔ գիտական փաստերով ԱՊԱՑՈՒՑԵԼ ,որ միասեռական դառնում են?....................................3. ԿՈՆԿՐԵՏ ԻՆՉՆ է «մեղք» կամ «պիղծ»,երբ 2 չափահաս տղամարդ կամ կին ՍԻՐՈՒՄ են իրար?,պարոն «սիրո կրոնի» ներկայացուցիչ:......................................4. Պատերազմներում իրար թոք խառնողներին «սուրբ» եք հռչակում,ու իրար սիրողներին «անբարոյական ու պիղծ»?.........................................5.«Աստվածաշունչը» ՈՉ իրավաբանական, ՈՉ էլ գիտական գիրք է. այն 2000 տարի առաջ մի խումբ Հրեաների կողմից Հրեաների մասին գրված գիրք է:..........................................6. Հետո, միասեռականությունը ԻՆՉ ԿԱՊ ՈՒՆԻ մանկապղծության հետ? %-ային հարաբերությամբ ամենաշատ մանկապիղծները տարասեռական են (այդ թվում նաև եկեղեցիներում):...................................7. Ու սա էլ. Հայաստանը քրիստոնյա երկիր ՉԷ-Հայաստանը ՀԱՅԿԱԿԱՆ երկիր է: Կան նաև ոչ քիչ թվով ոչ-քրիստոնյա Հայեր,որոնց թվում նաև ես:..........................................8. Կարեն(15) - բնության մեջ կան ավելի քան 144 տեսակներ,որոնք ունեն նաև միասեռական անդամներ:
Վարազ Սյունի (Ամստերդամ)
Hay_axchik - Դու դեռ ստերեոտիպներով ես գնահատում: Քեզ դեռ թվումա թե միասեռական տղաները քո ասած «թույլ-կնգանման» են ու միայն ուրիշի տղամարդ/սեքս են ուզում «որսան»: Նախ դու սրանով վիրավորում ես քեզ/կանանց,քանի որ իրենց թույլ-թուլամորդ ես վերագրում: Հետո,դու դեռ ապրում ես քո հեքիաթային աշխարհում. քեզ թվումա թե քո արքայազնը սպիտակ ձիու վրա մի օր գալու է քո տունը ու կարմիր խնձորը շպրտի,որ բռնես: Ու դրանից հետո դուք երկար,անհոգ ու երջանիկ պիտի ապրեք:Տղամարդու սեռական ֆիզիոլոգիայից շատ բան չեք հասկանում. դրա համար են համարյա սաղը լեվի գնում: Հետո, միասեռականները մեղավոր չեն,որ կյանքդ չի դասավորվում-հերիք քո նեգատիվ էներգիան թափես իրենց վրա-ՀԵՇՏ թիրախ ես գտել?
Antranik
@ Johnno You are obviously ignorant about Christianity and what it teaches. The Commandment against killing only forbids taking INNOCENT life. The Ecumenical Council of Trent teaches that there are 3 situations in which killing is not a sin --- 1) Self-defense 2) War against an unjust aggressor 3) Execution of criminals. Homosexuality is a perversion against nature and God Himself in the Bible calls for the execution of those found guilty of homosexuality. So shut the f--- up, loser!
Antranik Miranjian
@Johnno - Do you love the Turks and the Azeris? After all, they are Armenia's neighbors, aren't they?
Antranik
@Levik -- http://www.traditioninaction.org/religious/n009rp_HomosexualPriests.htm Homosexual Priests Must Be Deprived of Their Clerical Dignity and Put to Death - Pope St. Pius V
Garo
Gays activists are pouring water into the Azerbaijani and Turkish propaganda machines. Anti-Armenians who have nothing else to do other than worry about the hole of the rear end of a man. Tfuuuuuu on your faces , honor-less, filths. Varaz-Syuni and company are gays bent on destroying the traditions that make us Armenians, different from where he is in Holland that has no more morals of humanity.
Garo
I personally doubt ANYTHING when I see the word AMERICAN next to it. They are bent on destroying Armenia from its traditions, history, culture, values and ethics. AMERICA and all its teachings could GO TO HELL.
Ertugrul
It's wonderful article Mr. Bournazian. I liked it so much...
Garo
The GREATEST PROOF of my comment in (28) is comment (31). SHAME ON YOU davajanner.
Hay_Axchik (NeNe)
24. Վարազ Սյունի (Ամստերդամ) Bayc inchic ezrakacrecir te im kyanqy chi stacvum,, u negativ energia em tapum??? Es unem lav ashxatanq,,, lav ynker... lav yntaniq... et qo masin asa,,, vor qo kjanqy chi stacvum, u uzum es urishnerin el harames.... du anyndhat nuynn es krknum,, sirel sirel,,, mankapixcn el ira a karciqov a erexa sirum,, e heto??? kam el mi urishn el ESHINA sirum heto...? et vor chisht baner enq asum nshanakuma negativ baner??? Es mi ban em haskacel,, vor ZOMBINERI het uxaki zzvelia,, iranq voch mi cev chen uzum haskanan.... u iranc ESHN en qshum!!! axr apsos hety chi tpagrum eli,, te che normal barerov kasei , karoxa uxext mtner....
Hay_Axchik (NeNe)
Garo,..... Varaz Syunin Nexvuma vor es bacatrum em HOGI-MARMIN-UXEX Kapy,,,, axr sirts cavuma mer eritasrdneri hamar,, vor es AYLASERVAC BICEQY Pchacnum en.... Axr menq TIV chenq e .... aranc en el chka eritasardutyun,, vor nranq el GOMIK linen,, mer AXRY inch klini??????????????
Yervant
Hey Andranik, who gives a flying rat's ass about the Council of Trent? I thought the First Commandment simply states - Thou Shall Not Kill? You sound like a closet Nazi with Third Reich leanings - They killed millions (Jews, Gypsies, Communists and Gays) all in the name of some perverted Aryan ideology. Had they reached the Caucasus, they probably would have done the same to you and other Armenians. Ever hear of Missak Manouchian, you uneducated fool?
Aram
Homosexuality is an evolutionary mechanism to prevent overpopulation. Maybe, though I like this hypothesis since I thought about it before reading in scientific literature. Homosexual behavior in animals http://en.wikipedia.org/wiki/Homosexual_behavior_in_animals If god created everything I guess god does not mind gays, if it serves evolutionary purpose it is natural and therefore moral. Read about Alan Turing, his contribution to science and technology are a lot more than all of you combined. http://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Turing When humans learns to reproduce without traditional ways, gays will outnumber heterosexuals and they will be considered as the norm. Lesson to be learned: don't piss them off if you want to be treated well in the future. Just joking. Looks like there is nothing to argue about.
Hay_Axchik (NeNe)
http://www.youtube.com/watch?v=4Kdn0j9NdiE
Hay_Axchik (NeNe)
esa en Lezbiankan,, vori bary paytacrel en..... (chgitem el es hima txaya, te axchik...) Cavali e,, vor sra nmannery kochvum en XEXJ HAY... U es hivandi patjarov mer hay eritasardnery petqa BANT Ynknen...
Hay_Axchik (NeNe)
36. Ohannes nuyn Varazy ches???? HETQ uxaki xndranq,, ete kan nuyn mardik,, voronq tarber anunnerov en grum,, xndrum enq mez texekacreq... te che dursa galis,, hivandnery AROXJNERIC shat en..... u qaroza gnum,,,,,,
Vachik
To drizzlebrain who implies this is an issue of population growth, I say this: Allow Polygamy! It's a lot easier and a lot more effective than trying to get gay guys to have sex with women they're not attracted to, just like you're not attracted to men. Armenia's population would have grown much much faster in the past 25 years if it had embraced polygamy. With all our boys who died in Gharabagh, and all our boys who left and moved to Russia, we've had a great imbalance of women who have not had partners to marry and have kids with. In the bible you have many tales of polygamy, and it never says this is wrong, so really you should be arguing for this, rather than trying to convince gays that they're not gay... they are and that's not going go ever change.
drizzlebrain
To Vachik: Firstly, hope, it is clear to you that I didn't allow homosexuality and neither am in a position to allow polygamy:)) Secondly, try to see the bigger picture and think global- Armenia can hardly be found on the world map, so it is not about the population growth particularly in Armenia; it is about the reproduction of humans at a terrific rate, in general, all over the world. Have a look at the growth dynamics in Asian and other countries. And this perhaps answers to your statement as to why polygamy is not encouraged (vs. homosexuality). Also it is not my job to convince gays who/what they are or are not. It is their own personal choice, (or as they claim - the God's, it is in their genes ); for all I care. Thirdly, my comment was related to the article itself, and I would strongly urge you - you comment on the article itself, not on the individual comments, as opinions vary and again are based on personal choices.
Կարեն
Hay_Axchik (NeNe) - Shnorhakal em karciqs kiselu hamar. Voch miayn gomikneric, ayl @ndhanrapes hamaseramolneric mi ayl kargi zzvum em!!!! Uxxaki irenq aydqan chkan, vor aysqan cavalvenq dranc temanerov, uxxaki bolors miahamur ashxatenq arhamarhel dranc, tuyl chtanq irenc angam mek vayrkyan mard zgan, heru pahenq amen inchic!!!! Dranq im hamar uxxaki goyutyun chunen!!!!
Վարազ Սյունի (Ամստերդամ)
Տիեզերական ներդաշնակության մեջ ամենամեծ ՄԵՂՔՆ այն է,երբ որ որոշ մարդուկների թվում է,թե իրենց մեծամտությամբ ու ճղճիմ արհամարքներով կարող են խլել/փոքրացնել մի ուրիշ մարդ արարածի ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԱՐԺԱՆԱՊԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ, քանի որ իրենց փոքրիկ-վանդակային մահկանացու ուղեղները ունակ չէ իրենց չնմանվողներին հասկանալ/հանդուրժել: Այսպիսի քթները ցցած մարդուկներին անսահման-ԱՌԵՂԾՎԱԾԱՅԻՆԸ ՄԻՇՏ իրենց տեղներն է դնում: Սա կոչվում է ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ( Կարմա):...................................... Պարոնիկ,Աստված չանի վաղը ավարիայի տակ ընկնես,ոտքերդ կորցնես, սայլակին գամվես ու մարդիկ քեզ անտեսեն/արհամարհեն ու դու քեզ մի վայրկյան անգամ մարդ արարած չզգաս:
nene
ձեր կեղտը ձեր անկողնու համար պահեք,ձեր մամաներին էլ մեղադրեք,որ ազգային րժեքներով չեն դաստիարակել,որ հայ մեծանայիք
Hetq Editor
Dear Hetq Readers....Let's all take a deep breath and calm down! The comments are getting out of hand and are becoming nothing more than ad-hominem personal attacks. We can do without the vitriol. Let's stay on topic and refrain from hateful and insulting speech. Thanks. Hetq
as
de heriqa eli es gomikneri masin greq inch uzum en tox anen .....vor iranq chen haskanum vor irancaracov xaytarakum en iranc u mer [email protected] inch karanq aneq...menak arhamahenq u verj,,,,,,amen inch galisa cnoxneric ...chisht arjehamakargov dstiarakvac [email protected] etpisi ban chepte ani sa et [email protected] drsic ekan tapav mer [email protected] ,,,[email protected] tani
Վարազ Սյունի (Ամստերդամ)
Artur (48) - Շատ տեղին կոմենտ: Տվյալ դեպքում սեռ. փոքրամասնությունների դեմ անհանդուրժողականությունն էլ է ՆՈՒՅՆ քո կոմենտում նշած հիվանդության սիմպտոմ/ախտանիշ: Հայը իր հողը ՉԻ ՍԻՐՈՒՄ: Հո զոռով չի: Նա իր հողը ՉԻ ՊԱՇՏՈՒՄ,այլապես կսիրեր իր հողից դուրս եկած ԱՄԵՆ ԻՆՉ: Նայիր թեկուզ ազատագրված տարածքների այսօրվա վիճակին: Դարերով է միշտ այսպես եղել. Հայ ազգի 5-10%-ը եղել է տաղանդավոր,լուսավոր,ստեղծող,առաջ տանող , իսկ 90-95%-ը անազգ,փորապաշտ,իրենից ուժեղին քծնող-իրենից թույլին հոշոտող, փողամոլ ՏԱԿԱՆՔ: Ու Հայ եկեղեցականների մեծ մասն էլ երկրորդ խմբին է քծնել-իր ԵՐԿՐԱՅԻՆ շահերի համար: Այսօր Հայը ՄԻԱՅՆ ՊԱՀԱԿ է աշխատում. կամ ՓՈՂԻ,կամ ՄԻ ՈՒՐԻՇ ՀԱՅԻ: Ու իմ վերևի նշած 5-10%-ը միշտ ՏԱՌԱՊԵԼ է այդ 90-95%-ի ձեռքին: Այսօր էլ Երևանի կարևոր պաշտոններում նույն տականք ԵՐԻՏ-ՀԱՅԵՐՆ են նստած: Այդ ՏԵՍԱԿԸ պիտի մեկին նվաստացնի/փոքրացնի,որ իրեն լավ զգա,այլապես իրենց ներսի ԴԱՏԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ սկսում է երևալ/իրենց ազդել:
Hay_Axchik (NeNe)
Ayo,,,, kyanqy cuyca talis ,,, vpr MISHT AMENAZAORY ays AYLASERVACNERI patjarov Anmexnerin el nranc het e korcanum.... Du erevi zgum es vor noric pti mardkutyuny korcanvi,,,, bayc patjary urish bani vra es gcum,,, patchary vor ardenerkri vra mi poqr ankyun chi mnacel,, vor AYLASERVACUTYUN chlini.... Hayastann er,, en el GRAVECIQ!!!!!!
Hay_Axchik (NeNe)
45. Կարեն, mi hat karda (48. Artur) sra gracy....... Es chgitem , incha linelu,,, vor arhamarhum u lrum enq.. tes,, inqy vonca nvastacnum,,,, es chem karum normal barerov mitqs tex hascnem... Tox voch mek HAY-in chasi davachan,,,, Strukneri vohmaky 48. Artur qo nmannern en,,,, menq hayers irar erbeq chenq davachanel,,,, u irar tak porel,, et ameny mer meji ZIBILNERN en arel,,, GOMIKNERYm,, AYKASERVACNERY, vornq kap chunei hay azgi het,, dranq urishneri (parsik turq, arab.....) sermern u serundnern en exel,, hima el kan,,, qo nmannery... Barbarosy du es,,, es lavn em,,, im hay azgy,, henc erabluruma parkac.... mi masn el estex a chgiti cer cery inch ani.... 1000 dramov du es qo caynt vacharel,, es amsakan 400.000 em stanum.... ktreq,, Hay Axchikneri armatnern el ktreq,, en jamanak BORENINER KCNVEN CEZANIC (txa txa).. u duq iranc der nor CNVAC KUTEQ......
Արման
Տղամարդը կարող է լինել համասեռական, բայց տղամարդը չի կարող լինել մայր, և հակառակը, էս ա հարցը: Եվ երեխաների իրավունքներից խոսացող մարդիկ, լավ կանեն էս դիլեման լուծեն:
Միշա Մերուժան
Do not think that Armenians are homophobic in their majority. The brainless and hillibilly idiots who post hateful messages are an insignificant minority. The problem is that they are very active. The side effect of their activism resides in the illusion that they represent the majority. The truth is that the majority of Armenians couldn't care less about the sexual orientation of their fellows. What they want is a better living, since the majority of folks is trying to make both ends meet each other. This indifferent dormant majority has become prey and material for manipulation. Of course for our indicent rulers. Since they have not much stuff to fill in their stomach, and we all know how difficult it is to get hard on when you're hungry. And it is even more difficult to be happy when you cannot get hard on. So the issue is ancient as the human world. Bread and show! The folks need to be entertained and distracted from their real problems. What the rulers do in Armenia? They feed people by words, by hateful thoughts and favour a tiny hateful minority, deliberately knowing that this will create a mess and regression. Devide and conquer! Or Devide and Rule! To achieve this goal you need some distraction.Today gays represent that food. The rulers throw them to a hungry majority and have fun. Thorn them apart. Devour them! What the majority of Armenians cannot afford today? Sex, of course. Since gays are assimilated to sex. So let's hate them .... I know it's a very and quick analysis I made. Little bit disordered and abrupt. Take it as an expression disorder... but don't tell me that there is no subject for a talk
ani
Let's not make generalizations about a whole nation either.
Sevak
Anhatneri chi, kendanineri 250 tesak a... aveli lav targmanich gteq...
Sevak
Wonderful piece. The bravery of the hero is inspiring. More gays (including myself) need to come into the light! I'd love to write lots of things, but haven't got the time to do so. Keep up the wonderful movement to bring change, acceptance, justice and love for everyone!
ANTIHOMOFOB
............................................................................ Uremn asem vor Hayeri [email protected] nuynisk hima gtnvelov 21-rd dari akunqnerum i tarberutyun urish zargacac erkirneri. gtnvum e der shat cacr ev primitiv makardaki vra. [email protected] minchev hima chi haskanum vor petq che nayel te [email protected] Hamaserakan e te che. [email protected] ena te [email protected] ova ir hogov. MARD KARA LINI QAHANA BAYC XELQI PAKASUTYUNIC EV TER ZARGACVAC LINELUC asi en inch iren dxera tali. kam en inch [email protected] chi haskanum. Giteq ashxarhum ayd [email protected] [email protected] ka bnutyan mej. Nuynisk kendanineri mot ka etpisi erevuyt. asem avelin vor [email protected] nuynisk karox en poxel ir [email protected] aranc vorev e virahatman. Aydpes bnutyuna stexcel. [email protected] exela ka ev misht klini. U en [email protected] ov mtacuma vor da kberi AZGI [email protected] shat mec sxala gorcum. Giteq vor voch civil mardanman tohmerum heravor afrikayum avstraliayum kan hamaserakan er ev nranq kazmum em tohmi grete [email protected] Isk nranc [email protected] 3 milion chi hayeri nman ayl @[email protected] mi qani haryurner. Ev ete menq mtacenq vor [email protected] kberi [email protected] azgi. ava [email protected] nshvac iravichakum ayd [email protected] shutvanic KVOCHNCHANAR. BAYC AYD [email protected] MINCHEV HIMA KA. normal aprum em. cnnberutyunel ka. ev voch mi korcanum el chka. AY QEZ TRAMABANUTYUN KZARANAQ DUQ. VONC KARA TENC BAN LINI???? KARA LAV EL KARA. vorovhetev et [email protected] gtnvum e bnutyan hskoxutyan tak. [email protected] vereabervum e astvacashchi hamarneri. es xist kaskacum em vor astco [email protected] chi pxcvel. MIguce ayd [email protected] [email protected] ayn inch dzer cher tali, kam ayn inchov iranq karayin pox ashxatel, [email protected] hatuk en nerarel, irenc npatakin hasnelu hamar. Petq che nmanakel hamaserakanerin ZOOFILNERI MANKAPIXCNERI EV AYL HOGEKAN XANGARUM UNECOXNERI HET/ SHUTVANIC parzvac e vor [email protected] hogekan xangarum che. Germaniayi [email protected] hamaserakan e ev inch nranc [email protected] aprum e ev bargavachum e. isk menq nayum enq nranc naxandzelov ev pnovelov irenc [email protected] UZUM EM VAXECNEM DEZ!!!! iteq vor ARVESTI BNAGAVARUM GRETE 70% voch tradicion koxmnoroshum unen? MI qani orinak berem. P.I. CHaykovskiy grelehrashali erajshtutyun. i dep manukneri [email protected] mecacel e nra stexcagorcutyuneri vra. Salvador Dali, Elton Jhon Dolche, Gabana, VErsache, Lermontov, Exishe Charenc (ayo mi zarmaceq [email protected] gomikA). De inch nranc [email protected] kareli e tvarkel anverj. Ev nrancic amen [email protected] hetq e toxel patmutyan mej. Aleqsandr Makedonacin linelov hamaserakan unecel naev banak evs hamaserakaneric kazmvac/ BAYC drancic amen [email protected] milion angam aveli txamardkayin bolor CHAPANISHNEROV. qan ste hima exac SUTI TXAMARDKANCIC. Mi xosqov asem chasem meka zarganala petq. Dzer anhandurjelutyamb duq ays erevuytic cheq prcni/ evs mek angam kkrknem [email protected] KA EXELA U MISHT KLINI. Ha idep voch bolor [email protected] kananci en qsvum em hagnvum em kananc nman. ET [email protected] SHUTVANIC GLXNERICT HANEQ. Gitutyamb apacucvac e. vor [email protected] artaqnapes. varqov vochchov chi tarbervum heterosequalic. BA vaxeceq KAroxa dzer koxqi [email protected] hamaserakan E. kam dzer [email protected] kam el kolegan. ha u mek ell....................... MI pah patkeracreq vor dzer erexan oreric mi or kasi dzez mama papa es GAYEM ka m es LESBI EM. Inch kaneq im sireli hay joxovurd??? Ktaq kspaneq? kvtareq? khrajarveq? ha???? MTACEQ MIGUCE HASKANAQ VOROSH BANER.
Հերմես
Այս հարցն իսկապես ակտուալ է առ այսօր, իսկ հոդվածի հեղինակը շատ խելացի և մեծահոգի մարդ է: Մեկնաբանություններն ամբողջությամբ ընթերցելուց հետո ես հերթական անգամ համոզվեցի, որ քաղքենի ու էգոիստ մարդանման էակների հետ բանավեճն անիմաստ և ծիծաղելի է: Բանավիճելու համար առաջնահերդ անհրաժեշտ է ունենալ բանականություն և դիսկուսիայի թեմայի լավ իմացություն, քանի որ այլ կերպ բանավեճը վերածվում է վեճի: Քոմմենթների 90%-ը ծիծաղելի էին, որովհետև դրանցում չկար ՈՉ ՄԻ տրամաբանական կապ: Դրանք լի էին ատելությամբ և սպառնանքներով, բայց ոչ իմաստով: Օրիենտացիան խառնել կրոնի և հետ կարող են միայն ուղեղի ձախ կիսագնդի ֆունկցիաների հետ խնդիր ունեցող մարդիկ: Կարծրատիպերն անհամատեղելի են տրամաբանության հետ և դրանք կոտրելու համար ահռելի ուժ է պետք: Ճշմարիտ և օբյեկտիվ էին միայն հետևյալ մեկնաբանությունները: 1) Տգիտության տհնահանդես 2) Սուբյեկտիվ անհիմն կարծիքներ Հարգելի Վարազ Սյունի (ամստերդամ), ձեր արդարության զգացումն ու գեղեցիկ խոսելու ունակկությունն անչափ գնահատելի է, ուղղակի մի մոռացեք, որ կենդանիների հետ տաբու հարցերի շուրջ չեն վիճում: Հատկապես այն ժամանակ, երբ դուք դասվում եք փոքրամասնության շարքին: Ձեր ուժերը մի-փոքր ավելի ճիշտ հաշվառկեք, քանի որ անհիմն թշնամանքից բացի ոչինչ չեք ստանա: Այս ազգի մենթալիտետն անգամ հարյուրավոր հոդվածներով փոխելն անհնար է: Տվյալ հարցով կարող են զբաղվել քաղաքական գործիչները, իսկ այս պարագայում ամենալավ քաղաքականոությունն արհամարանքն է: Ինչու բացատրել հիմարին, որ նա հիմար է? Նա միևնույն է չի հասկանա, քանի որ հիմար է, իսկ արդյունքում հիմարը հիմար կհանի հենց քեզ մյուս հիմարների աչքերում :)

Write a comment

If you found a typo you can notify us by selecting the text area and pressing CTRL+Enter