HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Sara Petrosyan

Local Government in Crisis: Changing the Mentality of Community Leaders Is No Easy Task

“The best work is transparency, accountability and the participation of the public.”

This is my conviction and the guiding principle we started out with five years ago in the sector of local self-government. Theoretically, at least, we were able to transform this into a portion of the government’s policy.

A long-term program regional development program was drafted tasked with tackling the overriding problem of increasing the productivity and transparency of local self-government bodies (LSGB). An anti-corruption strategy also was drafted that placed great importance on the transparency of LSGB activities.

As a result of five years of untiring work, we and our partners in the LSGB sector were able to install technical and modern technological methods guaranteeing transparency and public access in the communities. Urban and a small group of large rural communities created their own official websites, either willingly or under coercion. Regional administrations (marzpetaran) also redesigned their websites and installed pubic information boards.

But we failed in our most important task of all – to change the mentality of local community leaders. We failed to impress upon them the fact that they are obligated, by law, to publicly display the decisions taken by local governing bodies. The same law holds true for national state bodies - the government, parliament, the courts, etc.

The RA Ministry of Territorial Administration, with substantial financial assistance from the GTZ organization, installed a system of information reporting in the larger communities. Those community leaders “on the ball” put the system into practice, not only to simplify their workload, but also to present their activities in a more open fashion to residents.

Some leaders were not satisfied with the websites they were given and so they ordered custom-made sites tailored to their tastes. Naturally, the new sites had little to do with local self-governance. They had to do more with form and less with content – Charentsavan, Hrazdan, Gavar, Noyemberyan, and Ijevan. Some community leaders even removed the self-governance program from the computers they were given by the Ministry and replaced them with games.

During the final months, we also worked with some specific communities to stress the importance of the work of the municipal councils in community affairs. Initially, we met with some success in this matter but it was short-lived.

The various schemes employed by an majority of community leaders and certain Regional Administrators (Marzpet) and the childish attitude displayed in an attempt to circumvent their obligations, is nothing less than an overt rejection of the policy itself.

TheVanadzorMunicipality, for example, created a new website that corresponded to the parameters of the law. But the staff failed to publicize the decisions of the municipal council in a timely fashion. So far, the site has only announced the decision taken by the council on February 3, 2012. However, the law states that council sessions must convene every two months. In fact, the Council has convened two more times but the decisions taken haven’t been posted.

The only community website in all of Kotayk Marz to have posted the decisions of all its municipal councils is that of Yeghvard.

Contrary to the website of the Lori Regional Administration, that allows one to follow the decisions taken by local community leaders and councils, the Kotayk Regional Administration site has been under “constant redesign”. This is what Kotayk Regional Administrator Kovalenko Shahgaldyan wrote to us in a letter. This is considered the most transparent of all regional administrations where new technologies are always being tried.

So, what are local community leaders hiding from residents with such care? Why don’t they understand that residents need to be informed as to the decisions taken by the council and not solely about when the council will next meet?

The law provides numerous ways and means for residents to be apprised of local government decisions. The first line of action is the community bulletin boards located on the premises of the municipal office. After this comes the official community and regional administration websites.

Finally, there are the council sessions themselves to which residents and the press have the legal right to attend.

Many urban communities have their press officers and the regional administrations are furnished with entire public affairs divisions. But all these resources are used to put on a “show” for the benefit of the local leaders.

It also turns out that community leaders aren’t merely concealing the decisions of the council from their residents.

For example, take thevillageofGoghovitin Shirak Marz. This year, the village was audited revealing that the community leader had violated provisions of the procedural code and hadn’t sent all enacted legal acts to the RA Ministry of Justice.

The question we need to ask is what will become of those legal acts that have been put into practice without being first reviewed by the Ministry. Aharon Khachatryan, a legal affairs specialist at the Ministry, says that such acts don’t have any legal power. In other words, the Goghovit mayor applied invalid acts for two years. They had never been subject to review or publicized.

In addition, the possibility exists that these legal decisions actually contradict the law itself. There are many cases when the Ministry has returned community decisions for modification before final approval.

Months ago, a Hetq reporter revealed that the Lorout village municipality in Lori had financially assisted a few local residents so that they could pay their taxes. The municipality wanted to post a good collection record for itself.

When the reporter asked the Lorout mayor if local residents were aware of the financial largess, he requested that they be told nothing.

Comments (4)

Alvard
տեղական կառավարման թափանցիկությունը եւ հաշվետվողականությունը անմիջականորեն պայմանավորում է մեր երկրի հեռանկարը. բոլորս էլ գիտենք թե ինչ անօրինականություններ են տեղի ունենում Երեւանում ու թերեւս ավելի շատ շրջաններում, եւ այս ամենը ավելի կվատթարանա եթե ձեւեր չգտնվեն զսպելու անձնական շահերը եւ պաշտպանելու հանրայինը: Իհարկե, մենք դեռ մեծ հույսեր ենք կապում թվանշայի տեխնոլոգիաների հետ, հավատալով որ նրանք կարող են մեզ ընձեռել պետական պաշտոնյաների գործունեությունը վերահսկելու լծակներ: Թերեւս տեսականորեն՝ այո: Բայց վերեւի հոդվածը գալիս է ապացուցելու որ եթե պետական պաշտոնյան թափանցիկ գործելու ցանկություն չունի, ապա տեխնոլոգիան ոչինչ է: Իսկ բնական է որ պետական պաշտոնյան ձգտի ՛գլուխը հանգիստ՛ իր փողն աշխատել, իր ուզածով ապրել, նրան պետք են ավելորդ գլխացավեր?...ահա այստեղ է որ գալիս հանգում ենք ամենախորքային խնդրին՝ ովքեր են այդ պաշտոնյաները, ինչպես են նրանք նշանակվում կամ ընտրվում այդ պաշտոնին, ում է շահեկան ունենալ նման մարզպետեր, քաղաքապետեր ու գյուղապետեր? Երկիրը գլխից է կոռումպացված ու անգործունակ ու իրատեսական չէ ակնկալել ժողովրդավարություն գյուղերում, եթե կենտրոնական կառավարման համակարգը խրված է երկրի ալան-թալանի մեջ /իհարկե հնարավոր են բացառություններ, էնթուզիաս-ղեկավարներ ովքեր կարող են մինի ժողովրդավարություններ ստեղծել իրենց տարածքներում / ի դեպ, կուզեի իմանալ, կան առհասարակ նման ղեկավարներ, կոնկրետ անուններ գիտեք?, Սառա..../: Կարծում եմ տարածքների կառավարումն էլ-մակարդակի անցումը հնարավոր կլինի այն դեպքում երբ երկրի կառավարությունը նրանց առաջ դներ գործուն վեբ կայքի պահպանման ու համալրման մոդելներ ու պարտադրեր տարածքային կառավարիչներին ապահովել տեղական կայքի աշխատանքը՝ ըստ հանձնարարված ստանդարտների ու ուղեցույցերի: Այս աշխատանքը բավարար ձեւով չկատարելու դեպքում, որոշակի պատիժներ սահմանվեին: Իհարկե, այս ամենը ռեսուրսներ է պահանջում՝ մարդիկ ովքեր կհետեւին տարածքների աշխատանքին տվյալ ոլորտում, մարդիկ ովքեր կօգնեին նրանց հաղթահարել դժվարությունները...ՏՏ մասնագետների առկայություն տեղում ու նրանց վճարելու միջոցներ....ու նաեւ լրագրողներ ու քաղաքացիական խմբեր ովքեր կլուսաբանեին ու նաեւ որոշակի ճնշում կգործադրեին...մինչեւ վեբ կայքի պահպանումն ու շարունակական զարգացումը մտներ պետական կառավարման մշակույթի մեջ: Թե չէ տեխնոլոգիական կամ ժողովրդավարական մտածողությունը իրեն-իրեն դժվար ստեղծվի էդ մարդկանց մոտ: Այսինքն մի կողմից կա նրանց անգրագիտությունը, մյուս կողմից անկարողությունը /ռեսուրսների պակաս/, բայց ամենակարեւորը՝ ցանկության պակաս՝ ինչու դեմ գնալ սեփական շահերին, եթե կարելի է առանց հաշվետվության ուզածդ անել...օրինակի համար կարելի է հիշել տարբեր միջազգային կազմ-նների գրանտներով ու վարկերով իրականացված բազմաթիվ ազգային ՏՏ ծրագրերը՝ ուղղված հարկային, մաքսային, պետական գնումների, արդարադատության ու այլ ոլորտների թափանցիկությանը: Սրանցից քանիսը ներդրվեցին ու էական փոփոխություն բերեցին? չնչին է սրանց թիվը: Ինչու՝ որովհետեւ խփում է կոնկրետ մարդկանց գրպանների: Բայց սա հասկանալով՝ սկսել են, փողերը կերել, ձեւ արել թե մտածում են դեմոկրատիայի մասին ու հետո՝ գիտենք թե հիմա ինչ ունենք: Ու այս ամենը գալիս հանգում է նույն հիմնային խնդրին՝ ինչպես են ընտրվում մեր ղեկավարները, ովքեր են նրանք?....արդյոք կենտրոնական կառավարության պաշտոնյաները շահագրգրռված են որ տարածքներում կառավարումը դառնա ավելի բաց ու հաշվետու?...ինչու պետք է շահագրգռված լինեն? իսկ տեխոնոլոգիական ինչ մտածողության տեր են?...սրանք կարեւոր հարցեր են: ՈՒ սուտի-մուտի ռազմավարություններ գրելով չէ որ պիտի հավատանք թե կառավարությունը մտածում է երկրում տեխնոլոգիաների ներդրման մասին, ու ոչ էլ ամերիկյան ՏՏ ընկերություններին այստեղ գրավելով: Զարգացումը սկսվում է Հայաստանի փոքր ու մեծ տարածքներում, յուրաքանչյուր գյուղում ժողովրդավարություն ներդնելով, մարդկանց շահերը պաշտպանելով, ռեսուրսները արդար բաշխելով, որ մարդիկ չհիասթափվեն ու զզվեն հեռանան: Իսկ սա նշանակում է որ կառավարությունը պետք է ձգտի գտնել միջոցներ ու գործուն եղանակներ, որոնց օգնությամբ տարածքներում կձեւավորվեն կառավարման ժողովրդավարությանն ուղղված ենթակառուցվածքներ ու աշխատաոճեր: Սա ամենեւին չի նշանակում որ կառավարությունը պիտի իրականացնի ՄԱԿ-ի կամ այլ զարգացման գործակալության հետ մեկ այլ բազմամիլիոն արժեքանոց անիմաստ ծրագիր, որի արդյունքում ինչ-ինչ բյուրոկրատներ հերթական անգամ գրպանները կլցնեն: Նոր ձեւեր պետք է մտածել, ներգրավելով տեղական կազմակերպություններին, քաղաքացիական խմբերին ու փորձառու մասնագետներին:
Մասնագետ
Բազմաթիվ համայնքային կայքեր կան, որոնք Ձեր առաջադրած պայմաններին բավարարում են, դեռ մի բան էլ ավելին: Ձեր լրագրողական վերլուծությունը թերի է: Փնտրեք եւ կգտնեք դրանք...
Սառա Պետրոսյան
Հարգելի Մասնագետ, ես ծանոթ եմ բոլոր համայնքների ոչ միայն կայքերին, այլեւ գործունեությանը, հոդվածում նշել եմ՝ «չնչին բացառություններով» արտահայտությունը, այսինքն՝ դրական օրինակներ կան: Իմ խնդիրը դրանք անուն առ անուն թվարկելը չէր, դա կլիներ հաշվետվություն, այլ ոլորտում առկա իրավիճակը ներկայացնելը, վարչարարության ցածր մակարդակը, որը ցավալիորեն շատ բացասաբար է անդրադառնում համայնքային կյանքի վրա: Իմ մեծագույն ցանկությունը օրինակելի համայնքների քանակն ավելացնելն է, որպեսզի ոչ թե «փնտրելով գտնենք» նրանց, այլ դա պարտավորություն է բոլոր համայնքների ղեկավարների համար, դա օրենքի պահանջ է, հանրության վստահությունը շահելու միջոց...
Մասնագետ
Հարգելի՛ հեղինակ, ես՝ որպես ընթերցող, ուզում եմ համակողմանիորեն ծանոթանալ խնդրին, այլ ոչ թե «սա քըխ է», «սա փուֆ» է՝ «չնչին բացառություններով»: Ես լիովին համաձայն եմ Ձեզ հետ, որ համայնքների գերակշիռ մասի ղեկավարները չեն պատկերացնում տվյալ հարցի լրջությունը, օրենքի պահանջը... Թվարկման կարիք չկա, պարզապես իմ կարծիքով, այս հոդվածը խնդիրը միակողմանի է վեր հանում:

Write a comment

If you found a typo you can notify us by selecting the text area and pressing CTRL+Enter