HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Tatevik Shaljyan

Principal of Monte Melkonian School Sues "7or.am" for Slander; Denies Demanding $100 From Teachers

The Principal of Yerevan’s Public School 11 (named in honor of Monte Melkonian) has sued the news outlet “7or.am” for slander after it published an article alleging that she had demanded that teachers pay her $100 each.

Principal Rouzanna Azizyan is also famous for being a classmate of Armenian President Serzh Sargsyan.

“7or” (7 days) published the article “Serzh Sargsyan’s classmate demands $100 for teachers?” on April 16 of this year after receiving tip-offs from parents.

On April 17, the news site received a letter from Azizyan’s attorney that those who sent in the allegations weren’t irate parents but rather some teachers who had been dismissed from the school and were bent on discrediting the principal and the staff.

Attorney Tovmasyan also informed the site that Yerevan’s Malatya-Sebastia Court had accepted the school’s slander suit against these teachers and had found in favour of the plaintiff, obligating the teachers to publish retractions in a number of new sites.

“7or” then published an abridged version of the attorney’s clarifications under the title “Retraction”. The heading read – “Those who telephoned weren’t irate parents but 2-2 dismissed teachers”.

This step did not appease Rouzanna Azizyan and she filed a slander suit at the Shengavit Court against the news site, demanding a retraction and apology.

“7or” Director Andranik Tevanyan told Hetq said they proceeded according to the law and published the attorney’s clarifications. Tevanyan said that the abridged version was also legal since the law requires that any retraction must not be longer than the original piece.

Arshak Tovmasyan, attorney for the school, told Hetq that, “We told them to issue a retraction before we took them to court, but they printed a chopped-up version of what we sent and called it a retraction. I never sent them a retraction but a letter of clarification.”

If the news site cannot prove that the information in their article is true, then Principal Azizyan will demand an apology and 100,000 for incurred legal fees.

Tevanyan says “7or” received the letter from parents via email. It wasn’t signed, he confesses, but notes that allegations of bribery in schools usually turn out to be true.

Tevanyan also argued that the Minister of Education and Science has even stated that he regards such publications as credible tip-offs to bribery and that’s why “7or” went ahead and printed the allegations.

“We didn’t claim that the allegations were true, we just published them,” says Tevanyan.

After the contentious article was published, parents of pupils at the Monte Melkonian School visited the “7or” office to complain as to why the news site ran such a piece.

Tevanyan suggested that the parents put their complaint in writing, but the parents never did.

The court postponed the first trial session so that the sides could sit down and reach a settlement. They failed to do so.

At the last trial session, attorney Arshak Tovmasyan told the court that he would be presenting a new demand on behalf of his clients, the school and its principal.

The session was postponed. “7or” has yet to receive any such new demand in writing.

Comments (2)

Ընթերցող
Պահ պահ պահ պահ, էլ ոնց կլիներ դպրոցներում փող են հավաքում թե որն է: Մենք` Հայաստանի բյուրեղյա քաղաքացիներս լավ գիտենք` դպրոցներում փող հավաքում են թե ոչ: Մեր տնօրենները երբեք փորձ չեն արել փող հավաքելու, նրանք ջինջ են, շիտակ, անփողասեր, երեխաներին շատ սիրող, միապաղաղ, վճիտ ու փող հավաքելուց շաաաաաաատ հեռու: Ես երբևիցէ չեմ լսել, որ մեր դպրոցներում փող հավաքեն վարագույր, ավել, կավիճ կամ նմանատիպ պարագաններ գնելու համար: Հատկապես միջոցառումների համար, կամ ուսուցիչների ծննդյան օրերի համար, կամ տոների, կամ էլ վերջին զանգի կապակցությամբ, քննությունների անցկացման համար, կամ էլ որևէ առիթով փող չեն հավաքել, չեն հավաքում ու չեն էլ հավաքելու: Մի ասեք` սուտը մեռնի: Դրա փոխարեն ձեզ մոտ զարգացրեք հումորի զգացումը և հասկացեք թե ինչ եմ ասում: Հալածված մարդուն ծիծաղ է պետք: Մի բան էլ, բայց էս մեկը լուրջ ընդունեք, Օրինակ, երբ իմ երեխայից փող են ուզում, իմ երեխան երեք մատի ֆոկուս է անում և հեղինակազրկում փող ուզողին: Օրինակ վերցրեք իմ երեխայից: Իսկ եթե փողը տալիս եք, էլ մի մզմզացեք ու սրան նրան մեղադրեք: Քո երեխային հիմա դաստիրակիր, որ նա աշխարհով մեկ խայտառակի փող վերցնող դասատուին: Դրանց անունները պետք է գրել պատերին, դպրոցի պատերին, դասարանների պատերին, նստարանների վրա, դասարանների հատակին, ամենուր: Այ էն ժամանակ կտեսնեք, որ փող չեն հավաքի: Հասկացաք.....
A.T.
Ծիծաղելի հրապարակում, ծիծաղելի մեկնաբանություններ: Ինչպես կարող է հայցվորը պահանջել պատասխանողից ՄԵՂԱՆՉԵԼ: Այսինքն ստացվում է հայցվորը դատարան է դիմել խնդրանքով, որպեսզի պատասխանողը նոր մեղք գործի? Գոնե օգտագործելուց առաջ պարզաբանեք և հասկացեք մեղանչել բառի իմաստը: Հրապարակումից երևում է, որ դեռ դատական նիստ էլ տեղի չի ունեցել, բայց արդեն մի կողմը փորձում է հալածյալի դիմակ հագնել: Նվնվացող ազգ ենք էլի:

Write a comment

If you found a typo you can notify us by selecting the text area and pressing CTRL+Enter